TFCO

Treatment Foster Care Oregon

TFCO (voorheen MTFC) is een erkende gedragsinterventie voor jongeren van 12 – 18 jaar met forse gedragsproblemen. Bij deze jongeren is sprake van complexe problematiek binnen de verschillende leefgebieden; thuis, op school en in de vrije tijd. Het behandelprogramma wordt in het civielrechtelijke of strafrechtelijke kader ingezet op het moment dat een (voorwaardelijke) gesloten plaatsing overwogen wordt of al is ingezet.
image

In het programma TFCO wordt de jongere individueel geplaatst bij speciaal getrainde opvoedouders. De focus ligt op het stimuleren van positief gedrag. Het doel is om de jongere te versterken in adequate sociale vaardigheden, het ontwikkelen van probleemoplossend vermogen en het aangaan van gezonde relaties. Tijdens de plaatsing wordt intensief samengewerkt met de ouders, de school, de betrokken jeugdreclasseringswerker en/of jeugdbeschermer.

De effectiviteit van TFCO is onderzocht. Door onze behandeling is er minder recidive, afname van agressie en gedragsstoornissen, minder risico op het afbreken van de behandeling, betere huiswerk voltooiing en aanwezigheid op school, minder gebruik van middelen (zoals tabak en drugs) en verminderde associatie met risicovolle jongeren. TFCO is een erkende gedragsinterventie. Aanmelden van jongeren voor TFCO kan vanuit het civielrechtelijk én vanuit het strafrechtelijk kader. De financiering is gegarandeerd via het Landelijke Transitie Arrangement van de VNG voor alle gemeenten. Op de pagina “Jongere aanmelden” staan de aanmeldcriteria en hoe een jongere aangemeld kan worden .  

Opvoedouders leveren in TFCO een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de jongere. Zij bieden een jongere een veilige plaats van waaruit hij/zij aan zijn problemen kan werken. Het is een veeleisende taak, maar geeft eveneens erg veel voldoening. Het is daarom belangrijk om je goed te laten informeren, zodat je de keuze kunt maken of opvoedouderschap bij jouw persoonlijke situatie past. TFCO is doorlopend op zoek naar nieuwe opvoedouders.