Bevestiging & Bevordering & Uitzending: beleef het mee!

De Bevestiging & Bevordering & Uitzending van officieren vindt dit jaar op zaterdag 19 juni 2021 plaats in ’t Klankbord Almere. Op deze dag worden de kadetten van de cursus ‘Boodschappers van Genade’ bevorderd en uitgezonden. Tevens vindt de bevordering van een auxiliair-kapitein tot kapitein plaats en worden twee auxiliair-kapiteins bevestigd.

Praktische informatie

In verband met de huidige coronamaatregelen kan slechts een zeer beperkte groep mensen de bijeenkomst op persoonlijke titel bijwonen. Maar u kunt het evenement natuurlijk wel online meebeleven! Via deze website zal te zijnertijd de betreffende livestream-link worden gecommuniceerd.

Via deze website bent u tevens in de gelegenheid om op 19 juni de bijbehorende brochure te downloaden.

De dienst is gesplitst in twee delen met een kleine pauze ertussen.
Het eerste gedeelte is een wijdingsdienst met de Bevestiging & Bevordering. Aanvang: 15.00 uur.
Het tweede gedeelte is een feestelijke viering & Uitzending. Aanvang: 16.45 uur.

Muzikale medewerking wordt verleend door:
Amsterdam Staff Band
Amsterdam Staff Songsters
Boundless
Judith Switters, zang
Hans de Soet, piano


De dienst staat onder leiding van:
Commissioner Hannelise Tvedt
Kolonels Donna & Stuart Evans