Uitdelen breisels in Hoeve La Salette

18-11-2014

Op woensdag 19 november worden breisels (truien, mutsen, sjaals enz.) uitgedeeld aan de bewoners van Hoeve La Salette in Vogelwaarde. Deze breisels zijn gemaakt door allerlei mensen die meedoen met de actie 'Blij dat ik brei' van het Leger des Heils. Door deze jaarlijks terugkerende actie zijn mensen bepaald bij de grote verschillen die er in de samenleving bestaan, waren zij daarnaast in de gelegenheid om daadwerkelijk iets te doen voor een ander die het hard nodig heeft en ontstonden bijzondere momenten van ontmoeting en herkenning, vaak in een zelfde buurt.

Vanaf 12.00 uur gaan Marja van Vliet en Jeanette Krommenhoek van Stichting Leger des Heils de verschillende breiwerken uitdelen aan de cliënten van Hoeve la Salette in Vogelwaarde.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdelingsmanager dhr Angelo de Bruijn - Telefoon:0114-676085