Pers

Informatie voor de pers

Voor regionale persvragen

Communicatieadviseur Leger des Heils Zuidwest Nederland

Ida Wiersma
T 06 10 554 533
ida.wiersma@legerdesheils.nl

Voor algemene persvragen

Corporate communicatie

Tijdens kantooruren
T 036 53 98 111

Buiten kantooruren
Menno de Boer
T 06 512 176 53