Jeugdzorgwerker B - Daalburgh

location_onAmsterdam
access_time 28 - 32 uren per week
euro 2921 - 4086
schoolHBO
Wij zoeken jou!
Krijg jij als Jeugdzorgwerker een goed gevoel van het stapje voor stapje werken aan doelen en dromen van jeugdigen? Draai jij je hand niet om voor crisissituaties en weet jij de juiste interventies in te zetten om het hele systeem op weg te helpen? Wil jij vanuit je kennis en ervaring de structuur op de afdeling optimaliseren en je collega’s coachen? Kom dan werken als Jeugdzorgwerker B op Daalburgh.


 

Wat ga je doen?

Werkzaamheden en verantwoordelijkheden:
Als Jeugdzorgwerker B op Daalburgh vind je het een uitdaging om te werken en bij te dragen aan de zorg en begeleiding voor jeugdigen in de leeftijd van 18-23 jaar oud. Als Jeugdzorgwerker B ben jij de senior; vanuit je kennis en ervaring ondersteun je het hele team en draag je bij aan een positief klimaat op de locatie. Je coacht je collega’s zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen in hun functie en je brengt structuur aan op de afdeling. Het team op Daalburgh houdt zich gezamenlijk bezig met het uitdenken en opstellen van doelen in een afdelingsplan en hier heb jij een motiverende rol in. Met een overstijgende blik draag je bij aan het optimaliseren van organisatorische processen. Natuurlijk is je grootste doel altijd een veilige locatie voor iedereen en je streeft ernaar de beste zorg te bieden aan deze jeugdigen. Je werkt systeemgericht vanuit een orthopedagogisch kader en je kunt situatiegericht adequaat reageren in crisissituaties. Als Jeugdzorgwerker B pleeg je zelf interventies met als doel het systeem als geheel te versterken in de zorg die je verleent als mentor voor jouw jongeren.

Dit ben jij

Wij vragen van jou:
•   Een Hbo-diploma in de richting van SPH, Social Work, MWD of Pedagogiek;
•   Affiniteit en ervaring met deze doelgroep: jongeren met een LVB en verdere maatschappelijke, psychiatrische en/of systemische problematiek;
•   Flexibel inzetbaar binnen een 24/7 setting, waarbij je diensten draait tussen 07.30 en 23.30, 7 dagen per week.
•   Een SKJ-registratie of je voldoet aan de voorwaarden voor registratie;
•  Je bent christen en kunt aangeven wat dit voor jou betekent. Wil je meer daarover weten, zie: www.legerdesheils.nl/identiteit,

Dit bieden wij

Wij bieden:
•    Een salaris afhankelijk van je opleiding en werkervaring in schaal 8 van de cao Sociaal Werk (€ 2.921,- tot 4.086,- o.b.v. 36 uur);
•    Een Individueel Keuzebudget, loopbaanbudget voor je duurzame inzetbaarheid, trainingen via de Leger des Heils Academie en een prima pensioen via PFZW;
•    Wij zoeken een kandidaat die het team 28-  32 uur per week komt versterken vanaf zsm dit is voor tenminste een jaar met zicht op onbepaalde tijd.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academie waar je trainingen kunt volgen.

Duur:
Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd. Verlenging behoort zeker tot de mogelijkheden.

Bij aanvang van het dienstverband dient medewerker in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan drie maanden.

 

Over het Leger des Heils

Over het Leger des Heils:
Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 120 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 5.500 professionals en 900 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 55.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

BU Jeugd en Gezin bestaat uit de afdelingen: Naschoolse dagbehandeling, 10 voor toekomst, Crisisopvang Gezinnen (COG), (Orthopedagogisch Centrum) Middelveld, Zij aan Zij, Daalburgh jongeren, Jongeren Ambulant, Jongeren Zuidoost en de Klif. BU Jeugd en Gezin biedt een integraal aanbod, dit houdt in: 1 gezin, 1 plan. Onze intramurale en ambulante producten zijn op elkaar afgestemd, hiermee bieden we maatwerk, waarbij de jeugdige en zijn of haar gezin ten alle tijden centraal staat. Wij werken gezinsgericht en vraaggericht, we sluiten aan bij de leefwereld, wensen, krachten en mogelijkheden van jeugdigen en hun gezin. Wij denken in oplossingen, ook als de zorgvraag niet 1 op 1 aansluit bij onze bestaande producten, de zorgvraag is voor ons altijd leidend. Onze specialistische jeugdhulp is nauw verweven met ons WLZ-LVB-aanbod, hiermee waarborgen we de zorgcontinuïteit. Wij werken vanuit ons Leger des Heils DNA. Dit betekent: herstelgericht en vasthoudend, ook in moeilijke omstandigheden.

Binnen BU Jeugd en Gezin bieden wij zorg aan Licht verstandelijk beperkte(LVB) jeugdigen en hun gezin met meervoudig complexe en domein overstijgende problematiek tussen 0 en 27 jaar. Zij hebben vaak bijkomende gedrags- en psychische problematiek, onderliggende trauma’s dak- en of thuisloosheid, justitiële problematiek, problematische schulden, een ongezond/verstoord netwerk, sociaal emotionele beperking en middelen gebruik. Deze vraagstukken overstijgen de domeinen.
De deelnemers krijgen naast praktische begeleiding op individueel en/ of groepsniveau ook behandeling aangeboden dat wordt ondersteund en uitgevoerd door een Multidisciplinair team.

Interesse en contact

Lijkt je dit wat?
We zien je sollicitatie met motivatie en uitleg van je christelijke levensovertuiging vergezeld van je  curriculum vitae graag tegemoet.
Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.

Contactpersoon en informatie:
Voor meer informatie kan je bellen met Tikva Vegt, Afdelingsmanager Daalburgh en Jongeren ZuidoostBusiness Unit Jeugd & Gezin, mobiel 0680044295.

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld!     
Voor meer informatie zie onze website: www.legerdesheils.nl

 
Solliciteer direct