Prison Gate Office

Hulp voor gedetineerden die vrijkomen

Prison Gate Office is een samenwerkingsverband tussen het Leger des Heils en het gevangeniswezen (DJI). Prison Gate Office helpt gedetineerden die vrijkomen en vrijwillig om hulp vragen. Vaak hebben zij weinig sociale contacten, geen inkomen en geen huis. PGO helpt hen op weg bij re-integratie in de samenleving.

Onze aanpak

De mensen die wij helpen hebben vaak een licht verstandelijke beperking in combinatie met meerdere complexe problemen. Bijvoorbeeld een verslaving, financiële problemen, psychosociale of psychiatrische problematiek. Door hen te helpen voorkomen we dakloosheid en herhaling van strafbare feiten. Wij helpen bij het vinden van huisvesting, dagbesteding of werk en bij het herstellen van relaties en opbouwen van een positief sociaal netwerk.

Duur

De begeleiding start het liefst enkele maanden voor vrijlating en loopt door tot drie maanden na detentie.

Beschikbaar via

toon kaart

Landelijk