Sociaal Begeleider met Ervaringsdeskundigheid

location_onUtrecht
access_time 12 uren per week
Ben je op zoek naar een zinvolle uitdaging? Het Leger des Heils Midden-Nederland biedt jaarlijks een aantal stageplaatsen aan voor de BBL opleiding MBO niveau 4 – SBE (Sociaal Begeleider met Ervaringsdeskundigheid). Deze vacatures zijn vanaf januari 2024 beschikbaar. Om te kunnen reageren op deze vacatures bieden wij vanuit het Leger des heils een oriëntatietraject aan van minimaal een halfjaar gericht op het werken aan herstel en ontwikkelen van ervaringskennis.  

Wat ga je doen?

Wat houdt het oriëntatietraject in?
Het oriëntatietraject bestaat uit verschillende onderdelen: Meedoen aan onze Peersupport, Vrijwilligerswerk en het volgen van de Okee-cursus. Als hierna een positief advies uitkomt richting het volgen van de SBE-opleiding, volgt er nog een schrijfopdracht en een assessment.  

Peersupport:  
De (peer)supportgroepen zijn er voor mensen die inzicht willen krijgen in hun eigen herstelproces en dat van anderen. Door hier samen woorden aan te geven, elkaar te bemoedigen en te ontdekken welke manieren er kunnen zijn om nieuwe wegen te bewandelen, hopen we een bijdrage te leveren aan nieuwe inzichten. Door deel te nemen aan de peersupport groepen ontwikkel je ervaringskennis die je gaat helpen bij het volgen van de SBE opleiding en je stage. 

OKee-cursus:
De OKee-cursus bestaat uit vier modules waarbij iedere module ingaat op een thema die te maken heeft met herstel. Hier wordt een beroep gedaan op het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Ook is er aandacht voor andere aspecten die inzicht geven over de inhoud van persoonlijk-, functioneel- en maatschappelijk herstel. Na iedere module ontvang je een deel certificaat wat als bewijs van deelname dient. 

Vrijwilligerswerk:
Door het doen van vrijwilligerswerk leer je het leger des heils als organisatie kennen en maak je kennis met het werkveld. Dit geeft je een grote voorsprong bij je stage en je bet al gewend aan het werken met onze doelgroep.

Wanneer het voortraject is afgerond, is er vanaf 2024 de mogelijkheid om te reageren op stage-vacatures voor MBO4 – SBE. 

LET OP: Een afgerond oriëntatietraject is nog geen garantie op een stageplaats. Bij de sollicitatiegesprekken eind 2023 zal er gekeken worden naar welke kandidaten er geschikt zijn in overleg met de beschikbare stage locaties. 

Het is ook toegestaan om het oriëntatietraject te volgen zonder de wens te hebben om door te stromen naar de SBE. Het oriëntatietraject is altijd een zinvolle investering in jezelf en een kennismaking met het Leger des Heils.

Wat houdt de Stage MBO 4 – SBE in?
Vanuit de herstelgerichte visie stimuleer je cliënten om deel te nemen aan de dagelijkse activiteiten die zijn afgestemd op hun ambities en mogelijkheden. De ondersteuning die door jou geboden wordt, is gebaseerd op herkenning, erkenning en begrip van ‘binnenuit’ en sluit aan op de principes van herstel ondersteunende zorg. Daarnaast ondersteun je vanuit je eigen ervaringskennis het persoonlijke herstelproces van de cliënten.

De werkzaamheden die je uitvoert, zijn als volgt te omschrijven:
- zorg dragen voor de begeleiding binnen de voorziening, bijvoorbeeld mentorgesprekken en het oppakken van de dagbesteding;
- deelnemers inzicht geven in het eigen gedrag en diens leefomgeving;
- crisisinterventie en conflictbemiddeling;
- praktische hulpverlening op gebied van o.a. zelfzorg en financiën.

 

Dit ben jij

Wij zoeken een enthousiaste en gedreven deelnemer:
- Voorwaarde: die het toeleiding-traject tot ontwikkelen van ervaringskennis en te werken aan je herstel van minimaal een halfjaar bij het leger des Heils heeft gevolgd;
- die een MBO niveau 4 - SBE opleiding wil gaan volgen;
- die zelf verantwoordelijkheid neemt voor haar/zijn leerproces en opdrachten;
- die leergierig en reflectief is;
- met goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden;
- die zichzelf ziet als rolmodel met ervaringskennis. Je biedt hoop op herstel;
 -Je bent bereid om jezelf verder te ontwikkelen in het kader van ervaringsdeskundigheid.
- Je bent een teamplayer.
- die een transparante en open houding heeft ten opzichte van het eigen verleden en ontwrichtende gebeurtenissen; 
-Die bij voorkeur kennis en/of herstelervaringen heeft op het gebied van psychiatrie en verslavingszorg;
- Die invoelend is en initiatief durft te nemen in contact met onze bewoners; 
- Je bent christen en kunt aangeven wat dat voor jou betekent. Wil je hier meer over lezen? Kijk dan op www.legerdesheils.nl/identiteit.
 

Dit bieden wij

Duur:
Minimaal een halfjaar.

Begeleiding:
Wij bieden een Ervaringsdeskundige werkbegeleider aan die jou zal begeleiden en stimuleren in het herstel- en leerproces. 

Over het Leger des Heils

Het Leger des Heils Midden-Nederland biedt onderdak, zorg en begeleiding aan mensen die niet in een veilige gezinssituatie kunnen opgroeien of (nog) niet zelfstandig kunnen wonen. Door intensieve zorg en begeleiding wordt, in verschillende instellingen, gewerkt naar het (her-) vinden van zoveel mogelijk zelfstandigheid door middel van Herstelgericht Werken.

 

Interesse en contact

Mocht je - na het lezen van de vacature - vragen hebben over het toelatingstraject, dan kun je contact opnemen met Aron Kroon, 06 460 12 243
Solliciteer direct