Voorwoord door Commissioner Hans van Vliet

Na een lange periode van evalueren, inventariseren en ontwikkelen, is het nieuwe materiaal voor de opleiding voor rekruten gereed. Terwijl ik dit schrijf, besef ik dat het woord ‘rekruut’ op verschillende manieren kan worden uitgelegd. De uitleg die mij het meeste aansprak was deze:

Iemand die pas aangenomen is als militair, ‘een rekruut die uitgroeit tot een geoefende militair’

In de Leger des Heils-traditie kennen we nog steeds veel termen en gebruikswijzen die hun oorsprong vinden in de geschiedenis van het Leger. Voor hen die voor het eerst kennismaken met onze tradities, kan de woordkeus en de praktijk van ons doen en laten verassend zijn, maar ook vragen oproepen. Dit materiaal helpt om beter te begrijpen waar de oorsprong van het Leger des Heils ligt. Waarom we doen wat we doen. Wat de missie van het Leger des Heils nationaal en internationaal is en wat onze theologische uitgangspunten en leerstellingen zijn. Belangrijk voor dat begrip is ook dat er kennis wordt genomen van de geschiedenis van het Leger des Heils en de weg die de organisatie is gegaan. Het verleden bestaat niet uit louter feitjes, rijtjes en begrippen. Kennis van de historie leidt tot bestaansverheldering. Het gaat dus niet alleen maar om feitenkennis. Kennis van het verleden is onontbeerlijk; het leidt tot begrip van het heden. Het gaat dan ook vooral om de Boodschap achter het verhaal.

Rekruten worden opgeleid tot soldaat. Daarom is het nodig om serieus kennis te nemen van wat het inhoudt om een soldaat van het Leger des Heils te zijn. Een goede opleiding zal dan ook samen moeten gaan met de praktijk. Wat achter een studieboek, achter de computer of in een gezamenlijke ontmoeting plaatsvindt, heeft maar één doel: voorbereiding op de praktijk! Meer dan ooit heeft het Leger des Heils mannen en vrouwen nodig die, aangesproken door het Evangelie, hun knieën buigen voor Christus. Hem aanvaarden als hun Heer en Heiland en daarvan het getuigenis met zich meedragen. Mannen en vrouwen die zich willen inzetten voor God en mensen.

Ik hoop en verwacht dat dit materiaal voor velen tot een zegen zal zijn. Dat het een hulpmiddel zal blijken om goed toegerust het Evangelie te verkondigen en meewerkt om mensen tot Christus te leiden. In het Bijbelboek Micha lezen we wat God van ons vraagt: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de Heer van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” (Micha 6:8)

Moge de zegen van de Allerhoogste u omringen,

Commissioner Hans van Vliet
Territoriaal commandant