Heropening nachtopvang Startpunt Hoorn

Van slaapzalen naar tweepersoonskamers

Nieuws 07 februari 2024 Tekst: Fieneke Bouwer| Leger des Heils W&G Noordwest / Beeld: Leger des Heils

Nieuwe nachtopvang

Op maandagmiddag 5 februari vond de feestelijke heropening van de nachtopvang van Startpunt Hoorn plaats. Regiodirecteur Marc Verberg en de Hoornse wethouder Karin Hakhoff knipten samen het lint door naar de nieuwe nachtopvang. Tijdens de rondleidingen heeft het team van Startpunt Hoorn samen met deelnemers met trots het resultaat van de grootschalige verbouwing getoond. De verbouwing, die van start ging in september 2022 en op 24 november 2023 werd afgerond, heeft geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de faciliteiten van Startpunt Hoorn.

Meer rust voor herstel dankzij verbouwing

Een nieuw gebouw is toegevoegd aan het bestaande pand, waarin nu de nachtopvang is gevestigd. Hier is nog steeds plek voor 18 mensen, maar deelnemers hebben nu meer rust en privacy. Zij kunnen slapen in tweepersoonskamers, elk voorzien van eigen sanitair. Voorheen deelden deelnemers slaapzalen met 8, 6, 3 of 2 personen, met gedeelde sanitaire voorzieningen. Deelnemers komen meer tot rust doordat zij een eigen plekje hebben en minder afhankelijk zijn van anderen, waardoor ze sneller aan hun eigen herstel kunnen werken. Regiodirecteur Marc Verberg benoemde dit ook in zijn toespraak.

Het is mooi dat onze deelnemers door de verbouwing kunnen slapen in tweepersoonskamers, elk voorzien van eigen sanitair. In de grote slaapzalen konden mensen moeilijk tot rust komen en werken aan hun herstel. Ook bleven de deelnemers in de nachtopvang in een overlevingsstand aangezien ze veel rekening moesten houden met elkaar en erg dicht op elkaar zaten. Wij zien dat de nieuwe kamers zorgen voor rust, een betere hygiëne en minder conflicten tussen deelnemers onderling. Zij kunnen zich nu beter op hun eigen traject richten.

Ook is er een grote vergaderruimte bijgekomen die wanneer de Winterkouderegeling ingaat (in het geval het door koude of storm gevaarlijk is om buiten te slapen) gebruikt kan worden als slaapzaal voor extra mensen. In de gang is daarvoor gedeelde sanitair gerealiseerd. Tevens zijn er tijdens de verbouwing twee DOMUS plekken bijgekomen.

Zorgaanbod Startpunt Hoorn

Op het Startpunt zijn daarmee nu 27 vaste plekken voor deelnemers die in een studio verblijven; hiervan zijn er 10 Maatschappelijke plekken (MO) en 17 Domus plekken (IFZO, BW, WLZ indicatie). Info over DOMUS en Herstart. Op dit moment zijn er ongeveer 25 deelnemers voor de nachtopvang en wordt er gebruik gemaakt van een roulatiesysteem. Daarnaast begeleidt het ambulante team WF deelnemers en gezinnen in hun eigen woning; in totaal zijn dit ongeveer 50 adressen.

Kwalitatieve verbetering van leefomgeving voor dak- en thuisloze mensen

De verbouwing van de nachtopvang is mogelijk gemaakt doordat centrumgemeente Hoorn en de andere betrokken gemeenten ervoor hebben gekozen om de blokhuisgelden hiervoor in te zetten. Dit past bij de gemeenschappelijk visie van de zeven gemeenten van Westfriesland om de hulp aan dak- en thuisloze mensen kwalitatief te verbeteren. Een van de speerpunten van deze visie is mensen sneller te kunnen laten terug keren naar de maatschappij, waarbij rust om te werken aan herstel belangrijk is. Wethouder Karin Hakhoff benoemde naast het belang van de renovatie ook haar positieve ervaring met onze organisatie.

Een veilige omgeving waar bewoners kunnen beginnen met hun herstel en waar zij de juiste ondersteuning vinden: dat is het Leger des Heils!