Audrey Verhagen (24), Gedragswetenschapper, werkzaam bij het Leger des Heils sinds 2020

“Het lukt niet altijd om mensen precies daar te krijgen waar je ze uiteindelijk het liefst wilt hebben. Maar je moet de kleine stappen vieren.”

“De meeste energie krijg ik van mijn deelnemers. Iedereen heeft ontzettend veel meegemaakt en ze zijn daardoor gevormd. Het lukt niet altijd om mensen precies daar te krijgen waar je ze uiteindelijk het liefst wilt hebben. Maar je moet de kleine stappen vieren.” Tijdens haar studie gezondheidswetenschappen werkt Audrey (24) al in de flexpool van het Leger des Heils. Inmiddels werkt ze als gedragswetenschapper en begeleidt ze bewoners met zware indicaties die onder de Wet Langdurige Zorg vallen. Daarnaast ondersteunt ze teams bij ingewikkelde casuïstiek en verzorgt ze trainingen voor medewerkers.

Audrey werkt samen met teams van verschillende woonvoorzieningen. Ze geeft hen advies als ze vastlopen in de behandeling van deelnemers. “Het zijn stuk voor stuk ontzettend leuke teams. Ze hebben veel over voor het welzijn van de deelnemers. Omdat ik een achtergrond heb in de psychologie kan ik mijn kennis op hen overdragen. Ik kan hen vaak net een andere invalshoek aanreiken, waardoor ze toch weer verder komen.” Binnen de organisatie voelt ze de vrijheid om het werk op haar manier uit te voeren. “Als ik het nodig vind om iemand vaker te bezoeken, of als ik meer tijd nodig heb om ergens te kunnen doorpakken, dan is daar ruimte voor.”
“Het lukt niet altijd om mensen precies daar te krijgen waar je ze uiteindelijk het liefst wilt hebben. Maar je moet de kleine stappen vieren.”
Geduld, een hart voor de doelgroep en ‘klein denken’ zijn de belangrijkste kenmerken van haar werk. “Ik probeerde al heel lang een bewoner mee naar buiten te krijgen om boodschappen te doen. Het lukte niet en ik kon niet bedenken waar dat aan lag. Vindt hij het eng of is er niet genoeg motivatie? Twee dagen later kwam hij naar mij toen en zei: ‘Ik wil wel naar buiten, maar het is zo lang geleden dat ik niet meer weet hoe ik mijn veters moet strikken’… Een reminder voor mij om geen stap in het proces over te slaan, hoe klein ook.” Om voldoening uit haar werk te halen, is een positieve insteek onmisbaar. Niet voor iedereen is de gewenste verandering altijd mogelijk. “Op de nachtopvang schrik ik nog regelmatig. Vluchtelingen, slachtoffers van mensenhandel; je verwacht niet dat het allemaal in zulke grote aantallen in Nederland gebeurt. Soms blijft zo’n heftig verhaal dan hangen en dan is het belangrijk om er met het team bij stil te staan en erover te praten. Of ik ga lekker sporten, dat helpt ook.”
Krijg jij ook energie van het helpen van mensen?

Krijg jij ook energie van het helpen van mensen?