Hulpaanbod

Het Leger des Heils is er voor mensen zonder helper. Het maakt niet uit wat hun achtergrond of levensovertuiging is. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, zelf of via een verwijzende instantie. De aanpak van het Leger des Heils kenmerkt zich door een cliëntgerichte houding. Onze zorg sluit aan bij de behoefte van de cliënt. Oog hebben voor de hele mens en als het nodig is steeds opnieuw beginnen. Het Leger des Heils gelooft in perspectief voor mensen. Omdat iedereen ertoe doet!

Aanbod in de regio

'10' voor Toekomst | Gezinsbegeleiding

50|50 Workcenter | Dagbesteding en Re-integratie

Bij Bosshardt | Buurtsteunpunt

Domus | Begeleid wonen voor verslaafde mensen

Grijs Genoeg(en) | Woonbegeleiding voor ouderen

Herstart | Kordurende opvang voor volwassenen

Hier en Nu | Dagopvang

Housing First | Zelfstandige woning met intensieve begeleiding voor verslaafde daklozen

Huis en Haard | Beschermd wonen voor dak- en thuislozen (middelen vrij)

In Balans | Permanente woonbegeleiding

Kamers met Kansen Gorinchem | Woonproject voor jongeren

Kinder- & Jeugdcoaching | Begeleiding kinderen en jongeren (3-18 jr) op sociaal-emotioneel gebied

One Army | Een mix van toezicht, behandeling en begeleiding door de verschillende stichtingen van het Leger des Heils.

Van de Straat | Nachtopvang

Veldwerk | Outreach & Soepbus

Voortgang | Tijdelijke woonbegeleiding

Walk Inn Goes | Inloophuis

Verpleeghuis De Linde | Complexe zorg voor een bijzondere doelgroep


Landelijk aanbod:

MTFC | Multidimensional Treatment Foster Care