In actie voor Mali

Internationale Ontwikkeling en Samenwerking

Hoewel de situatie in het land Mali (West Afrika) nog verre van stabiel te noemen is, kunnen de projecten van de afdeling Internationale Ontwikkeling en Samenwerking hier gelukkig grotendeels doorgaan. Zo ook het project dat gericht is op het leren lezen en schrijven, vooral voor vrouwen en kinderen in Mali.

Analfabetisme in Mali

Uit recent onderzoek (World Bank) is gebleken dat onder kinderen slechts 55% van de jongens en 38% van de meisjes geletterd zijn. Onder volwassenen is het percentage zelfs nog lager: 22% van de vrouwen en 40% van de mannen beheerst het lezen en schrijven voldoende.  Ook de Corona periode heeft niet in positieve zin bijgedragen aan dit probleem: door het sluiten van de scholen hebben veel kinderen bijna 2 jaar geen les gekregen.

Leren lezen en schrijven

Het Leger des Heils Internationale Ontwikkeling en Samenwerking is in 2018 begonnen met een alfabetisering programma in lokale dorpen waar veel armoede is en vaak ook een omgeving waar de meeste ongeletterden wonen. Vanwege het grote succes van de eerste fase willen onze collega’s in Mali uitbreiden naar meerdere dorpen en is een (vervolg) project opgezet dat gericht is op door kinderen en volwassenen leren lezen en schrijven. Niet alleen lezen en schrijven is het doel op zich, maar het is vooral een middel om de spiraal van uitsluiting, achterstelling en armoede te doorbreken. Volwassenen die kunnen lezen en schrijven krijgen al vanzelf meer eigenwaarde, hebben meer kans op een baan, waardoor ze inkomen kunnen genereren en voor hun familie kunnen zorgen. Ook wordt daarmee uitsluiting tegen gegaan denk bijvoorbeeld aan meedoen met verkiezingen, nieuws / bijbel kunnen lezen of je eigen kinderen kunnen helpen met hun huiswerk. Kinderen die leren lezen en schrijven hebben gemakkelijker toegang tot een (vervolg)opleiding, zijn weerbaarder en hebben ook meer kans om later een baan te kunnen krijgen. Deze jongens en meisjes zijn ook de vaders en moeder van de toekomst. Door hen te helpen, helpen we de komende generatie!

‘Nooit vergeet ik die vader die voor het eerst een informatie poster kon lezen. Hij was trots. Hij straalde. Hij huilde van blijdschap, ja, ging dansend naar huis’

Of maak uw gift over op NL27 RABO 0119 6839 89 onder vermelding van Hart & Hand Mali 2023.

Het Leger des Heils is al 15 jaar actief in Mali. Inmiddels telt het land circa 750 heilsoldaten. Broeders en zuster die zich inzetten voor de missie van het Leger des Heils. Ondanks hun lastige situatie leven ze dichtbij God. We voelen ons dan ook nauw verbonden met onze broeders en zusters in Mali.