Gedragswetenschapper Ambulante Gezinsbehandeling

location_onAmsterdam
access_time 32 uren per week
euro 3289 - 5648
schoolWO
Je bent ooit gaan studeren omdat je van mensen houdt. Hebben we het bij het “rechte eind”? Wij houden ook van mensen en we zijn er in het bijzonder voor de mensen zonder helper. We hebben je nodig >>>
Reageer voor: 30-01-2022

Wat ga je doen?

De vakgroep gedragswetenschappen van Leger des Heils Goodwillcentra Amsterdam is op zoek naar jou.
Jij bent namelijk een ervaren gedragswetenschapper die zijn/haar kwaliteiten als gedragswetenschapper wil inzetten op afdeling 10 voor Toekomst, een afdeling voor ambulante gezinsbehandeling.  
Vanuit jouw kennis over en ervaring met gezinnen met problemen op verschillende levensgebieden draag je bij aan herstel van het gewone leven voor gezinnen met (meervoudig) complexe problematiek.

Je belangrijkste taak is het coachen van de gezinscoaches die dagelijks met de gezinnen werken. Elke 6 weken (en soms vaker) heb je een werkbegeleidingsgesprek met de gezinscoach waarin je samen stil staat bij het traject van het gezin en de doelen waaraan gewerkt wordt. Je monitort de voortgang, analyseert wat er speelt of waar bepaald gedrag vandaan komt, houdt overzicht op het traject en stuurt waar nodig bij.
 • Je interpreteert onderzoeksgegevens, maakt deze toepasbaar voor de praktijk en  geeft input voor in te zetten methodische middelen.
 • Je controleert de behandelplannen, schrijft een beeldvorming en aanpak en ondersteunt waar nodig de gezinscoach in het formuleren van behandeldoelen.
 • Je gaat een aantal keer per jaar met de gezinscoach mee op huisbezoek
 • Je bent voor de afdeling aandachtfunctionaris voor de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. In de trajecten waar je verantwoordelijk voor bent monitor je expliciet de veiligheid van het kind
 • Je onderhoudt de voor de uitvoering van de hulpverlening relevante (externe) contacten 
Binnen je afdeling lever je een bijdrage aan (de voorbereiding van) deskundigheidsbevordering en neem je deel aan relevante werkoverleggen.
Binnen de vakgroep gedragswetenschappen lever je een concrete bijdrage aan beleidsontwikkeling en onderzoek. Ook ben je betrokken bij noodzakelijke methodische ontwikkelingen.

Dit ben jij

 • Een afgeronde academische opleiding psychologie, orthopedagogiek of soortgelijk (bij voorkeur een registratie als orthopedagoog-generalist, psycholoog NIP of GZ-psycholoog); 
 • Je dient SKJ- of BIG geregistreerd te zijn; 
 • Je bent een ervaren coach. Daadkrachtige, handelings- en resultaatgericht, zowel naar cliënten als naar collega’s;
 • Je bent inspirerend en motiverend en durft collega’s aan te sturen/spreken om het beste uit de behandeling te halen
 • Kennis van gedragsmatig werken, het sociaal competentiemodel, systeemgericht werken en het herstelgerichte gedachtegoed;
 • Kennis van en affiniteit met de LVB-doelgroep, van psychiatrische stoornissen en complexe gezinssystemen;
 • Oplossings- en resultaatgericht kunnen werken met complexe thema’s als trauma en externaliserende gedragsproblemen;
 • Uitstekende sociale vaardigheden, goed schriftelijk uitdrukkingsvermogen en goede communicatieve vaardigheden,
 • Kunnen reflecteren op eigen functioneren en dat van anderen;
 • Je bent zelfstandig, flexibel, volhardend, stressbestendig, pro-actief en hebt doorzettingsvermogen;
 • Je hebt een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de St. Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Dit bieden wij

Afhankelijk van opleiding en ervaring word je volgens de CAO Gehandicapten ingeschaald in functiegroep 60 of 65. Resp. van € 3.289,-- tot € 4.799,-- en  € 3.738,-- tot € 5.648,-- bruto per maand bij een fulltime dienstverband van 36 uur per week. De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 7,05% en hecht veel waarde aan flexibiliteit en persoonlijke ontwikkeling (Persoonlijk Budget  Levensfase).

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academie waar je trainingen kunt volgen.
Duur:
Aanstelling in eerste instantie voor 12 maanden. Verlenging behoort zeker tot de mogelijkheden.

Bij je start vragen we om een  Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan drie maanden. 

Over het Leger des Heils

Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbaren in de samenleving: mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding. Per jaar staan meer dan 6.500 professionals en 13.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen. Meer informatie over ons werk vind je op www.legerdesheils.nl.

‘10’ voor Toekomst
‘10’ voor Toekomst biedt gezinsbehandeling aan huis. We helpen gezinnen met meerdere ingewikkelde problemen. Zij hebben vaak al andere hulpverlening gehad, maar zonder blijvend succes. Door een integrale aanpak leren gezinnen omgaan met hun problemen. Doel is een gezonde en veilige leefomgeving voor kinderen en ouders.
Onze aanpak
Het gezin krijgt een eigen gezinscoach die gemiddeld twee keer per week bij het gezin thuis komt. Samen worden stap voor stap leefgebieden aangepakt. Wij zien steeds nieuwe kansen en zijn vasthoudend. Indien nodig beginnen we telkens opnieuw. Maar we pakken ook door als blijkt dat het niet lukt om een veilig thuis te bieden aan kinderen en hun ouders. In overleg met het gezin wordt zo nodig schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of een andere instantie ingeschakeld.

Interesse en contact

Wij komen graag met jou in contact om jouw wensen en onze mogelijkheden te bespreken. Je kunt reageren via de button ‘Solliciteer direct’ bij de vacature op www.LegerdesHeils.nl/vacatures . Eerst meer weten? Bel met Yvonne Meijer, Manager Vakgroep Gedragswetenschappen, GZ-Psycholoog:  06-25044398

Interne kandidaten hebben voorrang in deze procedure.
Acquisitie stellen we niet op prijs.
Solliciteer direct