Stage

Stage lopen bij een dynamische organisatie

Ben je op zoek naar een dynamische stageplek met een bijzondere doelgroep? Hou je van een uitdaging en ben je op zoek naar een boeiende stage? Leger des Heils W&G Zuidwest Nederland heeft diverse mogelijkheden voor leerlingen die een BOL, deeltijd, duaal of BBL opleiding volgen.

Erkend leerbedrijf

Leger des Heils Rijnmond Zuidwest is een erkend leerbedrijf. Wij zijn verbonden aan Calibris (per augustus SBB), een kenniscentrum dat verantwoordelijk is voor de erkenning van leerbedrijven en het vaststellen van kwalificaties binnen de zorg. Alle studenten worden binnen de stage begeleid door een werkbegeleider op de werkvloer. Daarnaast word je begeleid door een praktijkopleider die de sollicitaties, selecties, plaatsing, contacten met scholen en de midden- en eindevaluatie verzorgt. Ook houden zij jouw leerproces in de gaten. 

Beroeps praktijkvorming

Leger des Heils Rijnmond Zuidwest sluit met haar visie op zorg aan bij het uitgangspunt van het competentie gericht onderwijs; het richten op de ontplooiing van het individu en daarbij afstemming op de leerbehoefte- en vraag van de student. De eigen verantwoording van de student speelt hierbij een belangrijke rol. Zoals we ook in de zorg aan cliënten uit gaan van de zorgbehoefte én de eigen verantwoordelijkheid van de zorgvrager.

Het doel van BPV is voornamelijk om jou in een uitdagend leerklimaat kennis te laten maken met het werken binnen een organisatie en een bepaald zorgaanbod. We hechten grote waarde aan investeren in gekwalificeerd personeel voor de toekomst. Dit doen we door te investeren in kwalitatief goede begeleiding voor jou als student.

Christelijke levensovertuiging

Wij verwachten dat je een betrokken christen bent en vanuit deze levensovertuiging de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondsheidszorg kunt onderschrijven.

VOG

Alle studenten dienen voor aanvang van de stage een VOG te overleggen.

Stagemogelijkheden

Wij bieden stages aan voor bijvoorbeeld de opleidingen op MBO en HBO niveau. Denk hierbij aan stages binnen:

-       Maatschappelijke opvang;

-       Buurthuizen;

-       Verzorging en Verpleging;

-       Facilitaire dienst;

-       Bedrijfsbureau.  

Zoek je een stageplek binnen een andere studie of opleiding? Informeer gerust wat de mogelijkheden zijn. Ook verschijnen regelmatig vacatures voor een BBL route op www.werkenbijhetlegerdesheils.nl