Medewerker Planmatig Onderhoud

location_onAmsterdam
access_time 36 - 36 uren per week
euro 2763 - 3864
schoolMBO / HBO
Binnen het Leger des Heils Amsterdam zijn wij op zoek naar een medewerker Planmatig Onderhoud.
Reageer voor: 07-11-2021

Wat ga je doen?

Binnen de functie als Medewerker Planmatig Onderhoud ben je verantwoordelijk voor het zorgen van een tijdige en (kwalitatief) correcte voorbereiding en afhandeling van diverse werkzaamheden op het gebied van planmatig onderhoud, zowel zelfstandig als in teamsverband. Je bent gelijktijdig bij meerdere projecten verantwoordelijk voor de leiding en/of de uitvoering van aanvang tot oplevering. Daarnaast is de Medewerker Planmatig Onderhoud verantwoordelijk voor het zorgdragen voor het tijdig aanvragen en van vergunningen en het inkopen en coördineren van aannemingsovereenkomsten.
De Medewerker Planmatig Onderhoud valt onder de Teamleider Technische Dienst. 
 
Je zal je richten op vijf resultaatgebieden, die hieronder worden toegelicht:
 
 1. Opstellen meerjarenonderhoudsplan en – begroting
 • In kaart brengen van het periodiek onderhoud ten behoeve van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor verhuurlocaties en – indien nodig – bij eigendomslocaties;
 • Mede opstellen van een zgn. Investerings- en kostenbegroting;
 • Periodiek onderhoud aan (bouw)technische installatie in kaart brengen; binnen schilderwerk, badkamers, keukens, installaties (cv, liften, luchtbehandeling, elektrotechnische installaties, lichtplan, deuren, etc.).
 • Beheren MJOP;
 • In afstemming met de locatieverantwoordelijke adviseren wat er op de Investerings- en kostenbegroting komt per locatie en daarbij toetsen of werkzaamheden noodzakelijk dan wel gewenst zijn.
 
 1. Voorbereiden, aansturen en uitvoeren van onderhoudsprojecten
 • Het voorbereiden en aansturen van bouwkundige en/of installatietechnische onderhoudsprojecten met oog voor kwaliteit, kosten, doorlooptijd en communicatie;
 • Het (indien noodzakelijk) aansturen, controleren/bewaken of verzorgen van de benodigde/juiste vergunningsaanvragen bij verbouwingen en/of onderhouds- en mutatie-werkzaamheden;
 • Verantwoordelijk voor de oplevering en eindafrekening en registreren van noodzakelijke (meer) werkzaamheden niet vallend onder de goedgekeurde en uitgevoerde offerte;
 • Evalueren van het project en standaardiseren van nieuwe ervaringen waar mogelijk/ nodig.
 
 1. Inkopen en coördineren van aannemingsovereenkomsten
 • Inkopen en coördineren van aannemingsovereenkomsten;
 • Tijdig controleren en signaleren van meer- en minder werkzaamheden en deze bespreken met de leveranciers;
 • Voeren van meer- en minderwerkonderhandelingen i.o.m. de Teamleider TD.
 
 1. Plannen, (laten) uitvoeren, controleren en bijhouden van (bouw)technische inspecties
 • Tijdig plannen en (laten) uitvoeren van inspecties;
 • Controleren en registreren van en communiceren over de uitvoering van de inspecties.
 
 1. Opleveren van (management)informatie en informeren van belanghebbenden over de voortgang van de projecten
 • Intern terugkoppelen van ervaringen ten aanzien van kwaliteit en functionaliteit en het doen van verbetervoorstellen;
 • Het verstrekken van informatie aan interne klanten (locaties) en collega’s over de voortgang en eventuele uitloop van de planmatige werkzaamheden;
 • Informeren van leveranciers over (locatie) contactpersonen en bijzondere aspecten op de locatie.

Dit ben jij

 • MBO/HBO werk- en denkniveau met een (bouw)technische achtergrond;
 • Sociale vaardigheden voor het doen uitvoeren van werkzaamheden door collega’s en externe samenwerkingspartners;
 • Schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid voor het rapporteren en het onderhouden van contacten;
 • Plan- en organisatievermogen om het geheel aan werkzaamheden te kunnen overzien, te plannen en tijdig en correct uit te voeren c.q. te laten uitvoeren;
 • Onderhandelingsvaardigheden en kostenbewustzijn voor het inkopen van aannemingsovereenkomsten en voeren van onderhandelingen;
 • Doel- en resultaatgerichtheid voor het tijdig en correct uitvoeren en opleveren van projecten;
 • Eerder opgedane werkervaring met Planmatig Beheer en Onderhoud van maatschappelijk vastgoed;
 • Ruime ervaring met plannen en organiseren;
 • In staat om goed te communiceren met alle betrokkenen;
 • Bij aanvang van het dienstverband dient medewerker in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan 2 maanden;
 • Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Dit bieden wij

Op basis van opleiding en ervaring word je volgens de CAO Sociaal Werk ingeschaald in schaal 8. Deze loopt van minimaal €2.763,--  tot maximaal €3.864,--  bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% en hecht veel waarde aan flexibiliteit (Individueel Keuzebudget) en persoonlijke ontwikkeling (Loopbaanbudget).

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academy waar je trainingen kunt volgen.

Duur:
Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd. Verlenging behoort zeker tot de mogelijkheden.
 

Over het Leger des Heils

Over het Leger des Heils:
Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbare in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding.  
Per jaar staan er meer dan 6.500 professionals en 13.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Voor meer informatie over ons werk vind je op: www.legerdesheils.nl.

 

Interesse en contact

We zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging vergezeld van jouw  curriculum vitae graag tegemoet via werving.gwca@legerdesheils.nl voor 7 november 2021.

Contactpersoon en informatie:
Jen Tjon-Sien-Foek, Manager Huisvesting & Facilitair
M   06-55487808

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld!  

Voor meer informatie zie onze website: www.legerdesheils.nl

 
Solliciteer direct