50|50 workcenter Dordrecht

Dagbesteding en re-integratie

In het 50|50 workcenter wordt zoveel mogelijk het echte bedrijfsleven gesimuleerd. Er zijn 50 dagbestedingsplaatsen waar gemiddeld 100 personen per week gebruik van kunnen maken. Op twee locaties op het industrieterrein ‘Louter Bloemen’ worden vier verschillende activiteiten aangeboden: 50|50 Tech: voor logistiek en sorteren 50|50 Packaging: voor inpakken en assemblage 50|50 Green: voor groenvoorziening (onderhoud en aanleg) 50|50 Wood: voor het vervaardigen van houten meubels
image

Voor wie?

Iedereen die, om welke reden dan ook, een afstand tot de arbeidsmarkt heeft kan terecht bij het 50|50 workcenter in Dordrecht voor dagbesteding en re-integratie. Wij zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die te maken hebben met meerdere problemen tegelijkertijd zoals bijvoorbeeld:

 • werkloosheid,
 • huisvestingsproblematiek,
 • verslaving,
 • psychische problematiek,
 • het ontbreken van een sociaal netwerk.  

Deelnemers worden bij ons aangemeld door:

 • Zorgorganisaties (WMO dagbesteding),
 • Matching Unit (Participatie) van de SDD,
 • Reclassering (Justitieel),
 • UWV (Werk Fit en Naar Werk).  

Onze missie

Het is onze missie om mensen te begeleiden bij het herstel van het gewone leven. Dit doen we door middel van arbeidsmatige en ontwikkelgerichte dagbesteding en coaching bij re-integratie. Gediplomeerde werkbegeleiders en re-integratie coaches begeleiden de deelnemers op methodische wijze richting een duurzame uitstroom naar werk, school of vrijwilligerswerk.

Mogelijkheden

Er zijn 50 dagbestedingsplaatsen waar gemiddeld 100 personen per week gebruik van kunnen maken. Op twee locaties op het industrieterrein ‘Louter Bloemen’ worden vier verschillende activiteiten aangeboden:  

Marconiweg 8, 3316 AM te Dordrecht

 • 50|50 Tech voor logistiek en sorteren
 • 50|50 Packaging voor inpakken en assemblage  

Celsiusstraat 5b, 3316 AC te Dordrecht

 • 50|50 Green voor groenvoorziening (onderhoud en aanleg)
 • 50|50 Wood voor het vervaardigen van houten meubels

Naast deze activiteiten bieden wij ook mogelijkheden aan (gevorderde) deelnemers om bij het Leger des Heils een zinvolle dagbesteding te hebben en werkervaring op te doen. Er zijn diverse mogelijkheden:

 • kantinemedewerker,
 • chauffeur,
 • schoonmaker,
 • medewerker bij de facilitaire dienst,
 • medewerker bij de technische dienst,
 • afdelingsassistent in het zorgcentrum.