Gezinshuisouders als zelfstandig ondernemer in samenwerking met Gezinshuis.com

location_onUtrecht
access_time 36 uren per week
schoolMBO / HBO
Het gewone leven en tóch bijzonder!
 

Wat ga je doen?

Als professioneel opvoeder ben je 24/7 betrokken bij de opvoeding en behandeling van de bij jullie opgenomen jeugdigen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De kinderen vertonen vaak gedragsproblemen en er is sprake van sociaal-emotionele problematiek. Binnen jullie gezin helpen jullie de kinderen opnieuw vertrouwen in anderen en zichzelf te ontwikkelen. Dit vraagt een professionele kijk op de opvoeding waarbij jullie kunnen afstemmen op de mogelijkheden van de jeugdigen. Door het aanbrengen van structuur, continuïteit en voorspelbaarheid van de leefomgeving creëren jullie de nodige veiligheid. Er wordt doelgericht gewerkt aan de ontwikkeling van de kinderen.  Wanneer nodig vindt er ook aanvullende behandeling plaats. Je wordt intensief ondersteund door een multi- disciplinair team, waaronder een trajectmanager en gedragswetenschapper.
Je wordt zelfstandig ondernemer op franchise basis en vangt jeugdigen via het Leger des Heils op in je eigen woning. Er bestaat ook een mogelijkheid om via het Leger des Heils een passende woning te huren. Je partner hoeft geen gezinshuisouder te zijn.
 

Dit ben jij

  • met het eigen gezin (systeem)opvoeding, structuur en geborgenheid bieden aan jeugdigen en methodisch en doelgericht kunnen werken a.d.h.v. hulpverleningsplannen;
  • een professionele werkhouding binnen de eigen privé-woonsfeer;
  • in staat zijn tot zelfreflectie;
  • goede communicatieve en samenwerkingsvaardigheden;
  • gericht zijn op eigen ontwikkeling en zelfreflectie, bijv. als het gaat om deskundigheidsbevordering en de samenwerking met het multidisciplinair team,
  • een afgeronde MBO niveau 4 opleiding in (sociaal) pedagogische richting;
  • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is noodzakelijk voor de indiensttreding;
  • Je voelt je daarnaast vanuit je persoonlijke overtuiging aangesproken om samen te werken met een christelijke organisatie.

Dit bieden wij

We werken samen met gezinshuis.com. Dit is een landelijke franchise organisatie en netwerkpartner voor gezinshuizen. Gezinshuis.com organiseert ook regelmatig een informatieavond voor zorg professionals die denken aan een carrière switch. Kijk voor meer informatie op www. gezinshuis.com.

Over het Leger des Heils

Helaas is het  niet voor elk kind mogelijk om in de veiligheid van de eigen gezinssituatie op te groeien. Uit onderzoek blijkt dat wanneer kinderen niet meer thuis kunnen of mogen opgroeien, zij zich het beste ontwikkelen in een gezinssituatie waar rust en geborgenheid te vinden is. Dit is wat een gezinshuis in de basis te bieden heeft. Een gewoon huis in een gewone wijk, waar twee vaste opvoeders de zorg voor maximaal vier jeugdigen op zich nemen. De dagelijkse gang van zaken is er overzichtelijk en stimuleert de jeugdigen om ‘mee te doen’.  
Het is van belang dat de jeugdigen in al hun eigenheid tot hun recht komen. We zijn ervan overtuigd dat de eigen ouders, familie en het netwerk van de jeugdige een cruciale rol blijven spelen bij de dagelijkse zorg en hulpverlening en betrekken het netwerk daarom zoveel als mogelijk bij de hulpverlening.  Het Leger des Heils heeft meerdere gezinshuizen in de gehele provincie Utrecht en het Gooi. We zijn op zoek naar ondernemende gezinshuisouders in de gehele provincie Utrecht (Zeist, Woerden, Nieuwegein, Utrecht, Veenendaal)  en in regio Het Gooi om het aantal gezinshuizen verder uit te kunnen breiden.    
 

Interesse en contact

Neem voor inhoudelijke vragen gerust contact op met Annemarie Stam, manager Gezinshuizen Leger des Heils via: annemarie.stam@legerdesheils.nl of op 06-20423754.
Het Leger des Heils doet ertoe in onze samenleving. Jouw werk bij ons daarmee ook! Het is werk dat zowel professioneel als persoonlijk voldoening geeft. We nemen je graag mee in onze bijzondere organisatie en bieden je een plek waar je ook veel kunt leren.
 
Solliciteer direct