Leger des Heils gaat zich inzetten voor veteranen

Leger des Heils gaat zich inzetten voor veteranen

Nieuws 07 september 2021

Het Leger des Heils heeft op dinsdag 7 september, samen met het Nederlands Veteranen Instituut, een themabijeenkomst over veteranenzorg georganiseerd. Jaarlijks doen enkele honderden veteranen een beroep op de maatschappelijke opvang van het Leger des Heils. Vaak omdat ze door trauma, verslaving en een combinatie van problemen nergens anders meer terecht kunnen.

Bestuursvoorzitter van het Leger des Heils, kapitein Harm Slomp: “In onze opvanglocaties komen we geregeld veteranen tegen. We hebben geen exacte aantallen, maar we vermoeden dat het enkele honderden per jaar zijn. Het gaat om mensen die met een handvol problemen bij ons aankloppen. Vaak is er sprake van een trauma, dakloosheid en een verslaving. Veelal weten we niet dat ze veteraan zijn en in het verleden voor Defensie hebben gewerkt”.

Paul Hoefsloot, directeur-bestuurder van het Nederlands Veteraneninstituut: “De bijeenkomst van vandaag is erg waardevol. We zien hoe we van elkaar kunnen leren en hoe we elkaar kunnen versterken in de zorg voor veteranen. Zodat we samen het verschil kunnen maken voor veteranen die hulp zoeken.”

Het Leger des Heils en het Nederlands Veteraneninstituut bekijken samen hoe ze deze groep veteranen beter kunnen bereiken en hen passende hulp moeten bieden. Op 7 september hebben medewerkers van het Leger des Heils die zelf bij Defensie hebben gewerkt en de medewerkers van het NLVi, aanbevelingen gedaan om te komen tot betere veteranenzorg binnen de opvang en begeleiding van het Leger des Heils.

Kapitein Slomp: “Deze bijeenkomst heeft vanwege de coronapandemie op zich laten wachten. Maar we zien ernaar uit om de samenwerking met het NLVi te intensiveren om gezamenlijk de zorg voor deze veteranen beter te organiseren”.