Voedselpakketten

Als je even hulp nodig hebt

In Nederland leeft meer dan een miljoen mensen onder de armoedegrens. Het Leger des Heils wil helpen door mensen tijdelijk te voorzien van voedselpakketten. Om mensen die het echt nodig hebben van voldoende eten te kunnen voorzien, werken wij samen met bedrijven, instellingen, overheden en particulieren. Zo zorgen we er samen voor dat armoede wordt bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en het milieu minder wordt belast.
image

Om de zelfredzaamheid van onze klanten te vergroten, werken we samen met lokale organisaties die onze klanten helpen om weer op eigen benen te staan. Voedselhulp moet immers altijd tijdelijk zijn. Naast een voedselpakket kijken we samen naar een structurele oplossing van het probleem. Samen gaan we zorgen dat mensen die het even alleen niet kunnen zo snel mogelijk weer op eigen benen kunnen staan.