Stagiair(e) Groeps- en persoonlijkbegeider 24 - 32 uur

location_onRotterdam
access_time 32 uren per week
schoolHBO
Ben jij een enthousiaste, leergierige student?
Wij plaatsen stagiair(e)s met een missie!
Er is ruimte om binnen je stage te werken vanuit jouw visie. Je kunt denken aan het werken met een bepaalde methodiek of actief aan de slag gaan met een (actueel) aandachtsgebied.

Wij hebben stageplaatsen in Rotterdam, Spijkenisse en Gouda
Reageer voor: 01-09-2022

Wat ga je doen?

Het Leger des Heils Rijnmond Zuidwest biedt stageplaatsen aan binnen de Intramurale afdelingen. Dit zijn stageplekken voor derdejaars studenten, die de opleiding MWD, SPH of SW volgen.Als groeps- en persoonlijk begeleider heb je het doel om deelnemers zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij en in samenwerking met de cliënt antwoord te bieden op de hulpvraag. Het betreft een brede hulpvraag van deelenemers, waarbij zorg- en begeleidingsbehoeften sterk kunnen variëren.
De werkzaamheden die je uitvoert, zijn als volgt te omschrijven:
 • zorg dragen voor de begeleiding binnen de voorziening;
 • zorg dragen voor een veilig en leerzaam milieu, waarbij de dagelijkse gang van zaken een ordelijk verloop kent en de routinematige zorg en begeleiding adequaat worden uitgevoerd;
 • probleemanalyse en signaleren van behoeften van deelenemers, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een begeleidings-/zorgplan kan worden opgesteld/bijgesteld;
 • stimuleren van deelnemers in het participeren van groepen, werk en dagbesteding en (re)creatieve activiteiten;
 • deelenemers inzicht geven in het eigen gedrag en diens leefomgeving;
 • crisisinterventie en conflictbemiddeling;
 • praktische hulpverlening op gebied van o.a. zelfzorg en financiën;
 • onderhouden van contacten met samenwerkingspartners.
Hier leer je
 • te werken met multi-problematiek;
 • te werken met relevante hulpverleningsmethoden;
 • te werken in een groep;
 • het individuele cliënttraject te begeleiden;
 • te werken met het cliëntregistratiesysteem;
 • te werken in een team;
 • stressbestendig en flexibel te werken vanuit improvisatievermogen.
Dit ben jij

Een enthousiaste en gedreven 3e jaars SPH, MWD of SW stagiair(e):
 • die zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar leerproces en opdrachten;
 • die stevig in zijn/haar schoenen staat;
 • die deelnemers weet te motiveren en stimuleren en daarbij gericht is op de mogelijkheden van de deelnemer;
 • die als voorbeeld kan fungeren voor onze deelnemers; goede sociale vaardigheden zijn dan ook een must;
 • met goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • die in staat is onregelmatige diensten te draaien, inclusief weekenddiensten. 
We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle stages. De kosten hiervoor worden vergoed

Dit bieden wij
Wij bieden de stage aan voor de duur van 10 maanden.

Mocht jouw opleiding een andere manier van stage toepassen in het 3de of 4de jaar neem dan gerust contact op zodat we samen naar de mogelijkheden kunnen kijken!
 
Begeleiding
Wij bieden een werkbegeleider en een praktijkopleider die jou zullen begeleiden en stimuleren in het leerproces
De praktijkopleider voorziet in intervisie met mede HBO studenten van andere afdelingen
 
Stagevergoeding
Op basis van 4 dagen per week, 8 uur per dag, ontvang je een stagevergoeding van bruto €415,74 per maand.

Over het Leger des Heils

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl/rijnmond-zuidwest

't Veerhuys is een beschermde woonvorm waar 30 mensen in Gouda. Zij wonen hier langdurig en hebben te maken met dubbele problematiek (psychiatrie en verslaving). Een aantal deelnemers hebben daarnaast ook een licht verstandelijke beperking.
De Boeg is een dag- en nachtvoorziening  in Spijkenisse die een capaciteit heeft van 24 nachtplaatsen. Er is plaats voor mensen in de leeftijd van 18 jaar en ouder. De deelnemers kunnen te maken hebben met o.a. verslavings- en psychiatrische problematiek.
Beschermd wonen De Lichtboei is een woonvorm voor 52 mensen van 23 jaar en ouder met een dubbel diagnose: psychiatrische- en verslavingsproblematiek. De afdeling is verspreid over twee locaties die tegenover elkaar liggen in Rotterdam. Deelnemers beschikken over een eigen kamer.
De Sluis is een dagopvang in Rotterdam. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd met en voor deelnemers, zoals computerles, Nederlandse taalles en kookles. Er wordt voedsel verstrekt en er is gelegenheid tot douchen en het wassen van kleding. Ook wordt hier kleding verstrekt. Daarnaast worden postadressen verleend en is er de mogelijkheid tot gesprek met maatschappelijk werk en de mogelijkheid tot afspraak met de verpleegkundigen en de straatdokter.
Het Roer, De Meerpaal, van de Straat Centrum en William Boothhuis zijn nachtopvanglocaties in Rotterdam. We vangen hier mensen op die acuut dakloos zijn geworden. We bieden hen onderdak, voeding en sanitaire voorzieningen. Daarnaast geven we iedere deelnemer individuele begeleiding om hen te ondersteunen richting passende vervolghuisvesting. Het Roer is een afdeling die onderdeel uitmaakt van de laagdrempelige opvang.
In de Nieuwe Brug bieden we opvang (bed, bad en brood) in Rotterdam. We nemen deel aan diverse overleggen om de mogelijkheden voor legalisering of terugkeer naar het land van herkomst te bespreken. In de nachtopvang kunnen mensen een maaltijd nuttigen, douchen en hun nacht doorbrengen.
De Passage is een ‘doorstroomvoorziening’ en biedt huisvesting en begeleiding aan mensen van 23 jaar of ouder die om diverse redenen zijn vast gelopen in hun leven en de draad op willen pakken. Deelnemers zijn grotendeels doorgestroomd vanuit de nachtopvang of veldwerk. Het doel is dat de deelnemers binnen 6-12 maanden doorstromen naar een passende vervolghuisvesting.
Woongroepen Rotterdam - De woongroep is een plek waar mensen vanaf 23 jaar, die in hun hun leven veel hebben verloren en hun thuis zijn kwijtgeraakt, welkom zijn. Hun verblijf is tijdelijk (maximaal 1 jaar). Deelnemers hebben een eigen woonunit en de begeleiding is semi ambulant. Woonbegeleiders stimuleren een actieve houding om aan herstel van het gewone leven te werken.

Interesse en contact

Lijtk dit je wat? Solliciteer dan via de button!
Geef in je sollicitatie aan naar welke afdeling je voorkeur gaat en waarom.

Heb je vragen? Neem dan contact op met Arina van Es, praktijkopleider binnen Leger des Heils Rijnmond Zuidwest, via: a.van.es@legerdesheils.nl

ps: wist je dat je tijdens je studie ook in een betaalde bijbaan ervaring op kunt doen in onze flexpool? Een leuke en interessante ervaring met onze doelgroepen! En een opstap om na het behalen van je diploma intern door te groeien naar de functie die het beste bij je past. Een voorwaarde hiervoor is een MBO4 opleiding in de zorg of dat je je Propedeuse hebt behaald in bijv. Social Work.


Neem voor informatie contact op met de recruiter bij jou in de regio: https://www.legerdesheils.nl/vacatures/contact


Solliciteer direct