Teamleider Vianenburgh

location_onAmsterdam
access_time 32 - 36 uren per week
euro 2936 - 4252
Voor een nieuw te openen jeugdlocatie (medio oktober) zijn wij op zoek naar een teamleider. Een teamleider die het een uitdaging vindt om een locatie vanaf de start op te bouwen, een nieuw team samen te stellen en kwalitatief goede zorg te beiden die bijdraagt aan de ontwikkeling van jongeren tussen de 12-16 jaar oud.
Reageer voor: 04-10-2021

Wat ga je doen?

Als teamleider van deze nieuwe locatie motiveer en ondersteun je jouw team om de doelen te bereiken die gezamenlijk zijn uitgedacht en opgesteld in het afdelingsplan. Je bekleedt een spilfunctie en je kan het team enthousiasmeren en coachen om het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast voer je veranderingen door en ben je in staat een afdeling structuur te bieden. Jouw streven is om de beste zorg te realiseren voor de deelnemers en de medewerkers.

Dit ben jij

 • Een afgeronde HBO-opleiding bij voorkeur management en/of zorg gerelateerd;
 • Ervaring als leidinggevende in de hulpverlening, dienstverlening en of gezondheidszorg;
 • Kennis van de gespecialiseerde jeugdzorg (zowel 18- als 18+) en de sociale kaart van Amsterdam;
 • Kennis van en werkervaring binnen de jeugdzorg, expertise omtrent LVB en gedragsproblematiek
 • Je kunt visie vormen en deze uitdragen, je bent een netwerker, innovator en motivator;
 • Een open stijl van communiceren en kan situationeel leidinggeven;
 • Goed kunnen communiceren, doorzetter, initiatiefrijk, organisatietalent, zelfstandig, overtuigend en motiverend;
 • Flexibel, klantgericht en goede sociale vaardigheden;
 • Kunnen meedraaien in een rooster van bereikbaarheidsdiensten;
 • Jij bent goed in het structureren van werkprocessen door jouw eerder opgebouwde werkervaring;
 • Je dient in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel dat niet ouder is dan twee maanden;
 • Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Dit bieden wij

Primaire arbeidsvoorwaarden:
Op basis van opleiding en ervaring word je volgens de CAO Sociaal werk schaal 9. 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academy waar je trainingen kunt volgen. Daarnaast bouw je een loopbaanbudget op.

Duur:
Aanstelling in eerste instantie voor één jaar. Zijn we tevreden over elkaar, dan kunnen we besluiten om het contract voor bepaalde tijd om te zetten naar onbepaalde tijd.

Over het Leger des Heils

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in ruim 130 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 6.500 professionals en 13.000 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 75.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

Ons team
BU Jeugd en Gezin bestaat uit de afdelingen: Naschoolse dagbehandeling, 10 voor toekomst, Crisisopvang Gezinnen (COG), (Orthopedagogisch Centrum) Middelveld, Zij aan Zij, Daalburgh jongeren, Jongeren Ambulant, Jongeren Zuidoost en de Klif. BU Jeugd en Gezin biedt een integraal aanbod, dit houdt in: 1 gezin, 1 plan. Onze intramurale en ambulante producten zijn op elkaar afgestemd, hiermee bieden we maatwerk, waarbij de jeugdige en zijn of haar gezin ten alle tijden centraal staat. Wij werken gezinsgericht en vraaggericht, we sluiten aan bij de leefwereld, wensen, krachten en mogelijkheden van jeugdigen en hun gezin. Wij denken in oplossingen, ook als de zorgvraag niet 1 op 1 aansluit bij onze bestaande producten, de zorgvraag is voor ons altijd leidend. Onze specialistische jeugdhulp is nauw verweven met ons WLZ-LVB-aanbod, hiermee waarborgen we de zorgcontinuïteit. Wij werken vanuit ons Leger des Heils DNA. Dit betekent: herstelgericht en vasthoudend, ook in moeilijke omstandigheden.
Binnen BU Jeugd en Gezin bieden wij zorg aan Licht verstandelijk beperkte(LVB) jeugdigen en hun gezin met meervoudig complexe en domein overstijgende problematiek tussen 0 en 27 jaar. Zij hebben vaak bijkomende gedrags- en psychische problematiek, onderliggende trauma’s dak- en of thuisloosheid, justitiële problematiek, problematische schulden, een ongezond/verstoord netwerk, sociaal emotionele beperking en middelen gebruik. Deze vraagstukken overstijgen de domeinen.
De deelnemers krijgen naast praktische begeleiding op individueel en/ of groepsniveau ook behandeling aangeboden dat wordt ondersteund en uitgevoerd door een Multidisciplinair team.

Vianenburgh
Op “Vianenburgh” gaan we twee jeugdgroepen openen voor jongeren van 12-16 jaar met LVB of baat bij de LVB aanpak. Bij Vianenburgh gaan we jongeren ondersteunen om te groeien in hun sociale zelfredzaamheid op verschillende levensgebieden. Op een herstelgerichte wijze en met oog voor de dromen en doelen van de jongeren gaan we gezamenlijk vorm geven aan korte intensieve behandeltrajecten gericht op terugkeer naar het eigen netwerk. Rondom de jongere werken we systeemgericht met o.a. ouders, kernpartners, school, de wijk, vrije tijd e.d.

Interesse en contact

We zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging vergezeld van jouw curriculum vitae graag uiterlijk 18 oktober a.s. tegemoet via onze site  http://www.legerdesheils.nl/vacatures. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.

Contactpersoon en informatie:
Lisa Bartlema, clustermanager jeugd
Telefoonnummer: 06 - 10255654

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld  
Voor meer informatie en reactie zie onze website: www.legerdesheils.nl/vacatures
Solliciteer direct