Prison Gate Office

Hulp voor gedetineerden die vrijkomen

Prison Gate Office is een samenwerkingsverband tussen het Leger des Heils en het gevangeniswezen (DJI). Prison Gate Office helpt gedetineerden die vrijkomen en vrijwillig om hulp vragen. Vaak hebben zij weinig sociale contacten, geen inkomen en geen huis. PGO helpt hen op weg bij re-integratie in de samenleving.

Onze aanpak

De mensen die wij helpen hebben vaak een licht verstandelijke beperking in combinatie met meerdere complexe problemen. Bijvoorbeeld een verslaving, financiële problemen, psychosociale of psychiatrische problematiek. Door hen te helpen voorkomen we dakloosheid en herhaling van strafbare feiten. Wij helpen bij het vinden van huisvesting, dagbesteding of werk en bij het herstellen van relaties en opbouwen van een positief sociaal netwerk.

Duur

De begeleiding start het liefst enkele maanden voor vrijlating en loopt door tot drie maanden na detentie.

Aanmeldinformatie

Zoeken
Overzicht
Landelijk

Heeft u vragen? Neem dan contact op met één van onze drie coördinatiepunten:

Prison Gate Office Amsterdam   
020 56 23 700
Prison Gate Office Arnhem   
026 44 30 146
Prison Gate Office Veenhuizen   
088 07 37 044

Of stuur een e-mail naar: pgo@legerdesheils.nl