Reclassering

Wij zijn een van de drie reclasseringsorganisaties in Nederland. Ons reclasseringswerk ondersteunt (ex)gedetineerden bij hun terugkeer in de maatschappij. Ga jij de uitdaging met ons aan?

Over reclassering

Onze reclassering begeleidt personen die, doordat ze een strafbaar feit hebben gepleegd, met politie en justitie in aanraking zijn gekomen. De begeleiding kan lopen vanaf de aanhouding tot aan de terugkeer in de maatschappij na een gevangenisstraf. Doel is om herhaling van strafbare feiten te voorkomen. 
Robin over reclasseringsmedewerker Willem

Robin over reclasseringsmedewerker Willem

Hoe ga je te werk?

Jouw taak is er vooral op gericht dat je cliënten tijdens detentie voorbereid op terugkeer in de maatschappij en cliënten (na vrijlating) onder toezicht houdt en begeleid. Dit is vaak niet eenvoudig. Het is belangrijk dat je flexibel bent en je staande kunt houden in conflictsituaties. Ook vragen we goede relationele, schriftelijke en mondelinge vaardigheden. Dankzij jouw hulp kan een reclassant weer op het goede pad terecht komen en deelnemen aan de maatschappij.

Is reclassering iets voor jou? Bekijk onze vacatures!

Vacatures Reclassering

Toon meer