Jeugdreclasseringswerker Utrecht

location_onUtrecht
access_time 24 - 36 uren per week
euro 3352 - 5036
schoolHBO / WO
Als Jeugdreclasseringsmedewerker help je jongeren die een strafbaar feit hebben gepleegd en met justitie / politie in aanraking zijn geweest om ze op het rechte pad te houden. Door jouw beslissingen en adviezen bied jij jongeren in kwetsbare situaties nieuwe toekomstperspectieven! Kom jij als jeugdprofessional ons team versterken?

Wat ga je doen?

Jij komt in beeld als een rechter bepaalt dat een jongere gedwongen hulpverlening nodig heeft en een jeugdreclasseringsmaatregel oplegt. Je bent onderdeel van een team van jeugdbeschermers, waarbij jouw specialisatie uitgaat naar jeugdreclasseringszaken en je ook beschikbaar bent voor eventuele jeugdbeschermerszaken. In eerste instantie zal de verdeling tussen Jeugdreclassering en Jeugbescherming in deze rol 50/50 zijn. 

Jeugdbescherming: hierbij gaat het vaak om ernstige problemen in het gezin, waarbij de ontwikkeling van een kind in gevaar komt, zoals schulden, misbruik, verslaving, scheiding, ziekte of huisvestigingsproblemen. Vaak is eerder al geprobeerd om met hulp op vrijwillige basis te werken naar een oplossing. Als dat niet werkt, kan een gedwongen maatregel worden opgelegd.

Jeugdreclassering: de veiligheid van een jongeren in een gezin: daar richt jij je op. Je pakt zelfstandig cases op en leidt deze in goede banen. Bij een ondertoezichtstelling begeleid jij ouders bij het voorkomen van recidivi van hun kind/jongere. Je brengt het netwerk in kaart van personen en organisaties die zich rond het gezin bewegen. En je stelt samen met de ouders en de jongere een uitgebreid plan van aanpak en behandelplan op om de situatie in een gezin te verbeteren. Uiteraard houd je continu een vinger aan de pols of gemaakte afspraken worden nagekomen. Bijvoorbeeld door op huisbezoek te gaan bij het betreffende gezin of contact te zoeken met betrokken hulporganisaties. En je houdt alle ontwikkelingen nauwgezet bij in een dossier.

Als de rechter bepaalt dat de ontwikkeling van een jongere ernstig in gevaar is en het ouderlijk gezag beëindigt, is het mogelijk dat jij er verantwoordelijk voor wordt dat een jongere een goede begeleiding krijgt. Zo treed je op als wettelijke vertegenwoordiger, informeer je de ouders over de ontwikkeling van hun kind en ga je op bezoek bij de jongere. Ook adviseer je over de huidige situatie en leg je verantwoording af in de rechtbank als het nodig is, bijvoorbeeld als ouders de rechter verzoeken het gezag te herstellen. Even concreet de werkzaamheden op een rij:
 • Het voeren van gesprekken met cliënten, het systeem en ketenpartners
 • Het vaststellen van de zorgvraag en zorgbehoefte vast en geven van een voorlopig indicatiebesluit en begeleidings- of opname-advies
 • Het inschatten van de te verwachten begeleiding. Verricht hiertoe onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van de hulpvrager
 • Bemiddelen en adviseren bij het zoeken naar een passend hulpaanbod en waar nodig de cliënt doorverwijzen
 • Het uitvoeren van de werkzaamheden rondom aanmelding – intake, start van de zorg en indicatiestelling conform de normen van beoordeling, modules en werkdocumenten
 • Het invoeren van essentiële gegevens in het rapportage cliënt systeem
 • Het beheren van de applicaties waarin gewerkt wordt voor registratiedoeleinden
 • Het coördineren van interne doorstroom van cliënten
 • Het verschaffen van informatie aan hulpvragers, zorgverleners en behandelaars
 • Het onderhouden van contacten met de bij de cliënt betrokken ketenpartners inzake de afstemming rond aanmelding, intake, indicatiestelling en doorverwijzi

Dit ben jij

In jouw werk heb je te maken met een pittige doelgroep, hectische situaties en intensieve trajecten. Denk aan een vechtscheiding waarin ieder gezins- of familielid een ander standpunt inneemt en jou probeert te beïnvloeden. Of een gezin dat voor overlast zorgt in de buurt en zich moeilijk laat helpen door hulpverleners. Gelukkig sta jij stevig in je schoenen, laat jij je niet snel uit het veld slaan en ben je altijd in staat naar het hogere doel te kijken; de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Je bent enorm betrokken bij de gezinnen waaraan je hulp biedt en ziet snel wat nodig is om situaties te verbeteren. Maar je kunt ook afstand nemen en jouw standpunten overtuigend overbrengen. Aan gezinnen, collega’s en externe organisaties als de rechtbank en instellingen. Als jeugdreclasseringsmedewerker heb je intensief contact met jouw collega’s jeugdbeschermers en de gedragswetenschapper binnen het team. Wekelijks is er een casuïstiek bespreking waarin we overleggen over moeilijke cases en we gezamenlijk lastige beslissingen nemen. Verder vragen we van je:
 • Een SKJ registratie
 • Een afgeronde HBO opleiding MWD / SPH / Social Work
 • Bij voorkeur werkervaring in jeugdreclassering of als jeugdbeschermer, ambulant gezinscoach of een forenische tak
 • Kennis van (ontwikkelingen binnen de) juridische wet- en regelgeving en de sociale kaart;
 • Gedegen kennis van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën
 • Integriteit en betrouwbaarheid
 • Stressbestendigheid en improvisatievermogen
 • Prioriteiten kunnen stellen en doelgericht kunnen werken
 • Klant -en servicegerichte werkhouding
 • Flexibele en taakgerichte werkhouding
 • Helicopterview en procesgericht kunnen werken
 • Proactief signaleren, accuraat werken, meedenken en adviseren t.a.v. verbetering hulpverleningsbeleid opwerkeenheid niveau
 • Probleemoplossend vermogen
 • Ruime ervaring met computersystemen
 • Analytisch vermogen voor het vertalen van de hulpvraag naar een casusbeschrijving
 • Dat je in het bezit bent van een rijbewijs en auto
 • Je bent christen (protestant / katholiek etc.) en kunt aangeven wat dit voor jou betekent. Wil je meer daarover weten, zie: www.legerdesheils.nl/identiteit

Dit bieden wij

 • Volgens CAO Jeugdzorg schaal 10 (minimaal € 3310 en maximaal € 4973 bruto per maand bij een 36-urige werkweek)
 • Vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%
 • Laptop en telefoon
 • Opname pensioenfonds Zorg & Welzijn
 • Naast ontwikkelingsgesprekken waarin we jouw persoonlijke ambitie en drijfveren bespreken, krijg je de kans jouw SKJ-registratie te onderhouden en opleidingen te volgen bij onder meer de Leger des Heils Academie
 • De vrijheid om zelf je werkzaamheden te plannen en veel zelfstandigheid in je werk
 • Kunnen werken vanuit je ideaal / identiteit
 • Werken met de meest bijzondere doelgroepen
 • Vakmanschap, bij ons leer je alle kneepjes van het vak
 • Aanstelling is voor 24, 28, 32 of 36 uur per week voor de duur van 12 maanden. Voortzetting behoort tot de mogelijkheden. De intentie is om samen te investeren voor de lange termijn!

Over het Leger des Heils

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen.

Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) is een landelijk werkende organisatie, actief binnen het justitieel kader (zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk). Wij bieden diensten op het gebied van jeugdbescherming, jeugdreclassering en volwassenreclassering. Ons werk wordt gekenmerkt door vasthoudendheid, gedrevenheid, passie, vakmanschap, 'straat' ervaring en een pragmatische aanpak. Vanuit christelijke waarden bieden wij kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties een nieuw perspectief op een zinvol leven, in een geaccepteerde positie in de samenleving, nu en in de toekomst. Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering telt in Nederland meer dan 600 medewerkers. Voor meer informatie over de organisatie kijk je op onze site: https://www.legerdesheils.nl/jeugdbescherming of volg onze verhalen uit het werkveld op LinkedIN.

Interesse en contact

Wij komen graag met jou in contact. De vacature staat open totdat we de juiste kandidaat hebben gevonden dus wacht niet te lang. Een online assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure, interne kandidaten hebben bij gelijkheid voorrang en een VOG zal bij indiensttreding worden aangevraagd.
Vragen?
Neem contact op met Chris Casteleijn
Deel deze vacature