Senior Projectleider voor impactvol, landelijk project op het gebied van jeugdzorg

location_onAlmere
access_time 8 - 16 uren per week
schoolWO
Heb jij hart voor kwetsbare jongeren, een duidelijke visie op de zorg voor deze doelgroep en heb je ervaring in projectmanagement? Dan hebben we een mooie klus voor je! Leger des Heils zoekt een Senior Projectleider voor 8 - 16 uur per week gedurende circa 14 maanden om onze visie op jeugdzorg te vormen en te vertalen in zorgaanbod voor deze groep. Lees de vacature en solliciteer (ZZP'ers ook welkom)!
 
Reageer voor: 20-08-2022

Wat ga je doen?

Als Sr. Projectleider geef je leiding aan het projectteam en focus je op de te realiseren doelen conform de afspraken in de opdrachtformulering. Je beschikt over ruime ervaring met projectleiding en hebt minimaal affiniteit met jeugd(zorg) en het jeugdstelsel.
De aan het werkveld verbonden kennis weet je te plaatsen in de context van het complexe werkgebied van het Leger des Heils. Met het projectteam en vertegenwoordigers uit het veld en de regio’s zorg je voor de projectuitvoering conform de opdrachtformulering.

Vanuit een samenwerking tussen Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) en het specialisatienetwerk Jeugd, is in opdracht van de Raad van Bestuur en de Algemeen directeur van LJ&R, een inventarisatie uitgevoerd naar de aansluiting van het zorgaanbod van Leger des Heils Welzijn & Gezondheid (W&G) bij de gewenste zorg en begeleiding voor jongeren van LJ&R. Tijdens de inventarisatie kwam naar voren dat een eenduidige visie m.b.t zorg voor jeugd ontbreekt. Onze organisatie wil spoedig komen tot een (nieuwe) visie op zorg voor jeugd.
De visie van het Leger des Heils op het bieden van zorg vormt daarvoor de basis.

Dit project raakt aan meerdere focusdoelen van het Leger des Heils en is om meerdere redenen complex.

Het project dient het onderstaande op te leveren:
 1. Een visie op zorg voor jeugd.
 2. Een inventarisatie en analyse van het bestaande aanbod, inclusief geconstateerde lacunes.
 3. Ontwerpprincipes voor het uitwerken van programma’s voor risicojongeren, inclusief aanbevelingen.
 4. Eindadvies.

Dit ben jij

 • Een sterke projectleider, met projectmanagement opleiding en ervaring.
 • Academisch werk en denkniveau
 • Je hebt kennis over en passie voor het werkveld en de doelgroep.
 • Je bent in staat om vak- en branche-informatie breed te vertalen binnen de organisatie.
 • Je werkt op een wijze die de verschillende afdelingen binnen het Leger des Heils verbindt (de regio’s, W&G en LJ&R).
 • Je werkt verbindend in projecten.
 • Je bent representatief en in staat extern de belangen van onze organisatie te behartigen.
 • Je kunt goed netwerken en samenwerken.
 • Je beschikt over overtuigingskracht en uitstekende communicatievaardigheden.
 • Je bent proactief en ondernemend in het signaleren en inspelen op feitelijke en verwachte ontwikkelingen en het vertalen hiervan in acties.

Dit bieden wij

Een dienstverband heeft onze voorkeur. Een zzp-constructie is bespreekbaar.
ZZP’ers worden om die reden ook van harte uitgenodigd te solliciteren.

Voor dit project is een budget vrijgemaakt. Dit budget is leidend voor de te maken afspraken over salaris, tarief en inzet/uren.
Bij een dienstverband vindt, afhankelijk van kennis en ervaring, inschaling plaats in schaal 10 of 11 CAO Sociaal Werk (maximaal 5.356 bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week). Tevens zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden van toepassing.
In een zzp constructie maken we afspraken over het uurtarief.

Secundaire arbeidsvoorwaarden (in geval van een dienstverband):
 • Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
 • 170 verlofuren per jaar o.b.v. een 36-urig dienstverband. Daarnaast heb je recht op maximaal 36 vitaliteitsuren die je opbouwt afhankelijk van je leeftijd.
 • Diverse overige secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een fietsregeling, eindejaarsuitkering van 8,3% per jaar, €10 per maand tegemoetkoming zorgkosten en een vakantietoeslag van 8% per jaar.
Duur:
8-16 uur per week, gedurende ca. 14 maanden.
Na 6 maanden vindt een voortgangsevaluatie plaats.
 

Over het Leger des Heils

De jeugdhulpverlening van W&G is gespecialiseerd in het verlenen van hulp aan gezinnen en
Jeugdigen met meervoudige en complexe problemen, zowel voor 12- als voor 12+. Voor de jeugdbescherming van LJ&R is het van wezenlijk belang dat hun jeugdigen met dergelijke meervoudige en complexe problematiek voor een aanzienlijk deel van de benodigde hulpverlening binnen de eigen organisatie terecht kunnen. Door korte lijnen tussen deze twee onderdelen van het Leger des Heils te creëren en uit te bouwen, kan het Leger des Heils daadwerkelijk (tijdig) het verschil maken in de levens van deze jeugdigen en hun gezinnen, ongeacht hun leeftijd. Onder meer middels deze inzet moet de keten van intergenerationele problematiek doorbroken worden. Eén betrokken organisatie schakelt sneller en efficiënter, stemt vraag en aanbod sneller op elkaar af en kan meer tegenwicht bieden aan de problemen die het stelsel van de jeugdbescherming kent, met name als het gaat om het tijdig inzetten van passende hulp. Wij hebben als organisatie de unieke kans om zorg of begeleiding te bieden over de systeembeperkingen (zoals leeftijd) heen. Door gezamenlijk op te trekken anticipeert de organisatie op het nieuwe stelsel ‘Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming’. Mede om deze reden zal binnen dit project nauw samengewerkt worden tussen W&G en LJ&R. De problematiek van de volwassenen die aan onze zorg zijn toevertrouwd, is vaak al op jonge leeftijd gestart.

Tot op heden zijn inventarisaties naar het huidige aanbod uitgevoerd vanuit een organisatie- en/of omgevingsperspectief. Om te komen tot vernieuwende inzichten staat het deelnemer perspectief radicaal centraal in de uitvoering van deze opdracht. Dit betekent dat het project wordt opgezet in samenwerking met jongeren, en dat er een onderzoek plaatsvindt waarbij jongeren een stem krijgen.
Het doel is de uitdagingen, de mogelijkheden en wensen van deze doelgroep in kaart te brengen en dit in samenhang met zowel wetenschappelijk onderzoek, de inventarisatie van het bestaande aanbod (knelpunten en successen) en de genoemde losse eindjes op dit thema samen te brengen tot een voorstel met elementen voor nieuw te ontwikkelen vormen van dienstverlening voor deze doelgroep. Met daarin mogelijk onderscheid naar de verschillende leeftijdscategorieën en woonsituatie.

 

Interesse en contact

Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot deze functie kun je contact opnemen met Janine Roest (lid kernteam Jeugd) op telefoonnummer 06-12625303. 
Sollicitaties voor deze functie kunnen verzonden worden naar:
Juliëtte Daniëls: juliette.daniels@legerdesheils.nl

Sluitingsdatum: 20 augustus 2022.
 
Solliciteer direct