Vaccineren deelnemers Leger des Heils Noordwest is gestart

Nieuws 07 juni 2021

Het vaccineren van dak en thuislozen is begonnen, de medewerkers van onze maatschappelijke opvang en woonlocaties staan met elkaar voor een uitdaging. Dat houdt in: motiveren, inventariseren en steeds opnieuw het gesprek aan gaan. Alles om te zorgen dat zoveel mogelijk deelnemers uiteindelijk toch voor een corona vaccinatie kiezen. In de praktijk valt dat niet altijd mee.

Deelnemers zijn niet verplicht om zich te laten vaccineren, het blijft hun eigen keuze, maar als Leger des Heils willen we verspreiding van het virus zoveel mogelijk tegengaan en zo ook bijdragen aan de veiligheid van onze deelnemers en medewerkers. Om het vaccineren zo laagdrempelig mogelijk te houden, is gekozen voor het coronavaccin van farmaceut Janssen, waarbij maar één prik nodig is. Ook stuurt de GGD ambulante prikteams naar diverse zorglocaties. In onze regio waren de bewoners van het Startpunt Hoorn op 25 mei als eerst aan de beurt en uiteindelijk is op deze locatie 50% van deelnemers gevaccineerd. Ver hoefden zij niet, want ze konden de prik in hun eigen huiskamer laten zetten.

“Het was een onderwerp van de mentorgesprekken, we hebben flyers opgehangen en een week vooraf is een medewerker alle kamers langsgegaan om het onderwerp nogmaals te bespreken.” Renske Huisman, Afdelingsmanager Leger des Heils Noordwest

Vaccinatiebereidheid

Om de vaccinatiebereidheid te vergroten, is het belangrijk om deelnemers goed te informeren. “Daar hebben we bij het Startpunt Hoorn ruimschoots de tijd voor genomen,” aldus Renske Huisman, afdelingsmanager van het Startpunt. “Het was een onderwerp van de mentorgesprekken, we hebben flyers opgehangen en een week vooraf is een medewerker alle kamers langsgegaan om het onderwerp nogmaals te bespreken.” Ondanks alle inspanningen van de medewerkers blijft de vaccinatiebereidheid laag, bij de Wenkebach, een locatie in Den Haag waar meerdere afdelingen zijn gevestigd, werd vrijdag 28 mei 40% van de bewoners gevaccineerd. “Het vaccineren verliep goed, dankzij de geoliede machine van de GGD,” vertelt Martijn de Graaf, vooraf kwam hij op zijn afdelingen Vast en Verder meiden en Zij aan Zij veel scepsis en onwetendheid tegen. ”Praten blijkt dan dat de sleutel, deelnemers overtuigen om zelf over de voordelen na te gaan denken.” Jenny van de Pas, manager bij een maatschappelijke opvang en afdeling Greencards bevestigt dat het ook op haar afdelingen lastig was om deelnemers te overtuigen. “Het leeft niet binnen de maatschappelijke opvang, deze mensen zijn bezig met overleven en blij dat ze eindelijk een plek hebben,” vertelt ze.

Gezondheidsrisico

Toch is het juist voor onze deelnemers belangrijk om zich te laten vaccineren, ze wonen vaak met meerdere mensen op eenzelfde locatie, wat afstand houden moeilijker maakt en daarnaast hebben veel deelnemers een kwetsbare gezondheid. Een besmetting met het coronavirus kan hierdoor grote risico’s met zich meebrengen. “Met deelnemers waarbij dit het geval is, gaan we extra in gesprek,” vertelt Ayla van der Zake, een medewerkster van Huis en Haard Haarlem. De deelnemers van deze locatie moeten nog even geduld hebben, zij zijn op 3 en 10 juni aan de beurt. “Er zijn deelnemers die ik al tien keer gesproken heb, maar als mensen heel stellig nee zeggen, dan verander je dat niet zo snel. Gelukkig hebben de drie mensen waarbij een gezondheidsrisico speelt, wel toegestemd,” zegt Ayla opgelucht.  

Buiten de boot

‘Buitenslapers’ kunnen zichzelf aanmelden bij de GGD en zo alsnog een vaccinatie ontvangen. Deze groep is lastig bereikbaar, maar onze Veldwerkers zetten zich in om zoveel mogelijk mensen te motiveren. Helaas blijkt het lastig omdat het coronavirus voor deze groep niet lijkt te bestaan. “De mensen die ik tegenkom, maken zich er over het algemeen niet zo druk over,” vertelt de Haagse Veldwerker Mischa Tausent. Ook in Zaandam geloven veel buitenslapers niet in het bestaan van het coronavirus . “Ze leven in een hele andere wereld, maar we blijven het bespreekbaar maken,” vertelt Veldwerker Nynke de Groot. In het Zaanse hotel waar 20 daklozen binnen verblijven, hebben 16 deelnemers toegezegd zich te laten vaccineren. “In het begin moesten ze er niets van hebben, maar we bleven het bespreken en mensen voorlichten over de consequenties die je niet laten vaccineren kunnen hebben,” legt Nynke uit.    

Een andere groep die buiten de boot dreigt te vallen, zijn de EU-migranten en ongedocumenteerden. Zij zijn lastig bereikbaar en er is ook nog een taalbarrière. Vorige week was een groot deel van deze groep gelukkig nog op de Lozerhof, waar vrijdag 28 mei de mogelijkheid was om een vaccinatie te ontvangen. Ook de tien meest kwetsbare deelnemers uit deze groep waarvoor tijdelijke opvang is gerealiseerd, kregen zaterdag 29 mei bezoek van het prikteam. Aangezien de meeste deelnemers uit deze groep geen Nederland of Engels spreken was er een taalbarrière.  “Met handen en voeten, Google translate en de Duitssprekende arts van de GGD hebben we zeven van de tien deelnemers alsnog over kunnen halen. Voor deze mensen kan dit weleens hun enige kans op een vaccin zijn,” aldus persoonlijk begeleider Jennifer.

Terug naar normaal

De komende dagen wordt er op en bij andere zorglocaties gevaccineerd en zo gaan we hopelijk langzaam terug naar een samenleving zoals wij die kende voor de pandemie. We geloven als Leger des Heils dat ieder mens ertoe doet en de moeite waard is. “De afgelopen periode was ons werk anders, maar ik ben blij dat we positief zijn gebleven, onze zorg ging door en het is bijzonder hoe we dat in deze tijd met elkaar voor elkaar kregen,” aldus Renske Huisman.