Stage Jeugdbescherming

location_onHeel Nederland
access_time 24 - 32 uren per week
schoolHBO / WO

Voor meer informatie over een stage check je deze vacaturetekst. Op dit moment hebben we helaas geen stageplek meer voor een stagiair met start per september 2021. Heb je wel interesse, solliciteer gewoon... mochten we een plek vrij krijgen dan nemen we contact met je op. Hoor je niets van ons dan is de situatie onveranderd. Maar dan zit je wel bij ons in porteuille en hebben we je in het vizier ;)

Wat ga je doen?

De veiligheid van een kind of kinderen in een gezin: daar richt jij je op. Je pakt onder supervisie van een collega cases op en leidt deze in goede banen. Bij een ondertoezichtstelling begeleid jij met je colelga de ouders bij de verzorging en opvoeding van hun kind(eren). Je brengt het netwerk in kaart van personen en organisaties die zich rond het gezin bewegen. En je stelt met je supervisor samen met de ouders en het kind een uitgebreid plan van aanpak en behandelplan op om de situatie in een gezin te verbeteren. Uiteraard houd je continu een vinger aan de pols of gemaakte afspraken worden nagekomen. Bijvoorbeeld door op huisbezoek te gaan bij het betreffende gezin of contact te zoeken met betrokken hulporganisaties. En je houdt alle ontwikkelingen nauwgezet bij in een dossier.

Als de rechter bepaalt dat de ontwikkeling van een kind ernstig in gevaar is en het ouderlijk gezag beëindigt, is het mogelijk dat jij samen met je supervisor er verantwoordelijk voor wordt dat een kind een goede opvoeding krijgt, vaak in een pleeggezin of tehuis. Zo treed je samen op als wettelijke vertegenwoordiger, informeer je de ouders over de ontwikkeling van hun kind en ga je op bezoek bij het kind. Ook adviseer je samen over de huidige situatie en leg je verantwoording af in de rechtbank als het nodig is, bijvoorbeeld als ouders de rechter verzoeken het gezag te herstellen. Even concreet de werkzaamheden op een rij die je samen met je supervisor doet:

 • Het voeren van intake- en kennismakingsgesprekken met cliënten;
 • Het vaststellen van de zorgvraag en zorgbehoefte vast en geven van een voorlopig indicatiebesluit en begeleidings- of opname-advies;
 • Het inschatten van de te verwachten begeleiding. Verricht hiertoe onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van de hulpvrager;
 • Bemiddelen en adviseren bij het zoeken naar een passend hulpaanbod en waar nodig de cliënt doorverwijzen;
 • Het uitvoeren van de werkzaamheden rondom aanmelding – intake, start van de zorg en indicatiestelling conform de normen van beoordeling, modules en werkdocumenten;
 • Het beheren van een wachtlijst;
 • Het invoeren van essentiële gegevens in het rapportage cliënt systeem;
 • Het beheren van de applicaties waarin gewerkt wordt voor registratiedoeleinden;
 • Het coördineren van interne doorstroom van cliënten;
 • Het verschaffen van informatie aan hulpvragers, zorgverleners en behandelaars;
 • Het onderhouden van contacten met de bij de cliënt betrokken ketenpartners inzake de afstemming rond aanmelding, intake, indicatiestelling en doorverwijzing. 

Dit ben jij

 • Je bent een 3e/4e jaars HBO studen Social Work / MWD / SPH / TP / Pedagogiek; 
 • Bij voorkeur met afstudeervarriant Jeugdzorg voor het behalen van je SKJ registratie;
 • Beschikbaarheid gedurende minimaal 6-12 maanden voor minimaal  24 - 32 uur per week;
 • Kennis, ervaring en affiniteit t.a.v. het werken met de doelgroep, bij voorkeur met jeugzorg;
 • In staat complexe situaties te analyseren en jouw visie aan verschillende disciplines over te brengen;
 • Flexibel en je staande kunnen houden in conflict situaties;
 • Stressbestendig, zelfstandig en in teamverband kunnen werken;
 • Goede relationele, schriftelijke en mondelinge communicatieve vaardigheden;
 • Een positief christelijke geloofsovertuiging en de bereidheid de verklaring van de Stichting Welzijns- & Gezondheidszorg van het Leger des Heils te onderschrijven.

 

Dit bieden wij

Een inspirerende en uitdagende werkomgeving, professionele begeleiding en een prima stagevergoeding.
 

Over het Leger des Heils

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen.
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) is een landelijk werkende organisatie, actief binnen het justitieel kader (zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk). Wij bieden diensten op het gebied van jeugdbescherming, jeugdreclassering en volwassenreclassering. Ons werk wordt gekenmerkt door vasthoudendheid, gedrevenheid, passie, vakmanschap, 'straat' ervaring en een pragmatische aanpak. Vanuit christelijke waarden bieden wij kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties een nieuw perspectief op een zinvol leven, in een geaccepteerde positie in de samenleving, nu en in de toekomst. Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering telt in Nederland ongeveer 600 medewerkers. Voor meer informatie over de organisatie kijk je op onze site https://www.legerdesheils.nl/ljr of volg je onze linkedinpagina: https://www.linkedin.com/company/leger-des-heils-jeugdbescherming-en-reclassering

Interesse en contact

Solliciteer online via de solliciteerbutton en upload je cv, brief met info over je stageperiode, aantal uur, richtlijnen etc. en geef duidelijk aan hoe je jouw christelijk geloof dagelijks vorm geeft. Een assessment kan onderdeel utimaken van de procedure.


ps: wist je dat je tijdens je studie ook in een betaalde bijbaan ervaring op kunt doen in onze talentenpool? Een leuke en interessante ervaring met onze doelgroepen! En een opstap om na het bepalen van je diploma intern door te groeien naar de functie die het beste bij je past. Neem voor informatie contact op met de recruiter bij jou in de regio: https://www.legerdesheils.nl/vacatures/contact


 
Solliciteer direct