Manager verslavingskliniek De Wending

location_onApeldoorn
access_time 32 - 36 uren per week
euro 3802 - 6322
schoolHBO
Prachtige rol voor verbindende manager die de kliniek binnen en buiten het Leger des Heils stevig op de kaart zet.

Wat ga je doen?

Als manager voor De Wending ben je veranwoordelijk voor de bedrijfsvoering, medewerkers en financiën voor de kliniek (omzet ongeveer € 6 mio). De Wending kent duaal management, waarbij de psychiater als regiebehandelaar eindverantwoordelijk is voor de behandeling van cliënten. Je werkt nauw samen met, en bent sparring partner voor, een ervaren teamleider, die onder meer de sociotherapeuten en receptie aanstuurt. De manager stuurt de andere helft van het team aan (o.m. behandelaren) en is verantwoordelijk voor het team als geheel. De manager kan terugvallen op ondersteuning vanuit onder meer HR en control.

Het team binnen De Wending bestaat uit ongeveer 50 zeer gemotiveerde en kundige medewerkers, die dagelijks bijdragen aan het herstel van mensen met soms complexe problematiek. Als manager ga je hen hierin voor: je creëert de juiste randvoorwaarden, motiveert het team en stuurt bij waar nodig. Je draag zorg voor een juiste (bed)bezetting in de kliniek en stroomlijnt processen.

De Wending is als enige kliniek binnen het Leger des Heils een beetje een vreemde eend in de bijt. Een belangrijke taak voor de manager is om de kliniek zowel binnen als buiten het Leger des Heils steviger op de kaart te zetten. Je zult dus met enige regelmaat acte de presence geven bij overleggen in en buiten de regio. Ook de samenwerking met andere zorgorganisaties maakt deel uit van je werkzaamheden. Zorgcontractering en overleggen met zorgverzekeraars, gemeenten en ministerie is primair belegd bij de regiomanager en directeur zorg. Uiteraard draag je daar inhoudelijk aan bij en sluit je desgewenst aan bij deze contacten.

De Wending is financieel gezond. Als manager van De Wending draag je niet alleen zorg voor een optimale bezetting van de kliniek op de korte en middellange termijn. Het veranderende zorglandschap en bijbehorende financieringsstromen doen jou actief na- en meedenken over de ‘zorg van morgen’.

In deze rol werk je nauw samen met, en leg je verantwoording af, aan de Regiomanager Oost. 

Dit ben jij

Je gelooft erin dat ieder mens ertoe doet en recht heeft op goede zorg. Vanuit die overtuiging wil jij van betekenis zijn voor mensen. Je bent een stevige en ervaren manager die warme zakelijkheid van nature in zich heeft. Je staat voor de kliniek, de collega’s en cliënten – je hebt gevoel bij, en voor, de specifieke doelgroep (lvb). Je weet mensen voor te gaan, te motiveren en begeleiden. Met jouw energie en drive weet je De Wending stevig te positioneren binnen het Leger des Heils en daarbuiten.

Je bent organisatiesensitief en hebt een uitstekend gevoel voor verhoudingen. Verbindend richting de regio’s binnen het Leger des Heils en continu op zoek naar het gemeenschappelijk belang. Diezelfde verbinding maak je op natuurlijk wijze ook met externe stakeholders. Je hebt regelmatig contact, en werkt samen met, collega (afdelings)managers binnen het Leger en neemt binnen de regio Oost soms deel aan project- en werkgroepen. 

Je communicatieve vaardigheden zijn sterk: je draait je hand niet om voor een presentatie voor het management binnen de eigen organisatie of het ontvangen van een werkbezoek vanuit het ministerie. Je bent een netwerker pur sang, zonder de focus op de interne organisatie te verliezen. Je bent in staat om kritisch naar bepaalde processen te kijken en deze te verbeteren.

Je hebt eerder teams van vergelijkbare omvang en aard aangestuurd. Deze ervaring heb je vermoedelijk opgedaan in een zorgomgeving. Je bent in staat om managementinformatie te lezen, analyseren en vervolgens op te anticiperen. Je weet het team hierin ook te betrekken en dergelijke informatie te vertalen naar de werkvloer.

Dit bieden wij

We bieden een unieke functie binnen één van de meest bekende maatschappelijke organisaties van Nederland. Een club waar je ruimte en waardering krijgt en waar je iedere dag een bijdrage levert aan het herstel van kwetsbare mensen. Je bent veel in de kliniek aanwezig in de prachtige bossen van Ugchelen (Apeldoorn) - je ziet direct voor wie je werkt. Je werkt in een plezierige mensgerichte omgeving, waarin collega’s met een warm hart, vanuit gezamenlijke waarden en passie, zich inzetten voor kwetsbare mensen in de samenleving. Je krijgt volop gelegenheid je expertise in te zetten en je talenten te ontwikkelen en zo invulling te geven aan de uitdagingen waar De Wending en het Leger des Heils voor staan.

De vacature is voor 32 - 36 uur per week. De functie is gewaardeerd in schaal 10/11 van de cao Sociaal Werk (maximaal € 6.322 bij een voltijd dienstverband). Naast de secundaire arbeidsvoorwaarden uit de cao, ontvang je daarnaast een reis- en/of thuiswerkvergoeding en een passend aanbod van opleidingen via de LdH-academie.

Over het Leger des Heils

Over het Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidsorganisatie
Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verleent het Leger des Heils hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Het Leger des Heils werkt vanuit de gedachte dat ieder mens ertoe doet en recht heeft op goede zorg, wat zijn of haar afkomst of hulpvraag ook is. 

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidsorganisatie maakt onderdeel uit van het Leger des Heils in Nederland. Haar missie luidt: “Wij geloven in kansen. In tweede kansen. In derde kansen. En in alle kansen daarna. Elk mens doet ertoe. Niemand uitgezonderd. Elk leven is het waard om geleefd te worden.” 
 
Verslavingskliniek De Wending
De Wending is de enige verslavingskliniek van het Leger des Heils. Hier helpen 50 gedreven en kundige collega’s mensen, die kampen met een langdurige alcohol- en/of drugsverslaving én licht verstandelijk beperkt zijn. Vaak hebben de mensen daarnaast andere complexe problemen, zoals psychische problemen, schulden en/of een strafblad. De Wending biedt verzorging, detox, ontwenningsbehandelingen, begeleiding en behandeling, zodat mensen hun leven weer zo goed mogelijk op de rit krijgen. Mensen werken hier niet alleen aan hun verslaving, maar ook andere problemen in het leven worden aangepakt. 

Binnen De Wending wordt gewerkt volgens de CRA Methodiek (Community Reinforcement Approach). Dit is een behandelmethode speciaal ontwikkeld voor volwassenen met
verslavingsproblematiek. De methode gaat uit van het bekrachtigen van positief
gedrag en het zoeken naar positieve alternatieven voor verslaving. Cliënten verblijven minimaal 12 en maximaal 28 weken in De Wending. Financiering vindt plaats vanuit de zorgverzekering, mogelijk aangevuld vanuit wmo, wlz of ifzo (justitie). De kliniek bevindt zich in Ugchelen onder Apeldoorn in een rustige omgeving met veel bos.

Leger des Heils Regio Oost
De Wending is er voor mensen vanuit het hele land en maakt deel uit van de regio Oost. Het Leger des Heils regio Oost biedt zorg in de Provincies Overijssel (exclusief Steenwijkerland en omgeving Zwolle) en Gelderland (exclusief omgeving Nijmegen). In de regio werken ruim 600 medewerkers. Samen met ruim 200 vrijwilligers biedt het Leger in deze regio zorg aan zo’n 2700 cliënten. Dat doet ze middels jeugdhulpverlening, pleegzorg, ambulante begeleiding, kindercoaching, begeleiding van zwerfjongeren, woonbegeleiding, beschermd wonen, forensische zorg, dagbesteding, verpleging en verzorging, palliatieve zorg, verslavingszorg en de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

Als gevolg van wisselingen in het management is VOOR gevraagd op zoek te gaan naar een bevlogen manager voor De Wending. Zoals Diana van Dijk (Regiomanager Oost Leger des Heils) stelt: 

“De Wending is een geweldige kliniek waar mensen met meervoudige problematiek geholpen worden hun leven weer op de rit te krijgen. De manager die wij zoeken zorgt ervoor dat De Wending binnen het Leger des Heils én daarbuiten nog beter op de kaart wordt gezet, zodat we nog meer mensen nog beter kunnen helpen.”

Interesse en contact

Vanuit VOOR zijn Edo Lagendijk en Mariët Hofenk verantwoordelijk voor deze opdracht. Wanneer je geïnteresseerd bent, ontvangen we graag je motivatie en een actueel CV via het reactieformulier op onze website. Voor het Leger des Heils is het van belang dat je christen bent en kunt aangeven wat dit voor jou betekent. Meer informatie over de identiteit van het Leger des Heils vind je hier: https://www.legerdesheils.nl/identiteit. 

Voordat we kandidaten uitnodigen voor een persoonlijk selectiegesprek maken wij graag eerst kennis via videobellen. Bij voldoende aansluiting maken we vervolgens kennis in een persoonlijk gesprek.

De gesprekken met VOOR vinden plaats op 11, 12 en 15 juli. De selectiegesprekken bij het Leger des Heils vinden plaats op woensdagmiddag 24 juli 2024. 

We streven ernaar de procedure in juli af te ronden. Mocht je in de betreffende periode als gevolg van bijvoorbeeld vakantie afwezig zijn, neem dan contact op met Edo om naar een oplossing te zoeken. De vacature staat open totdat we de juiste kandidaat hebben gevonden.

Voor vragen en een nadere toelichting kun je rechtstreeks bellen met Edo (06 – 54 33 48 22) of mailen op edo@voor.nl. Een referentenonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure. Als voorwaarde voor indiensttreding dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
Vragen?
Neem contact op met Elise Wilbrink
Deel deze vacature