Onderwijszorggroep De Steentjes

Zorgaanbod
Jeugdhulp en gezinsondersteuning
Beschrijving
Hulp voor kinderen en jongeren
Product
JongLeren
Gemeente
Hilversum
Aanmelden

Het Bureau Traject Management (BTM) is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 16.30 uur op 088 - 890 79 00.

Het Bureau Traject Management beantwoordt inhoudelijke- en hulpvragen en behandelt aanmeldingen van deelnemers voor ondersteuning en begeleiding. Daarnaast voeren de trajectmanagers de intakegesprekken met de deelnemers, stellen ze samen met de deelnemers en begeleiders het zorgtraject op en vragen ze (her-)indicaties aan. 
Deelnemers blijven gekoppeld aan trajectmanagers van het Bureau Trajectmanagement. Trajectmanagers zijn het eerste aanspreekpunt voor de geboden zorg. 

cloud_download Aanmeldformulier jeugd (docx)
Toon meer
location_on
Van Strijlandstraat 6
1222 ES HIlversum
phone
035 6856907

Informatie & kenmerken

Voor jongeren met meerdere problemen zoals psychiatrische problematiek, verslaving (blowen), verzuim op school, schulden, geen stabiele thuissituatie, en mogelijk in aanraking geweest met politie.

Specificaties

Gewoon naar school met vier jaar

Onderwijs zorggroep De Steentjes richt zich op kinderen vanaf vier jaar die in aanmerking komen voor behandeling bij de Specialistische daghulp. Het gaat hier om kinderen die wel de onderwijs gerechtigde leeftijd hebben, maar waarbij nog niet duidelijk is welke vorm van onderwijs het beste bij hen past. Ook hebben zij nog zorgdoelen die extra aandacht vergen.

Werkwijze
De Steentjes is uniek in haar aanbod doordat de zorg en het onderwijs op uitvoeringsniveau samenwerken op basis van één gezin en één plan. Zo werken de leerkracht en de pedagogisch medewerker samen met de ouders/verzorgers van de kinderen. De behandel- en onderwijsdoelen worden in overleg met de ouders vastgesteld en vastgelegd in een ontwikkelplan. De Steentjes biedt 5 dagen per week begeleiding en behandeling. Het traject duurt 6 tot 12 maanden. Het uiteindelijke doel is dat er een passende vorm van onderwijs wordt gevonden voor het kind.

De mogelijkheid bestaat dat ouders in de groep meedraaien, zodat ze hun kind kunnen begeleiden om het in de groep aangeleerde gedrag ook thuis te gaan toepassen. Daarnaast is het mogelijk om, wanneer ouders concrete opvoedingsvragen hebben, praktisch pedagogische gezinsbegeleiding (PPG) in te zetten.

De Steentjes is locatiegebonden en wordt geboden in Hilversum. Openingstijdens: Elke dag van 08:30 uur – 14:00 uur