Zoek je hulp?

Heb je een hulpvraag rondom: eenzaamheid, eten&drinken, financien, geestelijke verzorging, gezondheid, opvoeding, psychische problemen, verslaving, werk, hulp aan huis of hulp met onderdak? Zie hieronder ons hulpaanbod. Ons zorgaanbod

Wie we zijn?

Het Leger des Heils Midden Nederland is er voor mensen die kampen met problemen op meerdere gebieden in hun leven. Heb je bijv. naast psychiatrische problemen, ook te maken met verslaving, opvoedingsproblemen en schulden? Dan is het Leger des Heils Midden Nederland er voor jou met een uniek samenhangend aanbod voor jong en oud. Over ons

Zorg in verandering

Op dit moment verandert er veel in de zorg. Als gevolg van bezuinigingen wordt er meer een beroep gedaan op vrijwilligers, mantelzorgers, buurt. Bekijk onderstaand filmpje met daarop ons uitgangspunt te midden van al deze veranderingen. Bekijk 't filmpje