Woonproject de Amber+

Zorgaanbod
Jeugdhulp en gezinsondersteuning
Beschrijving
Hulp voor kinderen en jongeren
Product
JongLeren
Plaatsen:
4
Aanmelden
location_on
Huizen

Informatie & kenmerken

Voor jongeren met meerdere problemen zoals psychiatrische problematiek, verslaving (blowen), verzuim op school, schulden, geen stabiele thuissituatie, en mogelijk in aanraking geweest met politie.

Specificaties

Begeleiding voor jongeren in de laatste stap naar zelfstandigheid

De Amber+ is een woonproject voor jongeren rond 17/18 jaar die een volgende stap willen zetten in hun zelfstandigheid. Bij beide locaties wonen jongeren met diverse achtergronden. Een aantal jongeren hebben al langere tijd op groepen in de hulpverlening gewoond, anderen komen vanuit een thuissituatie. Kenmerkend voor de jongeren is dat zij vaak al veel kunnen, maar bij wie volledige zelfstandigheid nog niet mogelijk is.

Begeleiding
Iedere jongere heeft een persoonlijk begeleider welke hij/zij minstens tweemaal per week spreekt. Samen wordt besproken wat de jongeren bezighoudt en wat nodig is om de leerdoelen te behalen. Van de jongere wordt een actieve houding en inbreng verwacht in het toewerken naar herstel.  

De Amber+ werkt volgens een fase systeem. Fase 1 is gericht op kennismaking. Het doel van deze fase is, samen met de begeleiding, ontdekken welke krachten de jongere heeft, wensen voor de toekomst, hulp- en ondersteuningsvragen en het in kaart brengen van het eigen netwerk. In fase 2 wordt het hulpverleningsplan opgesteld. Fase 3 is gericht op het werken aan de doelen uit het hulpverleningsplan met als uiteindelijke doel dat de jongere zelfstandig kan gaan wonen.

Dagbesteding
Aandacht voor structuur en duidelijkheid is een belangrijk onderdeel. Daarom gaan we ervan uit dat de jongere die bij ons woont een dagbesteding heeft van minimaal 24 uur. Dit kan zijn het volgen van een opleiding en/of het hebben van werk. Waar nodig ondersteunt de persoonlijk begeleider met het volhouden van deze dagbesteding. 

Uitstromen
In de laatste fase ligt de nadruk op het uitstromen. Het is de bedoeling dat de jongere zelf actief op zoek gaat naar woonruimte. Het zoeken naar vervangende woonruimte is een vast onderdeel van het hulpverleningsplan en zal al starten in de tweede fase. Tijdens de begeleiding ondersteunen we de jongeren bij het zoeken van een vervangende woonruimte. Wanneer een jongere zelfstandig gaat wonen wordt er, wanneer gewenst, samen gezocht naar een geschikte vorm van nabegeleiding.

Locatie Amber+
De Amber+ bevindt zich in Huizen en biedt plek aan vier jongeren. Iedere jongere heeft zijn/haar eigen appartement met badkamer, toilet en keukenblok met koel- en vrieskast. Deze appartementen zijn via een trappenhuis verbonden met woongroep De Amber. Indien nodig kan er een beroep worden gedaan op de begeleiding van deze woongroep.