Groepsbegeleider Dag- en Nachtopvang Transformatorweg

location_onAmsterdam
access_time 24 - 32 uren per week
Wil jij werken bij de 24-uurs-opvang in Amsterdam West? De Transformatorweg is een locatie die haar deuren afgelopen augustus heeft geopend.
 
Reageer voor: 02-07-2021

Wat ga je doen?

In het westelijke gedeelte van Amsterdam bieden wij laagdrempelige 24-uursopvang aan voor een zeer diverse doelgroep met uiteenlopende uitdagingen. Wij zijn op zoek naar collega’s die zich in willen zetten als begeleider voor onze bijzondere doelgroep. Wegens uitbreiding van de locatie zijn wij op zoek naar groepsbegeleiders met een afgerond MBO binnen het werkveld ‘Social Work’.

De primaire taak van de groepsbegeleider is het bieden van veilige en een stabiele leefomgeving op locatie. Je kan zowel op individueel als op groepsniveau te werk gaan. Je kan goed omgaan met onze deelnemers met verschillende culturele achtergronden. Daarnaast weet jij vakkundig om te gaan met onze deelnemers met psychische problematiek.
Je bent als groepsbegeleider een bron van rust, coacht en stimuleert onze gasten en je kan de-escalerend te werk gaan. Je kan je communicatie bewust inzetten en je bent bewust van het spanningsveld tussen professioneel handelen en persoonlijke betrokkenheid. Je werkt in het belang van het herstel van onze deelnemes en ondersteunt in het vinden van nieuw perspectief. Bovendien ben je in staat om behoeftes te signaleren en door te verwijzen naar partners.
 
Tevens ben jij flexibel inzetbaar voor zowel de ochtend, avond als nachtdiensten.
 

Dit ben jij

  • Een afgeronde relevante beroepsopleiding op minimaal MBO niveau 4 of daarmee vergelijkbaar;
  • Ervaring in de maatschappelijke opvang/beschermd wonen is een plus;
  • Zelfstandig, flexibel, initiatiefrijk, stressbestendig en relativerend vermogen;
  • Goede relationele, mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
  • Bereidheid om volgens gepland rooster onregelmatige (waaronder nacht-) diensten te verrichten;
  • Bij aanvang van het dienstverband dient medewerker in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan drie maanden;
  • Beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Dit bieden wij

Op basis van opleiding en ervaring word je volgens de CAO Sociaal Werk ingeschaald in schaal 6. Deze loopt van minimaal € 2291,-- tot maximaal € 3.279,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% en hecht veel waarde aan flexibiliteit (Individueel Keuzebudget) en persoonlijke ontwikkeling (Loopbaanbudget).

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academie waar je trainingen kunt volgen.

Duur:
Aanstelling in eerste instantie voor bepaalde tijd. Bij goed functioneren behoort verlenging tot de mogelijkheden.

Sollicitatierondes
Er zullen twee sollicitatierondes zijn, waarvan de eerste kennismakend en verkennend, het tweede gesprek arbeidsvoorwaardelijk. De sollicitaties zullen gevoerd worden door de teamleider Gwendeline Constancia en zorgcoordinator Murat Manisa. Er zal eventueel ook een groepsbeleider aansluiten. Tevens is er ruimte om een dag mee te lopen.

Over het Leger des Heils

Het Leger des Heils is een christelijke organisatie en actief in meer dan 130 landen. Vanuit haar christelijke motivatie verleent het Leger materiële en immateriële hulp aan mensen “zonder helper”. Het Leger des Heils in Nederland is actief op het gebied van de maatschappelijke opvang, arbeidsre-integratie, reclassering, preventie en maatschappelijk herstel, verslavingszorg, kerkelijk werk en internationale ontwikkelingshulp. De 6.500 professionals en 13.000 vrijwilligers van het Leger des Heils staan per jaar klaar voor circa 75.000 mensen. Voor meer informatie over de organisatie: www.legerdesheils.nl.

Over de Dag- en Nachtopvang:
De dag- en nachtopvang van het Leger des Heils kent drie locaties:
  • De Transformatorweg in Amsterdam-West biedt onderdak aan 50 deelnemers
  • De Gastenburgh in Amsterdam-Centrum met 70 plaatsen.
  • De Zuiderburgh in Amsterdam-Zuid met 78 plaatsen.
De dag- en nachtopvang maakt onderdeel uit van het GWCA cluster Crisis en Kortdurend. De dag- en nachtopvang, op het oude Jongeren Opvang Centrum (JOC), biedt onderdak aan mensen die gemotiveerd zijn om te werken aan verbetering en aan mensen die overbrugging nodig hebben naar (gespecialiseerde) tweedelijnszorg.

Naast het voorzien van een slaapplek en eten, wordt er binnen de mogelijkheden van de hulpverlening een passend zorgaanbod gedaan. Daarbij wordt samengewerkt met verschillende ketenpartners. Het doel is deelnemers gedurende hun korte verblijf bij ons hun zaken weer zodanig op orde brengen, zodat zij weer zelfstandig verder kunnen gaan en hun vervolgtraject in beeld is gebracht.
Toon meer

Interesse en contact

Contactpersoon en informatie:
Gwendeline Constancia, Teamleider dag- en nachtopvang Transformatorweg
Tel: 0623638741

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld   

Voor meer informatie en reactie zie onze website: www.legerdesheils.nl
 
Solliciteer direct