Opvoeding

Het Leger des Heils biedt diverse vormen van hulp bij opvoeden aan. Kijk hieronder welke afdeling het beste past bij uw hulpvraag.

Gezinsbegeleiding

'10' voor Toekomst

Bij ‘10’ voor Toekomst helpen we gezinnen die met meerdere ingewikkelde problemen te maken hebben. Doel is een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders.
Meer over Gezinsbegeleiding

Gedragsinterventie voor jongeren met forse gedragsproblemen

MTFC

MTFC is een erkende gedragsinterventie voor jongeren van 12 – 18 jaar met forse gedragsproblemen, inclusief delinquent gedrag. Het behandelprogramma wordt ingezet in plaats van een gesloten plaatsing; detentie of plaatsing in gesloten jeugdzorg.
Meer over Gedragsinterventie voor jongeren met forse gedragsproblemen

Kinder- & Jeugdcoaching

Voor een toekomst van kinderen!

De Kinder- & Jeugdcoaches van het Leger des Heils zijn professioneel opgeleid en getraind. Zij zijn er speciaal om kinderen en jongeren (van 3 tot 18 jaar) te begeleiden op sociaal-emotioneel gebied.
Meer over Kinder- & Jeugdcoaching