Jan Gerbrand Oppenhuizen, hoofd kwaliteit, compliance en audit, werkzaam bij het Leger des Heils sinds 2020.

Jan Gerbrand begon tijdens de coronacrisis

Toen Jan Gerbrand Oppenhuizen op 1 maart 2020 met zijn nieuwe baan bij het Leger des Heils begon, kon hij niet bedenken dat zijn start zo hectisch zou worden. “Ik heb weleens grappend gezegd: dit is een heel bijzonder inwerkprogramma. Maar ik heb meteen kennisgemaakt met een organisatie waar mensen in staat zijn om heel snel ‘gewoon aan de slag te gaan’ en meters te maken.”

Na zijn studie voor registeraccountant, stapte hij de wereld van de accountancy en control in, waar hij zich bij verschillende organisaties bekwaamde op het gebied van financieel toezicht, risk management en compliance (toezien op het naleven van wet- en regelgeving). “Op een gegeven moment was ik redelijk door de wol geverfd op het gebied van auditing en risk management en zocht ik een beetje een nieuwe uitdaging. Tja en toen kreeg ik via een wervings- en selectiebureau een telefoontje: ‘Ze zoeken iemand met jouw kennis en ervaring bij het Leger des Heils’. Nou daar hoefde ik niet zo heel lang over na te denken.”

In het begin nog redelijk ontspannen

“Op 1 maart ben ik begonnen en op dat moment was de coronacrisis nog niet echt losgebarsten. Wel startte bij het Leger des Heils een landelijk multidisciplinair crisisteam corona, waarvoor ik als voorzitter gevraagd werd.” Langzamerhand kwamen er meer besmettingen en werden er ingrijpender maatregelen afgekondigd. Jan Gerbrand herinnert zich: “In het begin was de impact nog beperkt. Maar toen het aantal besmettingen snel groeide, moest er natuurlijk gekeken worden naar hoe we de coronacrisis als organisatie tegemoet moesten treden.”

Hoe efficiënter we met elkaar werken, hoe beter we de ander kunnen helpen.

Mensen gaan gewoon meteen aan de slag

“Zowel landelijk als regionaal moesten er maatregelen genomen worden. Centraal daarbij: hoe voorkom je besmetting en wat moeten we doen als er wel mensen besmet raken? Ook moest er natuurlijk afstemming komen tussen de regionale en landelijke verantwoordelijkheden. Wat ik vooral fantastisch vond, was dat echt íedereen meteen de schouders eronder zette. Waar andere organisaties zichzelf nogal eens kunnen verliezen in eindeloze overleggen, zag ik hier dat mensen gewoon meteen aan de slag gaan. Oplossingen voor problemen werden dan ook vaak heel snel gevonden. Van het organiseren van extra opvang- en quarantainelocaties tot het opzetten van een mediacampagne of het benutten van netwerken. Waar kansen werden gezien, zijn ze ook meteen benut. Een dynamiek die je vrijwel nergens anders ziet volgens mij.”

Hoe efficiënter, hoe beter onze hulp

Jan Gerbrand heeft inmiddels ook meer invulling kunnen geven aan zijn rol als hoofd Kwaliteit, Compliance en Audit. Een belangrijke taak: “Hoe zorgen we ervoor dat we overal en altijd volgens de geldende regelgeving ons werk doen? Hoe zorgen we voor een zo goed mogelijke kwaliteit? Ik wil daar vanuit mijn vakprofessionaliteit een bijdrage aan leveren. Hoe efficiënter we met elkaar werken, hoe beter we de ander kunnen helpen. Daar ben ik echt van overtuigd.”

Wil jij ook 'gewoon aan de slag gaan'?

Wil jij ook 'gewoon aan de slag gaan'?