Armoede in Suriname

Internationale Ontwikkeling en Samenwerking

Iedere dag gaan zo’n 300 kinderen in Suriname vrijwel zonder eten naar school. En ook als ze na een lange dag weer thuiskomen, is er nauwelijks voldoende voedsel om de hongerige magen te vullen. Voor deze kinderen, uit de allerarmste families, willen we als Leger des Heils de komende tijd het verschil maken. Door te geven via de kerstcollecte, biedt u weer een beetje perspectief in mensenlevens!

Geen geld voor eten en al helemaal niet voor schoolspullen of speelgoed. Dat is de dagelijkse realiteit voor talloze gezinnen in Suriname. Het land maakt economisch en maatschappelijk een moeilijke tijd door en veel mensen zoeken hulp bij het Leger des Heils. De opbrengst van de kerstnachtcollecte gaat dit jaar daarom naar ongeveer 300 kinderen van de allerarmste families in Paramaribo en het Nickerie-district. Met het geld wordt voorzien in schoolmaterialen, maaltijden en speelgoed. 

Helpt u mee?

Met uw gift helpt u ook de kinderen in drie kinderhuizen en een school met schoolmaaltijden voor alle kinderen. Dit schoolvoedingsprogramma zorgt ervoor dat minstens drie maanden lang kinderen voldoende te eten krijgen!

Maak uw gift over op NL27 RABO 0119 6839 89 onder vermelding van 'Kerstcollecte 2023' of klik op de onderstaande knop.