BSA Jeugdhulp zoekt een medewerker Consultatie en Welkom

location_onRegio Amersfoort
access_time 24 - 32 uren per week
euro 2817 - 4207
schoolHBO
Ben jij de verbinder die de juiste toon weet te vinden
en het overzicht behoudt in hectiek?


Wij zoeken voor een van onze gebiedsteams een collega die het
inhoudelijke aanspreekpunt is voor alle verwijzers in het gebied. In
deze rol bemens je de voordeur van het gebiedsteam en heb je het
overzicht over alle hulpvragen en aanmeldingen.

Wat ga je doen?

➢ Dagelijks bemensen consultatietelefoon, minimaal van 11-13 uur en advies geven aan verwijzers.
De urgentie inschatten van een vraag en daarnaar handelen;
➢ Voorzitten verdeeloverleg waarin we binnengekomen hulpvragen verdelen over de
gebiedsteamleden om een PPC (participerend consult) uit te voeren;
➢ Zelf uitvoeren van een Participerend Consult, vaak samen met een collega-gebiedsteamlid en
verwijzer;
➢ Wanneer een aanmelding na PPC niet passend blijkt te zijn voor BSA Jeugdhulp, contact
opnemen met verwijzer en alternatieven aandragen;
➢ Bij een urgente situatie/crisis z.s.m. de juiste stappen zetten om te kunnen helpen zodra
crisissituatie gestabiliseerd is;
➢ Signaleren van knelpunten rondom instroom, doorstroom en uitstroom;
➢ Bijhouden perspectief (doorstroom/uitstroom) van jeugdigen die in verblijf zitten; contact
onderhouden met hoofdbehandelaren van de betreffende verblijfslocaties; eventueel adviseren
rondom doorstroom en inzet aanvullend zorgaanbod;
➢ Beantwoorden vragen van verwijzers over de stand van zaken van een aanmelding, wachttijd e.d.
wanneer de officemanager deze niet kan beantwoorden;
➢ Zorgen dat een aanmelding compleet is voordat de collega's starten met het traject (intake);
➢ Relaties met verwijzers onderhouden, samen met andere gebiedsteamleden en teamleider.
Signalen en trends opvangen en bespreken met teamleider;
➢ Periodiek overleggen met de officemanager en met de CW-ers van andere gebiedsteams;
➢ Aanspreekpunt voor moederorganisaties m.b.t. aanmeldingen en route aanmelding voor
kinderen die daar al in zorg zijn (aanvullende hulp, door en uitstroom).

Dit ben jij

o je hebt ruime ervaring in het werken met (cliënt)gegevens in een geautomatiseerd
registratiesysteem;
o je onderschrijft van harte de visie op het bieden van gebiedsgerichte integrale specialistische
jeugdhulp, in aanvulling op de lokale zorg en weet dit te vertalen naar de praktijk;
o je kunt snel onderscheid maken in hoofd- en bijzaken en kunt snel inschatten wat een
hulpvrager nodig heeft;
o je bent een kei in het geven van het beste advies bij een hulpvraag, kunt goed aansluiten en
verbinden. Daarvoor heb je ruime werkervaring nodig;
o je hebt er plezier in iets nieuws te ontwikkelen;
o je bent resultaatgericht;
o je beschikt over een HBO(-plus) denk- en werkniveau;
o je bent 24-32 uur per week beschikbaar, in ieder geval de vrijdag;
o je hebt kennis van en/of ervaring in de jeugdzorg als gedragswetenschapper of
hulpverlener;
o je hebt ruime ervaring in het werken met (cliënt)gegevens in een geautomatiseerd registratiesysteem.
 

Dit bieden wij

Een boeiende en afwisselende baan in een prettige werksfeer binnen een jonge en ondernemende organisatie; marktconforme salariëring in schaal 9 CAO Jeugdzorg.

Over het Leger des Heils

BSA Jeugdhulp biedt integrale specialistische jeugdhulp aan jeugdigen en gezinnen met complexe
problematiek in de regio Amersfoort. Dit doen we vanuit zes gebiedsteams. Elk gebiedsteam is de
voordeur voor verwijzers die jeugdhulp zoeken voor een van hun cliënten in het betreffende gebied.
Wij staan voor: snel, eenvoudig en zo nabij mogelijk de juiste hulp bieden aan jeugdigen en gezinnen
in de regio Amersfoort met complexe problemen. Wij zijn ervan overtuigd dat passende zorg voor
jeugdigen en hun gezinnen alleen tot stand komt in samenwerking met andere organisaties. Onze
hulpverlening is specialistisch maar vooral aanvullend op wat de lokale zorg en ondersteuning in het
gebied kan bieden (het lokale team, de POH, de school, de jeugdarts, SAVE, etc.). Kijk voor meer
informatie over BSA Jeugdhulp op www.bsajeugdhulp.nl.
Om zo snel mogelijk de juiste hulp te kunnen organiseren, in aanvulling op wat de verwijzer zelf kan,
zijn er per gebiedsteam medewerkers Consultatie en Welkom. Bij een van onze teams is een vacature
ontstaan.
Consultatie en Welkom, wat houdt dat in?
Consultatie betekent dat je in deze rol met de verwijzer meedenkt bij complexe problemen. Door de
juiste adviezen, stel je de verwijzer in staat zelf verder te kunnen met het gezin of de jeugdige. Soms
is de hulpvraag niet passend voor BSA Jeugdhulp en denk je mee waar de verwijzer de juiste hulp wel
zou kunnen vinden. Je hoeft de adviezen niet altijd zelf te geven maar kunt ook collega’s met de
juiste expertise betrekken bij het geven van advies aan de verwijzer.
Soms is er meer nodig dan telefonisch advies. Dat schat je snel in aan de telefoon en in dat geval
biedt je een participerend consult aan. Op basis van de hulpvraag die je gehoord hebt, plan je
collega-gebiedsteamleden in die samen met verwijzer op participerend consult gaan bij het gezin.
Welkom houdt in dat je de verwijzers met hun hulpvragen welkom heet. Dat betekent dat je dagelijks
de consultatietelefoon bemenst van het gebiedsteam. Ook de inhoudelijke vragen, die je via de
mailbox of website binnenkrijgt, help je beantwoorden. Niet-inhoudelijke vragen beantwoordt de
office manager. In deze rol schat je snel in wat nodig is: hoe urgent is het, past het bij BSA Jeugdhulp,
etc. En je geeft de verwijzer helderheid over welke volgende stap hij of zij kan verwachten. Om aan
die verwachtingen te kunnen voldoen, schakel je met je gebiedsteam-collega’s en houd je het
overzicht over de hulpvragen en aanmeldingen. Zo lever je een bijdrage aan het inzetten van de best
passende en snelst beschikbare hulp.
Je anticipeert op trends en ontwikkelingen intern en extern en hebt een breed netwerk aan
contacten en veel kennis van de sociale kaart om verwijzers verder te helpen wanneer hun hulpvraag
niet bij BSA Jeugdhulp past.
 

Interesse en contact

Herken jij jezelf in het profiel en spreken de diverse werkzaamheden je aan? Solliciteer dan meteen!
Mail je motivatiebrief en CV naar Leonie van den Hooff:
L.vandenhooff-holtring@bsajeugdhulp.nl

Heb je nog vragen over de functie? Neem dan contact op met de Liesbeth de Jong, medewerker
Consultatie & Welkom 06-427 626 87.
 
Solliciteer direct