Binnen 6 Weken Thuis

Kortdurende opvang voor jeugdigen van 6-18 jaar

Binnen 6 Weken Thuis (B6T) is een kortdurend, intensief traject om ouders en jongeren (6-18 jaar) op weg te helpen zodat de jongere aan het eind van het traject weer thuis kan wonen. Door problemen op diverse leefgebieden is er een crisissituatie ontstaan waar zij niet op eigen kracht uit kunnen komen. Door de zorg voor de kinderen tijdelijk uit handen te geven kunnen ouders onder begeleiding hun draagkracht en vaardigheden vergroten.

Verblijfplek

Door de week logeren de jongeren bij B6T en werken ze aan persoonlijke doelen. Het gaat om alledaagse dingen zoals huiswerk, schoolgang, dagstructuur en houden aan afspraken. In het weekend gaat de jongere naar huis en wordt het gezin thuis begeleid.

In korte tijd stabiel

B6T helpt ouders om in een korte periode weer een stabiele thuissituatie te creëren. De nadruk ligt op terugkeer naar huis. De krachten van ouders en jeugdigen worden vergroot, waardoor er vertrouwen komt in de vaardigheden die nodig zijn om goed te kunnen functioneren. Ook wordt in kaart gebracht welke vervolghulp er eventueel ingezet moet worden.

Annie

"Hans (16) was ‘s nachts vaak op pad, kwam niet uit bed en ging niet naar school. Hij werd boos als ik hem aansprak op zijn blowgedrag. Door hulp van B6T kunnen we hem weer bereiken, krijgen we weer grip en zien we de oude Hans terug”. Hans: “Thuis en op school zeiden ze steeds wat ik allemaal niet goed deed. Mijn ouders waren niet consequent. De spanning was voelbaar, daarom ging ik liever weg. Door B6T is het weer gezelliger thuis."

Duur

De jeugdige verblijft 6 weken bij B6T. In het weekend gaat de jeugdige naar huis en ontvangt samen met de ouders ambulante begeleiding. Na deze 6 weken kan nog 6 weken tot 3 maanden nazorg aan huis worden geboden.

Plaatsing

Plaatsing kan binnen 24 uur. Er volgt een plaatsingsgesprek en de situatie wordt in kaart gebracht. Gezamenlijk worden doelen opgesteld voor zowel jeugdige als ouders. Wat heeft de jeugdige nodig en waarin moeten de ouders worden begeleid om zo snel mogelijk zelf weer voor hun kind te zorgen. De hulpverlening thuis en op de groep worden op elkaar afgestemd, waarbij de sterke kanten van de ouders en de kinderen worden gebruikt en vergroot.