Canon Leger des Heils

Vanaf de eerste samenkomst in 1887 zet Leger des Heils zich in voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Een rijke historie met mijlpalen en bijzondere momenten van 135 jaar Leger des Heils in Nederland.

2021  - Watersnoodramp Limburg

2021 - Watersnoodramp Limburg

Leger des Heils helpt getroffenen in Limburg tijdens de watersnoodramp. De ontreddering, schrik en het verdriet is groot als mensen zien welke puinhoop de overstroming in hun huis heeft aangericht. Met man en macht werd er gewerkt om huizen leeg te halen en schoon te maken.
2018 - Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opent in Amsterdam de Noordkaap

2018 - Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opent in Amsterdam de Noordkaap

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander opent in Amsterdam de Noordkaap, een nieuwe multifunctionele woonvoorziening van het Leger des Heils. De locatie biedt integrale zorg en huisvest kwetsbare mensen, vanuit verschillende achtergronden, zelfstandig of in groepsverband. Aansluitend aan de opening krijgt de Koning een rondleiding, waarbij hij spreekt met bewoners en betrokkenen.
2012 – 125 jaar Leger des Heils in Nederland

2012 – 125 jaar Leger des Heils in Nederland

Op tal van manieren en locaties wordt het jubileum gevierd. Hoogtepunt is de viering in de Westergasfabriek in Amsterdam, waarbij ook Hare Majesteit koningin Beatrix en Generaal Linda Bond aanwezig zijn.
2005 - Charitatief en commercieel

2005 - Charitatief en commercieel

Met de overname van een commerciële kledinginzamelaar wordt het Leger des Heils de grootste inzamelaar van kleding in ons land. De organisatie gaat zich niet alleen met charitatieve, maar ook met commerciële kledinginzameling bezighouden. Al dit inzamelingswerk wordt nu verricht onder een nieuwe naam: Leger des Heils ReShare.
2003 - 50|50 Fashion

2003 - 50|50 Fashion

In samenwerking met De Bijenkorf en reclamebureau Only lanceert het Leger een nieuwe kledinglijn: met de hand gemaakt van gebruikte kleding en ander textiel dat door het Leger ingezameld is. De slogan ‘Together we’re one’ onderstreept de gedachte achter de ontwerpen. Zo is er één shirt gemaakt van een Ajax- en Feyenoord-shirt.
1988 - Nieuwe juridische vorm

1988 - Nieuwe juridische vorm

Om efficiënter te kunnen werken, subsidiegelden en giften duidelijker te kunnen verantwoorden en het maatschappelijk werk verder te kunnen professionaliseren, kiest het Leger voor een nieuwe juridische vorm. Naast het Kerkgenootschap komen er verschillende Stichtingen, waarin bepaalde werkvormen worden ondergebracht. Het blijft één Leger!
(foto Ruud Tinga)
1987 - 100 jaar in Nederland

1987 - 100 jaar in Nederland

Met een groot feest in het Concertgebouw in Amsterdam, waar Hare Majesteit Koningin Beatrix eregast is, viert het Leger des Heils zijn 100-jarig bestaan. Alom wordt waardering en respect uitgesproken voor het werk van de organisatie die zich al een eeuw lang in Woord en daad inzet voor de zwakkeren in de samenleving.
1965 - Prinses Beatrix op stap met Bosshardt

1965 - Prinses Beatrix op stap met Bosshardt

Nadat zij in 1959 de hoofdpersoon was in het televisieprogramma ‘Anders dan anderen’, is kapitein Bosshardt een bekende Nederlander geworden. In 1965 mag zij H.K.H. Prinses Beatrix meenemen op haar Strijdkreetronde in Amsterdamse kroegen. Prinses en kapitein gaan bij verschillende mensen op huisbezoek.
1953 - Hulp bij watersnoodramp

1953 - Hulp bij watersnoodramp

Het Leger des Heils is bij rampen altijd in de voorste linies te vinden. Dat is ook zo bij de watersnoodramp van 1 februari, waarbij 1.835 mensen het leven verloren. Ook bij treinrampen en grote branden is het Leger ter plekke om helpers en slachtoffers bij te staan.
1948 - Start van het goodwillwerk

1948 - Start van het goodwillwerk

In de Amsterdamse binnenstad begint kapitein Alida Bosshardt met het goodwillwerk naar Engels voorbeeld.
Het moet een ‘supermarkt van dienstverlening’ worden. De verkondiging van het Evangelie en maatschappelijke
dienstverlening gaan hand in hand.
1940-1945 - Verboden

1940-1945 - Verboden

Tijdens de bezettingsjaren wordt het Leger des Heils, mede omdat het een van oorsprong Engelse organisatie
is, door de Duitsers verboden. De officieren mogen geen uniform meer dragen en er mogen geen openbare
samenkomsten meer gehouden worden. Toch gaat het Leger ondergronds door met zijn werk.
1933 - Nieuwe opleidingsschool

1933 - Nieuwe opleidingsschool

De toenmalige commandant van het Leger des Heils in Nederland, Bouwe Vlas, wordt niet voor niets ‘Bouwe
de Bouwer’ genoemd. Hij zorgt ervoor dat op meerdere plaatsen nieuwe gebouwen komen. Op 20 januari 1933 wordt zijn grootste project, de William Booth kweekschool voor heilsofficieren in Amstelveen, door H.K.H. Prinses Juliana
geopend.
1930 - Varend verkondigen

1930 - Varend verkondigen

Op 18 juni 1930 wordt de ‘Febe’, een voormalig plezierjacht, als evangelisatieschip in gebruik genomen. Bemand met ‘heilsmatrozen’ en met een tent en stoelen voor 250 personen aan boord, trekt het schip voortaan elke zomer door de Nederlandse binnenwateren. Vooral de Friese meren en de veenkoloniën worden regelmatig door de bemanning van de Febe bezocht.
1911 - Openluchtsamenkomsten

1911 - Openluchtsamenkomsten

Het lukt het Leger des Heils om met moderne middelen mensen met het Evangelie te bereiken. In Utrecht
bijvoorbeeld vertoont de organisatie lichtbeelden op de Oude Gracht, waarbij naar schatting zo’n tienduizend
mensen aanwezig zijn. Zij kijken met grote belangstelling naar de uitnemende beelden op het doek. “’t Was in één woord een indrukwekkende evangelische vertooning!”, aldus een bekend Nederlands weekblad in dat jaar.
1895 - Bezoek William Booth

1895 - Bezoek William Booth

Al meerdere malen had de stichter van het Leger des Heils ons land bezocht. In 1895 spreekt hij voor een gehoor van de rijkste en meest invloedrijke personen over zijn boek ‘In Engelands donkerste wildernissen en de weg ter ontkoming’. In Lunteren wordt daarna een oude boerderij gekocht en een landkolonie gestart, die Groot Batelaar gaat heten.
1894 - De zending

1894 - De zending

In november starten stafkapitein Brouwer en ensign van Emmerik met het zendingswerk vanuit ons land in het Javaanse plaatsje Poerworedjo. In 1909 sticht het Leger op Java - en daarna ook daarbuiten - leprakoloniën.
Daarna volgen andere koloniën, zoals Suriname en Curaçao.
1890 – Begin maatschappelijk werk

1890 – Begin maatschappelijk werk

De koudste winter sinds mensenheugenis brengt de grote verandering in de publieke opinie. Het Leger opent zijn gebouw aan het Rapenburg voor mensen zonder onderdak, waar zij ook een ontbijt krijgen. In 1893 worden er in Nederland al bijna honderdduizend overnachtingen geregistreerd.
1889 - Tegenstand

1889 - Tegenstand

Niet iedereen is blij met de komst van de nieuwe evangelisatiebeweging. Het gebouw waar het Leger samenkomt, wordt met stenen bekogeld, ruiten worden ingeslagen, leden van het Leger worden gemolesteerd. In Kampen zijn er dagen achtereen ernstige ongeregeldheden, zodat de staat van beleg moet worden afgekondigd!
1887 - Eerste samenkomst in Amsterdam

1887 - Eerste samenkomst in Amsterdam

In de Gerard Doustraat in de volksbuurt De Pijp wordt op 8 mei 1887 de eerste evangelisatiebijeenkomst gehouden.
Deze staat onder leiding van de Engelse kapitein Tyler, die daarbij geassisteerd wordt door luitenant Gerrit Govaars en - als vrijwilligers - de heer en mevrouw Schoch.