Ambulant Ondersteuner

location_onGWCA
access_time 24 - 32 uren per week
Als Ambulant Ondersteuner begeleid en ondersteun je cliënten in de (eigen) woning in het streven naar zelfredzaamheid, in de breedste zin van het woord
Reageer voor: 16-05-2021

Wat ga je doen?

Als Ambulant Ondersteuner begeleid en ondersteun je cliënten in de (eigen) woning in het streven naar zelfredzaamheid, in de breedste zin van het woord.  Je doel is dat je cliënten mee doen in de wijk waarin zij wonen, je blik is naar buiten gericht.  Je stimuleert en ondersteunt o.a. woonvaardigheden, het opbouwen/onderhouden van een sociaal netwerk, een goede dag- en tijdsbesteding, het juist omgaan met materiële zaken en je hebt een houding waarbij de cliënt centraal staat. Daarbij houd je toezicht op de leefomgeving van de cliënt en fungeer je als eerste aanspreekpunt voor omwonenden en (keten-) partners. Je neemt deel aan teamvergaderingen en overleggen met externe partijen ten behoeve van de cliënt, en je voert de benodigde rapportages, verslagleggingen en overige administratieve werkzaamheden uit. In al deze verantwoordelijkheden is herstelgericht werken het uitgangspunt. Waar nodig in het traject van de cliënt maak je gebruik van de aanwezige disciplines en interventiemogelijkheden van de organisatie, zoals hulp bij huishouden en verpleging en verzorging.
 

Dit ben jij

 • In het bezit van een MBO4 of HBO diploma, in de richting van sociaal pedagogische hulpverlener of aanverwant. Ben jij momenteel nog bezig met het afronden van jouw HBO diploma, dan verwelkomen we je zeker om te solliciteren;
 • Werkervaring als woonbegeleider of daaraan verwante functie;
 • Affiniteit met en kennis van complexe multi problematiek ;
 • Actuele kennis van de sociale kaart van de regio Amsterdam;
 • Goed in staat zijn om individueel te werken, ervaring met de wijkgerichte benadering;
 • Goede sociale-, mondelinge- en schriftelijke vaardigheden;
 • Zelfstandig, teamplayer, accuraat, stressbestendig, enthousiast, een open houding;
 • Je bent een daadkrachtig persoon met naastenliefde en inlevingsvermogen;
 • Je kunt out of the box denken, en ziet het als een uitdaging om onze deelnemers te verleiden tot zorg;
 • Bereidheid om zo nodig flexibel met werktijden om te gaan;
 • Je dient in bezit te zijn van een Verklaring Omtrent het Gedrag met passend screeningsprofiel die niet ouder is dan twee maanden;
 • Je beschikt over een positieve christelijke levensovertuiging en kan de doelstelling van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg onderschrijven.

Dit bieden wij

Wat wij bieden:
Momenteel hebben wij vacatures open staan binnen verschillende gebiedsteams. Inschaling is in de CAO Sociaal Werk schaal 7 (Mbo) of 8 (Hbo).

De CAO kent een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% en hecht veel waarde aan flexibiliteit (Individueel Keuzebudget) en persoonlijke ontwikkeling (Loopbaanbudget). Tevens bieden wij jou ook een mobiliteitsregeling.

Secundaire arbeidsvoorwaarden:
Opname in het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Wij bieden mogelijkheden aan om jezelf te ontwikkelen zoals een eigen Leger des Heils Academie waar je trainingen kunt volgen.

 

Over het Leger des Heils

Over het Leger des Heils
Het Leger des Heils is er voor de meest kwetsbare in de samenleving: de mensen zonder helper. Vanuit een christelijke motivatie verlenen wij hulp aan kwetsbare mannen, vrouwen en kinderen die ondersteuning nodig hebben op het gebied van (geestelijke) gezondheid, (beschermd) wonen, financiën, werk en opvoeding.  
Per jaar staan er meer dan 6000 professionals en 12.000 vrijwilligers van het Leger des Heils klaar voor 75.000 mensen.

Ons team
Onze teams ondersteunen onze deelnemers naar een zo zelfstandig mogelijke leven, waarbij zij worden ondersteunt in het zoeken naar steunpunten in hun directe omgeving.  In sommige situaties is er sprake van hulp binnen de eigen woning, bij andere deelnemers is er sprake van intermediaire verhuur, waarbij de woning gedurende korte of langere tijd op naam van de GWCA staat.
Er is veelal sprake van Multi problematiek, waarbij verslaving, psychiatrische problemen, justitie contact, het ontbreken van een dagbesteding of het ontbreken aan woonvaardigheden een rol kunnen spelen.
Wij zijn onderdeel van de Amsterdamse keten Maatschappelijke Opvang.

Onze teams ondersteunen de cliënten in samenwerking met de ketenpartners (Arkin, GGD, WPI) en indien nodig met de Reclassering, naar een zo hoog mogelijk niveau van zelfredzaamheid.
De teams  werken  zo nodig vanuit een teambenadering en leveren maatwerk aan onze deelnemers, waarbij naast de vaste ondersteuners ook collegae kunnen worden ingezet. Men kan zo, indien nodig, de zorgbehoefte intensiveren.

Afhankelijk van de problematiek en de zorgbehoefte van onze deelnemers, gaan we één, twee of meerdere keren per week thuis op bezoek bij de deelnemer. Samen nemen we stap voor stap de leefgebieden onder de loep, zoals de administratie, psychische en/of verslavings- problemen, structuur in de dag, omgaan met justitie en orde in het huishouden. Het vinden en houden van een zinvolle dagbesteding vinden we van wezenlijk belang. We stellen samen met de deelnemer doelen op. Deze worden vastgelegd in het Plan. Dit Plan is de leidraad in onze  begeleiding. Het Plan wordt vastgelegd in Clever (rapportage systeem).
Hierbij sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de wensen en krachten van de deelnemer.
Doel is een zo zelfstandig mogelijk bestaan op te bouwen, waarbij de professionele hulpverlening zo ver mogelijk naar de achtergrond verdwijnt., of wordt gezocht in het persoonlijk netwerk/buurt van de deelnemer
 
Toon meer

Interesse en contact

We zien jouw sollicitatie met motivatie en uitleg van jouw christelijke levensovertuiging vergezeld van jouw  curriculum vitae graag tegemoet via onze site voor 16 mei 2021. Conform het wervings- en selectiebeleid van de stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg hebben interne kandidaten voorrang.

Contactpersoon en informatie:
Erwin Vermeer, teamleider Ambulante Ondersteuning
Telefoon:  06 238 255 77
                         
Acquisitie wordt niet op prijsgesteld!     

Voor meer informatie zie onze website: http://goodwillcentra.legerdesheils.nl 
 
Solliciteer direct