Tips voor het leiden van kleine groepen

Veel van de lesinhoud van D!EN is gebaseerd op activiteiten voor kleine groepen. De cursus biedt diverse activiteiten om het groepsgesprek op gang te laten komen en zo van elkaar te leren. Het blijft cruciaal dat de leider een bekwame groepsbegeleider is die discussies in goede banen kan leiden en de deelnemers motiveert positief met elkaar om te gaan. Hier volgen wat tips.

  • Toon warmte en gastvrijheid - lach samen!
  • Creëer een veilige omgeving waar iedereen open en eerlijk kan zijn (overweeg samen een paar groepsregels te maken)
  • Zorg voor een comfortabele plek en vorm daar een kring waarin iedereen elkaar goed ziet en hoort
  • Stel open vragen (waar je niet alleen ja of nee kan antwoorden) en maak je niet druk: je hoeft niet overal het antwoord op te weten
  • Sta toe dat mensen het niet met elkaar eens zijn
  • Wees oprecht geïnteresseerd in wat de ander zegt. Waardeer ieders bijdrage en wijs nooit iemands antwoord ronduit af
  • Houd in de gaten dat niemand het gesprek domineert of het op een zijspoor brengt (geldt ook voor de groepsleider!)
  • Laat stille, verlegen mensen ook aan bod komen. Stel hun zonodig een directe vraag