ZZP Jeugdbeschermers!

location_onLocaties door heel Nederland
access_time 24 - 36 uren per week
euro 3352 - 5036
schoolHBO / WO

Voor het opvangen van tijdelijk open plekken zijn we op zoek naar ervaren jeugdbeschermers / zzp'ers / detacheerders die bij ons in dienst willen komen! Je bent niet verbonden aan 1 team maar wordt ingezet op tijdelijke vervanging van collega's bij ziekte, zwangerschap of natuurlijk verloop! Door jouw bijdrage houden we kennis in huis, stabiliteit in een team, de kosten laag en zetten we het gezin en kind centraal!

Ben jij als ervaren professional toe aan een nieuwe uitdaging?

 

Wat ga je doen?

Jij wordt flexibel voor een team waar tijdelijk een ervaren kracht nodig is die casussen oppakt. Dit kan komen doordat een collega met zwangerschapsverlof, ziek is of omdat er een nieuwe medewerker ingewerkt wordt en de ruimte moet hebben om op caseload te komen.
Na een x-aantal maanden draag jij het werk over aan een collega die de casussen voor de lange termijn oppakt. Daarna ga je weer verder naar een ander team om die te helpen met een tijdelijk invulling van de functie. De functie is uitermate geschikt voor ervaren Jeugdbeschermers die niet perse vast willen zitten aan 1 team en het leuk vinden om telkens voor een x-aantal maanden voor een ander team te werken.

De inhoud van de functie
Eigenlijk hoeven we jou niets te vertellen, want jij hebt ervaring in deze functie :)
Toch hieronder een omschrijving zodat je weet wat onze DNA, cultuur en manier van werken is en hoe we aankijken tegen deze functie.

Jij komt in beeld als een rechter bepaalt dat in een gezin gedwongen hulpverlening nodig is en een jeugdbeschermingsmaatregel oplegt. Hierbij gaat het vaak om ernstige problemen in het gezin, waarbij de ontwikkeling van een kind in gevaar komt, zoals schulden, misbruik, verslaving, scheiding, ziekte of huisvestigingsproblemen van het gezin. Vaak is al eerder geprobeerd om met hulp op vrijwillige basis te werken naar een oplossing. Als dat niet werkt, kan een gedwongen maatregel worden opgelegd.

Je brengt het netwerk van personen en organisaties die zich rond het gezin bewegen in kaart. Samen met deze formele- en informele raadgevers probeer je het gezin een plan van aanpak op te laten stellen om de situatie te verbeteren. Uiteraard houd je continu een vinger aan de pols of gemaakte afspraken worden nagekomen. Dit doe jij bijvoorbeeld door op huisbezoek te gaan bij het betreffende gezin of door contact te zoeken met betrokken hulporganisaties. Verder houd jij alle ontwikkelingen nauwgezet bij in een dossier. De inhoud van jouw rapportage/advies moet feitelijk kloppen, volgens de juridische kaders. Want jouw rapportage kan van grote invloed zijn op de toekomst van een gezin!

Als de rechter bepaalt dat de ontwikkeling van een kind ernstig in gevaar is en het ouderlijk gezag beëindigt, is het mogelijk dat jij er verantwoordelijk voor wordt dat een kind een goede opvoeding krijgt, soms in een pleeggezin of tehuis. Zo treed je op als wettelijke vertegenwoordiger, informeer je de ouders over de ontwikkeling van hun kind en ga je op bezoek bij het kind. Ook adviseer je over de huidige situatie en leg je verantwoording af in de rechtbank als het nodig is, bijvoorbeeld als ouders de rechter verzoeken het gezag te herstellen. Het gezin moet niet afhankelijk van jou worden, jij bent niet degene die alles moet veranderen. Deze verandering moet vanuit het gezin zelf komen en jij faciliteert dat proces. Zodra jij overbodig wordt heb jij je werk goed gedaan!

Even concreet de werkzaamheden op een rij:

 • Het onderhouden van contact met cliënten, het systeem en ketenpartners
 • Het vaststellen van de zorgvraag en zorgbehoefte en geven van een voorlopig indicatiebesluit en begeleidings- of opname-advies
 • Het inschatten van de te verwachten begeleiding. Verricht hiertoe onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van de hulpvrager
 • Bemiddelen en adviseren bij het zoeken naar een passend hulpaanbod en waar nodig de cliënt doorverwijzen
 • Het invoeren van essentiële gegevens in het rapportage cliënt systeem
 • Het verschaffen van informatie aan hulpvragers, zorgverleners en behandelaars

Dit ben jij

In jouw werk heb je te maken met een pittige doelgroep, hectische situaties en intensieve trajecten. Denk aan een complexe scheiding waarin ieder gezins- of familielid een ander standpunt inneemt en jou probeert te beïnvloeden. Of een gezin dat voor overlast zorgt in de buurt en zich moeilijk laat helpen door hulpverleners. Gelukkig sta jij stevig in je schoenen, laat jij je niet snel uit het veld slaan en ben je altijd in staat naar het hogere doel te kijken; de veiligheid en ontwikkeling van het kind en de gehele situatie van het gezin. Je bent vanuit een coördinerende rol betrokken bij de gezinnen waaraan je hulp biedt en ziet snel wat nodig is om situaties te verbeteren. Maar je kunt ook afstand nemen en jouw standpunten overtuigend overbrengen aan gezinnen, collega’s en externe organisaties als de rechtbank en instellingen.

Als jeugdbeschermer heb je intensief contact met jouw collega jeugdbeschermers en de gedragswetenschapper binnen het team. Wekelijks is er een casuïstiek bespreking waarin we overleggen over moeilijke cases en we gezamenlijk lastige beslissingen nemen. De functie-eisen voor deze Jeugdbeschermer zijn:

 • Een SKJ registratie
 • Ervaring als Jeugdbeschermer of zeer aanverwante functies
 • Analytisch vermogen voor het vertalen van de hulpvraag naar een casusbeschrijving
 • Prioriteiten kunnen stellen en doelgericht en probleemoplossend werken
 • Stressbestendigheid en improvisatievermogen
 • Helicopterview en procesgericht kunnen werken
 • Integriteit, betrouwbaarheid, reflectief
 • Ruime ervaring met computersystemen
 • In het bezit van een rijbewijs en auto
 • Je bent christen en kunt aangeven wat dit voor jou betekent. Wil je meer daarover weten, zie: www.legerdesheils.nl/identiteit

Dit bieden wij

 • CAO Jeugdzorg schaal 10 (maximaal € 5036 bruto per maand bij een 36-urige werkweek)
 • Vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%
 • Laptop en telefoon
 • Opname pensioenfonds Zorg & Welzijn
 • Een mooi pakket aan voorwaarden met onder andere loopbaanbudget.
 • Naast ontwikkelingsgesprekken waarin we jouw persoonlijke ambitie en drijfveren bespreken, krijg je de kans jouw SKJ-registratie te onderhouden en opleidingen te volgen bij onder meer de Leger des Heils Academie
 • De vrijheid om zelf je werkzaamheden te plannen en veel zelfstandigheid in je werk
 • Kunnen werken vanuit je misse / ideaal / identiteit
 • Werken met de meest bijzondere doelgroepen/casussen in dit domein (citaat van meerdere ervaren jeugdbeschermers die voor verschillende organisaties hebben gewerkt als Jeugdbeschermer)
 • Aanstelling is voor 24, 28, 32 of 36 uur per week voor de duur van 12 maanden. Voortzetting behoort tot de mogelijkheden. De intentie is om samen te investeren voor de lange termijn!

Over het Leger des Heils

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen.
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) is een landelijk werkende organisatie, actief binnen het justitieel kader (zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk). Wij bieden diensten op het gebied van jeugdbescherming, jeugdreclassering en volwassenreclassering. Ons werk wordt gekenmerkt door vasthoudendheid, gedrevenheid, passie, vakmanschap, 'straat' ervaring en een pragmatische aanpak. Vanuit christelijke waarden bieden wij kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties een nieuw perspectief op een zinvol leven, in een geaccepteerde positie in de samenleving, nu en in de toekomst. Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering telt in Nederland meer dan 600 medewerkers. Voor meer informatie over de organisatie kijk je op onze site: https://www.legerdesheils.nl/jeugdbescherming of volg onze verhalen uit het werkveld op LinkedIN.

 

Interesse en contact

Solliciteer via de solliciteerbutton en upload je cv en brief. Wij werken niet met een sluitingsdatum, want wij voeren doorlopend gesprekken met kandidaten! Waarom wachten tot morgen als het vandaag ook kan ;).

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Chris (Recruiter) via 0625765725.

'Verplichte' sollicitaties en 'acquisities' worden niet op prijs gesteld.

Deel deze vacature