Jeugdbeschermer / Gezinsvoogd Middelburg

location_onMiddelburg
access_time 24 - 36 uren per week
euro 2832 - 4255
schoolHBO / WO
Als Jeugdbeschermer ontferm jij je over de kinderen die ernstig beschadigd zijn of dreigen te raken. Door jouw beslissingen en adviezen bied jij gezinnen in kwetsbare situaties nieuwe toekomstperspectieven! Kom jij als jeugdprofessional ons team versterken!

Wat ga je doen?

Jij komt in beeld als een rechter bepaalt dat in een gezin gedwongen hulpverlening nodig is en een jeugdbeschermingsmaatregel oplegt. Hierbij gaat het vaak om ernstige problemen in het gezin, waarbij de ontwikkeling van een kind in gevaar komt, zoals schulden, misbruik, verslaving, scheiding, ziekte of huisvestigingsproblemen. Vaak is eerder al geprobeerd om met hulp op vrijwillige basis te werken naar een oplossing. Als dat niet werkt, kan een gedwongen maatregel worden opgelegd.

De veiligheid van een kind of kinderen in een gezin: daar richt jij je op. Je pakt zelfstandig cases op en leidt deze in goede banen. Bij een ondertoezichtstelling begeleid jij ouders bij de verzorging en opvoeding van hun kind(eren) Je brengt het netwerk in kaart van personen en organisaties die zich rond het gezin bewegen. En je stelt samen met de ouders en het kind een uitgebreid plan van aanpak en behandelplan op om de situatie in een gezin te verbeteren. Uiteraard houd je continu een vinger aan de pols of gemaakte afspraken worden nagekomen. Bijvoorbeeld door op huisbezoek te gaan bij het betreffende gezin of contact te zoeken met betrokken hulporganisaties. En je houdt alle ontwikkelingen nauwgezet bij in een dossier.

Als de rechter bepaalt dat de ontwikkeling van een kind ernstig in gevaar is en het ouderlijk gezag beëindigt, is het mogelijk dat jij er verantwoordelijk voor wordt dat een kind een goede opvoeding krijgt, vaak in een pleeggezin of tehuis. Zo treed je op als wettelijke vertegenwoordiger, informeer je de ouders over de ontwikkeling van hun kind en ga je op bezoek bij het kind. Ook adviseer je over de huidige situatie en leg je verantwoording af in de rechtbank als het nodig is, bijvoorbeeld als ouders de rechter verzoeken het gezag te herstellen. Even concreet de werkzaamheden op een rij:
 • Het voeren van gesprekken met cliënten, het systeem en ketenpartners
 • Het vaststellen van de zorgvraag en zorgbehoefte vast en geven van een voorlopig indicatiebesluit en begeleidings- of opname-advies
 • Het inschatten van de te verwachten begeleiding. Verricht hiertoe onderzoek naar de persoonlijke omstandigheden van de hulpvrager
 • Bemiddelen en adviseren bij het zoeken naar een passend hulpaanbod en waar nodig de cliënt doorverwijzen
 • Het uitvoeren van de werkzaamheden rondom aanmelding – intake, start van de zorg en indicatiestelling conform de normen van beoordeling, modules en werkdocumenten
 • Het invoeren van essentiële gegevens in het rapportage cliënt systeem
 • Het beheren van de applicaties waarin gewerkt wordt voor registratiedoeleinden
 • Het coördineren van interne doorstroom van cliënten
 • Het verschaffen van informatie aan hulpvragers, zorgverleners en behandelaars
 • Het onderhouden van contacten met de bij de cliënt betrokken ketenpartners inzake de afstemming rond aanmelding, intake, indicatiestelling en doorverwijzing

Dit ben jij

In jouw werk heb je te maken met een pittige doelgroep, hectische situaties en intensieve trajecten. Denk aan een vechtscheiding waarin ieder gezins- of familielid een ander standpunt inneemt en jou probeert te beïnvloeden. Of een gezin dat voor overlast zorgt in de buurt en zich moeilijk laat helpen door hulpverleners. Gelukkig sta jij stevig in je schoenen, laat jij je niet snel uit het veld slaan en ben je altijd in staat naar het hogere doel te kijken; de veiligheid en ontwikkeling van het kind. Je bent enorm betrokken bij de gezinnen waaraan je hulp biedt en ziet snel wat nodig is om situaties te verbeteren. Maar je kunt ook afstand nemen en jouw standpunten overtuigend overbrengen. Aan gezinnen, collega’s en externe organisaties als de rechtbank en instellingen. Als jeugdbeschermer heb je intensief contact met jouw collega’s jeugdbeschermers en de gedragswetenschapper binnen het team. Wekelijks is er een casuïstiek bespreking waarin we overleggen over moeilijke cases en we gezamenlijk lastige beslissingen nemen. Verder vragen we van je:
 • Een SKJ registratie
 • Een afgeronde HBO opleiding MWD / SPH / Social Work
 • Bij voorkeur werkervaring in het gedwongen kader bv als jeugdbeschermer, ambulant gezinscoach, persoonlijk begeleider of in de jeugdreclassering
 • Kennis van (ontwikkelingen binnen de) juridische wet- en regelgeving en de sociale kaart
 • Gedegen kennis van sociaal wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, socialisatie- en systeemtheorieën
 • Integriteit en betrouwbaarheid
 • Stressbestendigheid en improvisatievermogen
 • Prioriteiten kunnen stellen en doelgericht kunnen werken
 • Klant -en servicegerichte werkhouding
 • Flexibele en taakgerichte werkhouding
 • Helicopterview en procesgericht kunnen werken
 • Proactief signaleren, accuraat werken, meedenken en adviseren t.a.v. verbetering hulpverleningsbeleid opwerkeenheid niveau
 • Probleemoplossend vermogen
 • Ruime ervaring met computersystemen
 • Analytisch vermogen voor het vertalen van de hulpvraag naar een casusbeschrijving
 • Dat je in het bezit bent van een rijbewijs en auto
 • Dat je regelmatig naar standplaats Bergen op Zoom wilt reizen
 • Dat je je herkent in de christelijke kernwaarden en de doelstelling van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijft en een positief christelijke levensovertuiging hebt

Dit bieden wij

 • Volgens CAO Jeugdzorg, schaal 10 (minimaal € 2832,96 en maximaal € 4255.95 bruto per maand bij een 36-urige werkweek) waarbij je ingeschaald wordt op niveau en werkervaring
 • Vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%
 • Opname pensioenfonds Zorg & Welzijn
 • Een mooi pakket aan voorwaarden met onder andere loopbaanbudget
 • Naast ontwikkelingsgesprekken waarin we jouw persoonlijk ambitie en drijfveren bespreken, krijg je de kans jouw SKJ-registratie te onderhouden en opleidingen te volgen bij onder meer de Leger des Heils Academie
 • De vrijheid om zelf je werkzaamheden te plannen en veel zelfstandigheid in je werk
 • Aanstelling is voor 24-36 uur per week voor de duur van 12 maanden, daarna een vast contract behoort tot de mogelijkheden

Over het Leger des Heils

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen.
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering (LJ&R) is een landelijk werkende organisatie, actief binnen het justitieel kader (zowel strafrechtelijk als civielrechtelijk). Wij bieden diensten op het gebied van jeugdbescherming, jeugdreclassering en volwassenreclassering. Ons werk wordt gekenmerkt door vasthoudendheid, gedrevenheid, passie, vakmanschap, 'straat' ervaring en een pragmatische aanpak. Vanuit christelijke waarden bieden wij kinderen, jongeren en volwassenen in kwetsbare situaties een nieuw perspectief op een zinvol leven, in een geaccepteerde positie in de samenleving, nu en in de toekomst. Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering telt in Nederland ongeveer 600 medewerkers. Voor meer informatie over de organisatie kijk je op onze site: https://www.legerdesheils.nl/ljr of volg onze verhalen uit het werkveld op LinkedIN: https://www.linkedin.com/company/leger-des-heils-jeugdbescherming-en-reclassering
 

Interesse en contact

Solliciteer uiterlijk 31 oktober 2021 online via de solliciteerbutton en upload je cv, brief en geef duidelijk aan hoe je jouw christelijk geloof dagelijks vorm geeft. 

Een assessment kan deel uitmaken van het selectieproces. Conform het wervings- en selectiebeleid van de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Ruud (Recruiter) via 06-57317277.


'Verplichte' sollicitaties en 'acquisitie' naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer direct