Meer verwarde mensen op straat

Leger des Heils pleit voor meer beschermde woonvormen

Er zijn steeds meer verwarde mensen op straat. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van het Leger des Heils. We pleiten dan ook voor meer beschermd wonen, psychiatrische hulp op straat en drangzorg door burgemeesters.
image

Beschermd wonen
Als Leger des Heils vinden we dat er meer beschermde woonplekken beschikbaar moeten zijn. Uit het onderzoek is gebleken dat de helft van de mensen die onderzocht is geen regie over hun eigen leven kan voeren. Zij hebben blijvend hulp en ondersteuning nodig in een beschermende woonvorm.  

Psychiatrische hulp op straat
Om de problemen van verwarde mensen op straat eerder te kunnen signaleren moet er meer psychiatrische hulp op straat beschikbaar zijn. Een sociaal psychiatrisch verpleegkundige of een psychiater in de laagdrempelige opvang kan volgens het Leger des Heils van enorme meerwaarde zijn. Ook pleiten we ervoor om psychiatrische expertise toe te voegen aan de sociale wijkteams.

Drangzorg op last van de burgemeester
Het Leger des Heils pleit ervoor dat de burgemeester in het kader van de openbare orde en veiligheid meer bevoegdheden moet krijgen. Zodat mensen met drangzorg de hulp krijgen die ze nodig hebben. Sommige mensen hebben een stok achter de deur nodig om hulp te accepteren. Dat in belang voor henzelf en hun omgeving. 

Mina (50)

"Ik wil dit niet meer. Ik maak me van kant."

Het verhaal van Mina

Mina (50) is vroeger mishandeld en misbruikt. Ze is zwakbegaafd en uit zichzelf op een agressieve manier. Als er in haar ogen iets mis is, reageert ze met schelden of slaan. Ze heeft jarenlang op straat gewoond. Daar redde ze zichzelf door seks te hebben in de bosjes met verschillende mannen, in ruil voor geld of drugs. Vanwege haar drugsprobleem is ze meerdere malen opgenomen geweest. Ook in de opvang is ze een oude bekende; ze heeft er een aantal periodes gewoond, maar moest steeds weer vertrekken omdat ze te gewelddadig was. Mina is erg afhankelijk van ene Jan, die haar van drugs voorziet en op een sadistische manier bespeelt en gebruikt. Twee weken geleden meldde Mina zich met een vermoedelijke SOA bij de huisarts. Ook zat ze vol blauwe plekken; ze vertelde dat Jan haar had gedwongen tot seks. Mina heeft een scherp mes bij zich en dreigt zichzelf voor de trein te gooien. “Ik wil dit niet meer. Ik maak me van kant.”

Het Leger des Heils probeert om Mina in een beschermde woonvorm te krijgen, waar speciale zorg is voor haar psychiatrische problematiek. Ook willen we zorgen dat ze met haar verslaving om kan gaan en bij onze sociale werkvoorziening structuur kan aanbrengen in haar dag.

Het verhaal van Robbie

Robbie is een 24-jarige Antilliaan met een verstandelijke handicap. Hij werd geboren op Curaçao als middelste van vijf kinderen. Robbie is heel muzikaal, schrijft zelf liedjes en speelt gitaar. Op de lagere school werd hij veel gepest en bleef hij een paar keer zitten. Zodra hij op z’n twaalfde naar het voorbereidend beroepsonderwijs ging het mis. Robbie ging cocaïne gebruiken en kwam in de criminaliteit terecht. Voor zijn 18e belandde hij al tweemaal in de jeugdgevangenis. In 2012 kwam Robbie naar Nederland omdat hij hier van zijn verslaving af wilde komen, een diploma wilde halen en werk wilde zoeken.  Hij ging bij zijn zus wonen, maar dat ging niet. Zij zette hem op straat en Robbie verbleef dan hier, dan daar. Na een gevangenisstraf belandde hij op straat…

Robbie kan niet zelf de regie over zijn leven voeren en heeft begeleiding nodig. Bij het Leger des Heils staat hij op de lijst voor het Herstart-programma. Daar wordt een plan gemaakt voor een traject waarin Robbie – onder blijvende begeleiding – kan werken aan een betere toekomst. Een toekomst waarin hij geen bedreiging meer vormt voor zichzelf of zijn omgeving.