Vragen & klachten privacy

Ik heb een vraag of klacht over mijn privacy

Op welke Leger des Heils-locatie bent u deelnemer? Alleen invullen als u bij het vorige veld koos voor 'Deelnemers en cliënten'.