Hernieuwde samenwerking bekrachtigd met ferme handdruk!

19-05-2015

Op woensdag 13 mei hebben Woningcorporatie Trivire en stichting Leger des Heils W&G Zuidwest Nederland hun samenwerking opnieuw bekrachtigt door het ondertekenen van een vernieuwt convenant én door een stevige handdruk tussen de beide bestuurders. In het convenant worden de samenwerkingsafspraken verstevigd om zodoende de missie van de beide organisaties samen te kunnen vormgeven: er zijn voor de bijzondere doelgroep aan de rand van de samenleving. 

Het vorige convenant was al weer enige jaren geleden opgesteld en ondertekend. In de loop van de tijd blijkt dat gemaakte afspraken bijgesteld moeten worden naar vraagstukken van de huidige tijd. Een van de grote veranderingen in het convenant is het meer spreiden van woningen die beschikbaar worden gesteld voor de deelnemers van het Leger des Heils, in plaats van de clustering van woningen zoals dat in het verleden vaak gebeurde.  

Trivire en het Leger des Heils werken onder andere ook actief samen voor het project Housing First waarbij dak- en thuislozen direct een woning krijgen aangeboden met een beperkt aantal voorwaarden, zoals het accepteren van begeleiding, het betalen van de huur en een goede buur zijn voor de omgeving. In dit project zijn diverse cliënten van het Leger des Heils geplaatst bij onder andere woningen van Trivire. Deze maand is de eerste Housing First cliënt doorgestroomd naar zelfstandig huren. Een grote overwinning voor deze cliënt en een mooi resultaat van de samenwerking.  

De relatie die Trivire en het Leger des Heils samen hebben opgebouwd is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en gedeelde uitgangspunten voor bijzondere doelgroepen. Een samenwerking die uiteindelijk de mensen, die huurder zijn bij Trivire én tegelijkertijd cliënt bij het Leger des Heils, ten goede komt. Deze hernieuwde samenwerking is een belangrijke stap voor de toekomst van deze burgers en voor de beide organisaties.