Stagiair(e) Groeps- en persoonlijk begeleider, uitstroomprofiel Jeugd en Pedagogiek 24-32 uur

location_onRotterdam
access_time 32 uren per week
schoolHBO
Ben jij een enthousiaste, leergierige student?
Wij plaatsen stagiair(e)s met een missie!
Er is ruimte om binnen je stage te werken vanuit jouw visie. Je kunt denken aan het werken met een bepaalde methodiek of actief aan de slag gaan met een (actueel) aandachtsgebied.

We bieden plaatsen aan in Rotterdam, Spijkenisse en Gouda.
Reageer voor: 01-07-2023

Wat ga je doen?

Het Leger des Heils Rijnmond Zuidwest biedt stageplaatsen aan binnen de Intramurale afdelingen met gezinnen in Rotterdam, Spijkenisse en Gouda. Dit zijn stageplekken voor derdejaars studenten, die de opleiding MWD, SPH of SW volgen en uitstroomprofiel Jeugd & Pedagogiek hebben gekozen.Als groeps- en persoonlijk begeleider heb je het doel om deelnemers zo goed mogelijk zelfstandig te laten deelnemen aan de maatschappij en in samenwerking met de cliënt antwoord te bieden op de hulpvraag. Het betreft een brede hulpvraag van deelenemers, waarbij zorg- en begeleidingsbehoeften sterk kunnen variëren.
De werkzaamheden die je uitvoert, zijn als volgt te omschrijven:
 • zorg dragen voor de begeleiding binnen de voorziening;
 • zorg dragen voor een veilig en leerzaam milieu, waarbij de dagelijkse gang van zaken een ordelijk verloop kent en de routinematige zorg en begeleiding adequaat worden uitgevoerd;
 • probleemanalyse en signaleren van behoeften van deelenemers, zodanig dat op basis van de verzamelde gegevens een begeleidings-/zorgplan kan worden opgesteld/bijgesteld;
 • stimuleren van deelnemers in het participeren van groepen, werk en dagbesteding en (re)creatieve activiteiten;
 • deelenemers inzicht geven in het eigen gedrag en diens leefomgeving;
 • crisisinterventie en conflictbemiddeling;
 • praktische hulpverlening op gebied van o.a. zelfzorg en financiën;
 • onderhouden van contacten met samenwerkingspartners.
Hier leer je
 • te werken met multi-problematiek;
 • te werken met relevante hulpverleningsmethoden;
 • te werken in een groep;
 • het individuele cliënttraject te begeleiden;
 • te werken met het cliëntregistratiesysteem;
 • te werken in een team;
 • stressbestendig en flexibel te werken vanuit improvisatievermogen.
Dit ben jij

Een enthousiaste en gedreven 3e jaars SPH, MWD of SW stagiair(e):
 • die zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn/haar leerproces en opdrachten;
 • die stevig in zijn/haar schoenen staat;
 • die deelnemers weet te motiveren en stimuleren en daarbij gericht is op de mogelijkheden van de deelnemer;
 • die als voorbeeld kan fungeren voor onze deelnemers; goede sociale vaardigheden zijn dan ook een must;
 • met goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
 • die in staat is onregelmatige diensten te draaien, inclusief weekenddiensten. 
We verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg kunt onderschrijven.

Een verklaring omtrent gedrag (VOG) is vereist voor alle stages. De kosten hiervoor worden vergoed

Dit bieden wij
Wij bieden de stage aan voor de duur van 10 maanden.

Mocht jouw opleiding een andere manier van stage toepassen in het 3de of 4de jaar neem dan gerust contact op zodat we samen naar de mogelijkheden kunnen kijken!
 
Begeleiding
Wij bieden een werkbegeleider en een praktijkopleider die jou zullen begeleiden en stimuleren in het leerproces
De praktijkopleider voorziet in intervisie met mede HBO studenten van andere afdelingen
 
Stagevergoeding
Op basis van 4 dagen per week, 8 uur per dag, ontvang je een stagevergoeding van bruto €415,74 per maand.

Over het Leger des Heils

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl/rijnmond-zuidwest

Het Kompas biedt nachtopvang en trajecten voor individuen en gezinnen. Ook huisvest Het Kompas de Goudse Jongerenopvang.
De Opstap is een opvang voorziening voor gezinnen en alleenstaanden in Spijkenisse. De deelnemers krijgen allemaal een persoonlijk begeleider die met hun een hulpverleningstraject in gaat. Er wordt veel aandacht geschonken aan de kinderen. De deelnemers hebben een eigen kamer, gezamenlijke huiskamer en badkamer en toilet. Koken doen de bewoners zelf in een gezamenlijke keuken.
JongLeren biedt opvang en intensieve begeleiding aan 26 dak- en thuisloze jongens (+ 2 crisisbedden) in de leeftijd 18 t/m 23 in Rotterdam. De deelnemers hebben te maken met verschillende problematiek zoals; verslaving, psychiatrie, sociale vaardigheden, financiën en justitie. 
De afdeling Zij aan Zij is een Beschermd Woonvorm voor kwetsbare jonge moeders of vrouwen tussen de 18 en 23 jaar in Rotterdam. Op de afdeling kunnen de jonge moeders verblijven met hun kinderen, zodat zij de juiste begeleiding en ondersteuning kunnen ontvangen. Er sprake van 24-uurs begeleiding met als doel onze deelneemsters een veilig en stabiele basis te bieden van waaruit zij aan hun toekomst kunnen bouwen.
De Village biedt ondersteuning en begeleiding aan moeders (met hun kinderen) en aanstaande moeders die op straat terecht zijn gekomen in Rotterdam. In The Village wonen de deelneemsters in en zelfstandige woonunit waar zij 24 uur per dag een beroep kunnen doen op aanwezige begeleiding.  Als team bieden wij hen een veilige en stabiele woonomgeving/basis van waaruit zij aan een hoopvolle toekomst kunnen werken.
De Vuurtoren is een woonvoorziening in Rotterdam waar jonge moeders met kinderen elkaar helpen om samen zelfstandig te kunnen wonen. De Vuurtoren is een plek waar mensen tijdelijk (max 1,5 jaar) kunnen wonen en waar mensen uit de wijk op terug kunnen vallen bij problemen.. De ondersteuning bestaat uit groepsgerichte en individuele begeleiding met als doel de deelnemers meer zelfredzaam te maken en te helpen weer meer in de samenleving te participeren. In de begeleiding staan de (eigen kracht van de) deelnemer en diens hulpbronnen en een zinvolle dagbesteding o.a. vrijetijdsbesteding en/of arbeidsre-integratie centraal bij het werken aan herstel. De woongemeenschap levert ook een positieve bijdrage aan de (ontwikkeling van de) wijk.
’t Bergse Huys is een maatschappelijke opvang waar dak- en thuisloze gezinnen opgevangen worden, in Rotterdam. Er is ruimte voor 18 gezinnen en 1 crisisgezin. De gezinnen (volwassenen) die opgevangen worden, ontvangen 24-uurs zorg voor max 6 maanden. Zij ontvangen begeleider die zich richt op het stabiliseren van de crisis, oppakken van praktische zaken en het laten doorstromen naar (zelfstandige/begeleide) woonruimte.

Interesse en contact

Lijkt dit je wat? Solliciteer dan via de button! Geef in je sollicicatie aan welke locatie jouw voorkeur heeft en waarom.

Vragen? Neem dan contact op met Arina van Es, praktijkopleider binnen Leger des Heils Rijnmond Zuidwest, via: a.van.es@legerdesheils.nl

ps: wist je dat je tijdens je studie ook in een betaalde bijbaan ervaring op kunt doen in onze flexpool? Een leuke en interessante ervaring met onze doelgroepen! En een opstap om na het behalen van je diploma intern door te groeien naar de functie die het beste bij je past. Een voorwaarde hiervoor is een MBO4 opleiding in de zorg of dat je je Propedeuse hebt behaald in bijv. Social Work.

Neem voor informatie contact op met de recruiter bij jou in de regio: https://www.legerdesheils.nl/vacatures/contact


Solliciteer direct