Pitstop Zeist

Zorgaanbod
Ambulante begeleiding
Beschrijving
Specialistische ambulante ondersteuning (tijdelijk)
Product
Voortgang
Aanmelden

Aanmelden kan via het Bureau Trajectmanagement (BTM). Het BTM is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00. Ook kunt u hier terecht voor inhoudelijke vragen over de zorg die wij leveren, financiering en de actuele wachttijden.

cloud_download Aanmeldformulier (doc)
Toon meer
location_on
Zeist

Informatie & kenmerken

Er is veelal sprake van complexe problematiek zoals verslaving, geen sociaal netwerk, geen werk of dagbesteding, psychiatrische problemen, schulden.

Specificaties

Tijdelijke woonvoorziening voor mensen die vastlopen

De Pitstop is bedoeld voor mensen die tijdelijk intensieve hulpverlening en ondersteuning nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. Dat kan zijn door een dreigende dakloosheid als gevolg van bijvoorbeeld een scheiding, schulden of sociale problemen. Mensen kunnen snel terecht in geval van een (dreigende) crisis. De Pitstop biedt mensen een kleinschalige, opvang en begeleiding dichtbij huis. Daardoor blijft de eigen sociale structuur intact, wat bijdraagt aan het herstelproces. Gerichte hulpverlening en focus op een vervolgplek staan centraal. De Pitstop biedt kwetsbare mensen de mogelijkheid hun leven weer op orde te krijgen.

In het pand wonen ook één of meer hoofdbewoners. Dat zijn geen hulpverleners, maar vrijwilligers die meewonen in de groep. Hoofdbewoners zijn gewone buren die net wat meer doen en aanspreekbaar zijn voor dingen die je ook van een aardige buurman mag verwachten. Naast de hoofbewoner zijn er meer vrijwilligers actief. Zo kunnen maatjes helpen bij het ordenen van de administratie of mee gaan sporten. Het ondernemen van activiteiten met een maatje draagt bij aan het herstel van het gewone leven. 

Ambulante hulpverleners van het Leger des Heils sluiten hierop aan om met hun cliënt te werken aan een traject gericht op zelfstandigheid. Want het blijft een Pitstop waar je niet langer blijft dan nodig. Zo komt er plaats voor een ander die ook een Pitstop nodig heeft.

Deskundigheid op maat

Wij zetten onze deskundigheid op maat in. Wij hebben expertise van het voorkomen van dak- en thuisloosheid, opvoed- en opgroeiproblematiek, psychiatrische problematiek, verslavingsproblematiek en mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). Mocht onverhoopt meer zorg (dan wel 24-uurs opvang) nodig zijn, dan kan zeven dagen in de week teruggevallen worden op de zogenaamde time-out bedden van Leger des Heils Midden-Nederland. 

De pijlers van de Pitstop

  • Direct een plekDe Pitstop is een kleinschalige, tijdelijke woonplek voor mensen die (dreigen) vast te lopen en een nieuwe start willen maken. De ambitie is dat ze er meteen terecht kunnen; er is geen wachtlijst. Binnen de veilige omgeving van de Pitstop wordt verdere achteruitgang voorkomen en werken mensen aan herstel van het normale leven. Het verblijf is tijdelijk: maximaal zes maanden.
  • Eigen vertrouwde buurt: Een nieuwe start maken gaat het best in de eigen wijk, dorp of stad. Zodat sociale contacten en alles wat vertrouwd is in stand kan blijven. Er zijn al Pitstops in Nieuwegein, Woerden, Zeist en Amersfoort.
  • Vangnet van vrijwilligers: De hoofdbewoner van een Pitstop is een vrijwilliger. Hij biedt zijn medebewoners een luisterend oor, draagt bij aan een goede sfeer en heeft een signalerende functie richting de professionele hulpverleners. Ook koppelt hij Pitstoppers aan maatjes met wie ze samen een hobby kunnen uitoefenen of die hen kan helpen met administratieve zaken. 
  • Kleinschalige structuur: De mini-samenleving van een Pitstop helpt mensen opnieuw een weg te vinden en hun positie te bepalen. Door samen te leven en ervaringen te delen, zijn zij ook elkaar tot steun.
  • Professionele begeleiding op maat: Ambulante begeleiding wordt op maat ingezet en veert mee met de situatie van het moment. 
  • Doelgericht werken aan herstel: Om niet tussen wal en schip te vallen, is een optimale samenwerking met de gemeente, het sociaal team en de woningcorporaties nodig. Binnen de Pitstop wordt daar werk van gemaakt, met als doel een zo snel mogelijke doorstroming. 
  • Uitzicht op zelfstandigheid Pitstop: Zo lang als nodig, zo kort als kan. Om de gewenste uitstroom te kunnen realiseren is het nodig dat er voldoende woningen beschikbaar zijn voor mensen die (weer) zelfstandig verder kunnen.

 ➞ Kom jij ons team versterken? Check onze vacatures!