Gezinsvoogd / Jeugdbeschermer Zwolle Ijsselland

location_onZwolle
access_time 28 - 36 uren per week
euro 3352 - 5036
schoolHBO / WO
Ieder kind heeft recht op een veilige ontwikkeling.

Ben je op zoek naar een uitdagende baan waarin moeilijke vraagstukken orde van de dag zijn? Houd je van werken met verschillende disciplines en andere organisaties en houd je van werken in een team maar ook individueel? Vind jij het leuk om ad hoc te kunnen inspringen/of lukt het je goed om snel te kunnen schakelen? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wat ga je doen?

Als jeugdbeschermer heb je een regiefunctie waarbij je hulp inzet om de veiligheid van het kind te waarborgen. Je betrekt ouders en netwerk (zoals scholen, huisarts en andere betrokken instanties) en stuurt het proces aan. Je monitort de ingezette hulp en maakt alle belangrijke beslissingen met je team en gedragswetenschapper. Naar opvoeders, het kind en de rechtbank kun je alles feitelijk onderbouwen waarom je bepaalde beslissingen hebt genomen.

Jij komt in beeld als een rechter bepaalt dat in een gezin gedwongen hulpverlening nodig is en een jeugdbeschermingsmaatregel oplegt. Hierbij gaat het om ernstige problemen in het gezin, te denken aan: schulden, misbruik of huisvesting problemen. Vaak is al eerder geprobeerd om met hulp op vrijwillige basis te werken naar een oplossing. Als dat niet werkt, kan een gedwongen maatregel worden opgelegd.

Even concreet de werkzaamheden op een rij:
 • Het onderhouden van contact met cliënten, het systeem en betrokken instanties;
 • Wekelijkse casuïstiekbesprekingen met collega jeugdbeschermers en gedragswetenschapper;
 • Bijhouden van dossiervorming, schrijven van plan van aanpak, evaluatierapportages, opstellen van juridische brieven;
 • Zoeken en inzetten van passend hulpaanbod;
 • Monitoren en informatie verzamelen van ingezette hulp d.m.v. aansluiten bij overleggen, huisbezoeken, etc.;
 • Uitvoeren van zittingen bij de rechtbank;
Je hebt in je beroep als jeugdbeschermer regie over je eigen agenda en het werk is erg afwisselend. Je werkt samen in een team en belangrijke beslissingen neem je ook met elkaar. In Team Ijsselland werken we ook geregeld in duo’s zodat er ruimte is om van elkaar te leren.
Het kan zijn dat er lastige gesprekken zich voordoen, daarbij is het niet te voorspellen wat er kan gebeuren. Wanneer er dingen worden benoemd die een ouder bijv. lastig vindt om te horen kan het voorkomen dat het uit de hand gaat lopen. Het is voor deze functie belangrijk dat je stevig in je schoenen staat.

Dit ben jij

 • Een afgeronde sociale hbo-opleiding;
 • Een SKJ registratie of voldoet aan de basiseisen om deze aan te vragen;
 • Bij voorkeur werkervaring in de Jeugdzorg of gedwongen kader;
 • Sterke vaardigheden op het gebied van plannen & organiseren, regievoeren, communicatie, oordeelsvermogen, feedback kunnen ontvangen, vragen en geven;
 • In het bezit van een rijbewijs en auto;
 • Je bent christen (protestant / katholiek etc.) en kunt aangeven wat dit voor jou betekent. Wil je meer daarover weten, zie: www.legerdesheils.nl/identiteit;

Dit bieden wij

 • Volgens CAO Jeugdzorg, schaal 10 (minimaal € 3352 en maximaal € 5036 bruto per maand bij een 36-urige werkweek);
 • Vakantietoeslag van 8%;
 • Eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • Opname pensioenfonds Zorg & Welzijn;
 • Telefoon en laptop;
 • Intervisie om te reflecteren op moeilijke situaties uit het vak;
 • Een inwerkprogramma & mentor, een ervaren jeugdbeschermer die jou begeleidt;
 • De vrijheid om zelf je werkzaamheden te plannen en veel zelfstandigheid in je werk;
 • Dagelijks met het team lunchen mits het werk dit mogelijk maakt;
 • Toegang tot opleidingen en behouden van SKJ registratie via o.a. onze eigen Leger des Heils Academie;
Aanstelling is voor 28, 32 of 36 uur per week voor de duur van 12 maanden. De intentie is om samen te investeren voor de lange termijn!
 

Over het Leger des Heils

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen.
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) is een landelijk werkende organisatie, actief binnen het justitieel kader (zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk). Wij bieden diensten op het gebied van jeugdbescherming, jeugdreclassering en volwassenreclassering. Ons werk wordt gekenmerkt door vasthoudendheid, gedrevenheid, passie, vakmanschap, 'straat' ervaring en een pragmatische aanpak. Vanuit christelijke waarden bieden wij kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties een nieuw perspectief op een zinvol leven, in een geaccepteerde positie in de samenleving, nu en in de toekomst. Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering telt in Nederland ongeveer 600 medewerkers. Voor meer informatie over de organisatie kijk je op onze site: https://www.legerdesheils.nl/jeugdbescherming of volg onze verhalen uit het werkveld op LinkedIn.

Team Ijsselland bestaat op dit moment uit 10 jeugdbeschermers en werkt samen met een gedragswetenschapper, een teamondersteuner en de cliëntadministratie. We zijn een stabiel team waarin veiligheid hoog in het vaandel staat omdat dit nodig is om het werk goed te kunnen doen.
Wil je meer weten dan kan er voor de sollicitatieprocedure een vrijblijvend beeldbelgesprek plaats vinden met één van de jeugdbeschermers van Ijsselland of de teamleider. We raden je aan altijd een dagdeel mee te lopen.

Interesse en contact

Wij komen graag met jou in contact. De vacature staat open totdat we de juiste kandidaat hebben gevonden dus wacht niet te lang. Een online assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure, interne kandidaten hebben bij gelijkheid voorrang en een VOG zal bij indiensttreding worden aangevraagd.
Deel deze vacature