Woongroep de Topaas

Zorgaanbod
Jeugdhulp en gezinsondersteuning
Beschrijving
Hulp voor kinderen en jongeren
Product
JongLeren
Aanmelden

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

cloud_download Aanmeldformulier jeugd (docx)
Toon meer
location_on
Huizen

Informatie & kenmerken

Voor jongeren met meerdere problemen zoals psychiatrische problematiek, verslaving (blowen), verzuim op school, schulden, geen stabiele thuissituatie, en mogelijk in aanraking geweest met politie.

accessibility
Doelgroep
Jongeren

Specificaties

De Topaas is een leefgroep voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die kampen met problematiek op meerdere gebieden, zoals psychiatrische problematiek, verslaving (blowen), verzuim op school, schulden, geen stabiele thuissituatie, of mogelijk contact met de politie. Hierdoor kunnen ze niet (tijdelijk) niet thuis wonen of zijn ze uit huis geplaatst. 

Behandeling

Wonen op een groep kan soms een ingrijpende ervaring zijn. Daarom is er 24/7 begeleiding aanwezig die naast de dagelijkse zorg, structuur en ondersteuning, een veilige plek bieden voor de jongeren. Samen met de begeleiding werken jongeren in verschillende fases naar zelfstandigheid. Elke jongere volgt een eigen traject met individuele afspraken naast de groepsregels. Zo wordt de hulpverlening afgesteld op de individuele hulpvraag. Gedurende het traject krijgen de jongeren steeds meer verantwoordelijkheden en wordt gewerkt aan de opgestelde doelen. Deze doelen kunnen gericht zijn op verschillende leefgebieden, zoals: kooktraining; persoonlijke verzorging; financiën; vrije tijd of weerbaarheid. Daarnaast heeft elke jongere een dagbesteding, zoals school, stage of werk.

Start van de hulpverlening

Plaatsing op de groep loopt via gemeentes en verwijzers. De gemeente van herkomst is verantwoordelijk voor de uitvoering van een eventuele uithuisplaatsing. Aanmelding verloopt dan via een gecertificeerde jeugdbeschermingsinstelling.

Wanneer de aanmelding binnen is, wordt de jongere op een wachtlijst geplaatst. Zodra er plek is, wordt de jongere samen met ouder(s)/ verzorger(s) uitgenodigd voor een afstemmingsgesprek. Hier worden de indicatie en doelen besproken. Hierna wordt de jongere geplaatst en krijgt hij/zij een mentor toegewezen, met wie hij/zij wekelijks een gesprek zal hebben. Ook krijgt de jongere in de eerste periode de gelegenheid om kennis te maken met de groep en het zich eigen te maken.

Samenwerking met het eigen netwerk

Ouder(s)/verzorgers worden op de hoogte gehouden van het functioneren van de jongere op de groep. De jongere weet hiervan. Ook worden afspraken gemaakt over een bezoek- en belregeling. Bezoek kan door de pedagogisch medewerkers worden begeleid. In overleg met het thuisfront is het mogelijk dat de jongere in het weekend bij ouders of in het netwerk verblijft.

Duur van het traject

De Topaas is in principe een langverblijf groep. Echter, de duur van de plaatsing is afhankelijk van de problematiek en het verloop. Er vinden gedurende het traject regelmatig gesprekken plaats over de voortgang. Gemiddeld schrijft de mentor twee keer per jaar een evaluatieverslag en bespreekt deze met de jongere, ouder(s) en/of betrokken voogd vanuit de jeugdbeschermingsinstelling. Zo worden de doelen geëvalueerd en eventueel bijgesteld. Het traject bij de Topaas wordt afgesloten wanneer een jongere zijn doelen heeft behaald of als er beter passende vervolghulpverlening kan worden gerealiseerd.

Over de locatie

De Topaas is gevestigd in een geschakelde woning in een woonwijk in Huizen. In totaal is plek voor 8-10 jongeren. Elke jongere heeft een eigen slaapkamer. Ook heeft de groep een gezamenlijke huiskamer, keuken, twee badkamers en een grote achtertuin.

 ➞ Kom jij ons team versterken? Check onze vacatures!

‘Aan het eind van de dag heb ik alleen mezelf’

‘Aan het eind van de dag heb ik alleen mezelf’

Een zelfstandig leven opbouwen na jeugdzorg is best een struggle. Hoe weet je nu of mensen echt van je houden? Happy (20) vertelt hoe ze het leven ervaart...