Zorgcoördinator OC Middelveld

Reageer voor: 07-11-2021

Wat ga je doen?

De zorgcoördinator draagt verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken op de afdeling, de coördinatie van de hulpverlening aan cliënten, de individuele werkbegeleiding op zorginhoudelijk gebied, intervisie, teamdagen en het coachen van het team van de afdeling op zorginhoudelijk gebied. De zorgcoördinator heeft een aandeel in het ontwikkelen van het hulpverlenings- en afdelingsbeleid en ondersteunt het team van de afdeling bij de uitvoering hiervan. Ook heeft de zorgcoördinator een ondersteunende taak naar de teamleider in het gedelegeerd uitvoeren van onderdelen van het personeelsbeleid. Ten slotte maakt het onderhouden en opbouwen van contacten met de externe omgeving en samenwerkingspartners deel uit van het takenpakket.

Dit ben jij

 • Een afgeronde HBO social work opleiding of daarmee vergelijkbaar;
 • Bij voorkeur ervaring met het groepswerk in de gehandicaptenzorg en/of jeugdzorg;
 • Zicht hebben op de individuele problematiek van de jongere(n) en dit kunnen vertalen naar het professioneel handelen vanuit het team.
 • Coached medewerkers in hun persoonlijke leertraject binnen de afdeling;
 • Kennis hebben van groepsdynamische processen.
 • Goed in staat zelfstandig vorm en inhoud te geven aan inhoudelijke werkbegeleiding en inrichting van de cliëntenzorg;
 • Ervaring met methodiekontwikkeling, voorbereiding en implementatie van afdelingsbeleid;
 • Beschikken over kwalificaties ten behoeve van het SKJ (BAMw)-register;
 • Goed kunnen organiseren, motiverend, klantgericht;
 • Goede relationele, mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Je dient in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan twee maanden;
 • Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Dit bieden wij

Op basis van opleiding en ervaring word je volgens de CAO Sociaal werk ingeschaald in schaal 8 €2.763,-- tot en met €3.864,--. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en 8,3% eindejaarsuitkering.

Secundaire arbeidsvoorwaarden
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academy waar je trainingen kunt volgen. Daarnaast bouw je een loopbaanbudget op.

Duur
Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd. Verlenging behoort zeker tot de mogelijkheden.

Over het Leger des Heils

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbare in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6.500 professionals en 13.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Voor meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

Ons team
BU Jeugd en Gezin bestaat uit de afdelingen: Naschoolse dagbehandeling, 10 voor toekomst, Crisisopvang Gezinnen (COG), (Orthopedagogisch Centrum) Middelveld, Zij aan Zij, Daalburgh jongeren, Jongeren Ambulant, Jongeren Zuidoost en de Klif. BU Jeugd en Gezin biedt een integraal aanbod, dit houdt in: 1 gezin, 1 plan. Onze intramurale en ambulante producten zijn op elkaar afgestemd, hiermee bieden we maatwerk, waarbij de jeugdige en zijn of haar gezin ten alle tijden centraal staat. Wij werken gezinsgericht en vraaggericht, we sluiten aan bij de leefwereld, wensen, krachten en mogelijkheden van jeugdigen en hun gezin. Wij denken in oplossingen, ook als de zorgvraag niet 1 op 1 aansluit bij onze bestaande producten, de zorgvraag is voor ons altijd leidend. Onze specialistische jeugdhulp is nauw verweven met ons WLZ-LVB-aanbod, hiermee waarborgen we de zorgcontinuïteit. Wij werken vanuit ons Leger des Heils DNA. Dit betekent: herstelgericht en vasthoudend, ook in moeilijke omstandigheden.

Binnen BU Jeugd en Gezin bieden wij zorg aan Licht verstandelijk beperkte(LVB) jeugdigen en hun gezin met meervoudig complexe en domein overstijgende problematiek tussen 0 en 27 jaar. Zij hebben vaak bijkomende gedrags- en psychische problematiek, onderliggende trauma’s dak- en of thuisloosheid, justitiële problematiek, problematische schulden, een ongezond/verstoord netwerk, sociaal emotionele beperking en middelen gebruik. Deze vraagstukken overstijgen de domeinen. De deelnemers krijgen naast praktische begeleiding op individueel en/ of groepsniveau ook behandeling aangeboden dat wordt ondersteund en uitgevoerd door een Multidisciplinair team.

Op OC Middelveld krijgen 35 jongeren behandeling geboden. De leidende methodiek waarmee wij werken is herstelgericht naast competentie vergrotend-, oplossings-, contextueel- en de-escalerend werken. Het doel van de behandeling is het verminderen van de problematiek, het aanleren van diverse vaardigheden en het ontwikkelen van toekomstperspectief. Dit vraagt een goede samenwerking tussen alle betrokkenen, waarbij ouders en het netwerk van een jongere een centrale plaat innemen. OC Middelveld heeft vier behandelgroepen: de Berk, de Wilg, de Linde , de Plataan en Derkinderenstraat ( twee ambulante plekken).

Interesse en contact

We zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging vergezeld van jouw curriculum vitae graag tegemoet via onze site http://www.werkenbijhetlegerdesheils.nl/ voor 7 november 2021. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.

Contactpersoon en informatie
Annemieke Wouda-Croes, Teamleider Orthopedagogisch Centrum Middelveld
Telefoonnummer: 06-10638128
E-mail: annemieke.croes@legerdesheils.nl

Acquisitie wordt niet op prijsgesteld!

Voor meer informatie zie onze website: www.legerdesheils.nl/goodwillcentra-amsterdam

Solliciteer direct