Woongroep de Onyx

Zorgaanbod
Jeugdhulp en gezinsondersteuning
Beschrijving
Hulp voor kinderen en jongeren
Product
JongLeren
Aanmelden

Het Bureau Traject Management (BTM) is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00.

Het Bureau Traject Management beantwoordt inhoudelijke- en hulpvragen en behandelt aanmeldingen van deelnemers voor ondersteuning en begeleiding. Daarnaast voeren de trajectmanagers de intakegesprekken met de deelnemers, stellen ze samen met de deelnemers en begeleiders het zorgtraject op en vragen ze (her-)indicaties aan. 
Deelnemers blijven gekoppeld aan trajectmanagers van het Bureau Trajectmanagement. Trajectmanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor de geboden zorg. 

cloud_download Aanmeldformulier jeugd (docx)
Toon meer
location_on
Huizen
phone
088 0653990

Informatie & kenmerken

Voor jongeren met meerdere problemen zoals psychiatrische problematiek, verslaving (blowen), verzuim op school, schulden, geen stabiele thuissituatie, en mogelijk in aanraking geweest met politie.

Specificaties

Tijdelijke woonruimte voor kinderen

De Onyx is een woongroep voor kinderen van 6 t/m 14 jaar voor wie een tijdelijke uithuisplaatsing noodzakelijk is vanwege (gezins)problematiek waardoor een lichtere vorm van hulpverlening niet voldoende is. Vaak is er sprake van opvoedingsproblemen en gedragsproblematiek.

Begeleiding
Een uithuisplaatsing is een ingrijpende ervaring. De pedagogisch medewerkers zijn er dan ook op gericht het kind een veilige plek te bieden. Zo is de begeleiding gestructureerd en krijgen de kinderen rust, regelmaat (er wordt gewerkt met een vast dagritme), aandacht en verzorging. Ieder kind krijgt een mentor door wie een hulpverleningsplan wordt opgesteld met duidelijke doelen. De mentor is er niet alleen voor het begeleiden van het kind, maar is bijvoorbeeld ook de contactpersoon voor school en aanwezig bij gesprekken met de ouder(s)/verzorger(s). De mentor maakt ook extra tijd vrij voor het kind en is de contactpersoon tussen alle betrokkenen.

Contact met het thuisfront
De ouder(s)/verzorger(s) worden op de hoogte gehouden van het functioneren van hun kind in de groep en er wordt een bezoek- en belregeling afgesproken. Bezoeken aan het kind kunnen door de pedagogisch medewerkers begeleid worden. Er is structureel contact met het thuisfront. Ouder(s)/verzorger(s) zijn namelijk ook onderdeel van, en worden betrokken bij, het hulpverleningsplan.

Duur traject
De duur van het traject is afhankelijk van de indicatie, problematiek en het verloop van de behandeling. Tijdens de gehele behandelperiode vinden er regelmatig evaluatiegesprekken plaats. Hier worden het toekomstperspectief van het kind, en de weg hiernaartoe, besproken. Er wordt altijd geprobeerd om het kind zo snel mogelijk (weer) in een gezinssituatie te laten opgroeien, bij voorkeur in het gezin van herkomst.

Locatie de Onyx
De Onyx bestaat uit twee rijtjeswoningen die aan elkaar verbonden zijn. In iedere woning verblijven vier kinderen die elk een eigen kamer hebben. De woningen bestaan uit een gezellige woonkamer en keuken. In de tuin staat een trampoline en aan de voorkant van het huis is een groot grasveld met speeltuin.